English to Telugu Meaning :: balance

సమతూగు, నిలకడగాఉండు, తుయ్యి
Balance :
సంతులనం
- సంతులనంసమతుల్యబకాయిలనుసమతౌల్యానికిస్మృతి తప్పిన
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a state of equilibrium(2) equality between the totals of the credit and debit sides of an account(3) harmonious arrangement or relation of parts or elements within a whole (as in a design(4) equality of distribution(5) something left after other parts have been taken away(6) the difference between the totals of the credit and debit sides of an account(7) (astrology(8) the seventh sign of the zodiac; the sun is in this sign from about September 23 to October 22(9) (mathematics(10) a weight that balances another weight(11) a wheel that regulates the rate of movement in a machine; especially a wheel oscillating against the hairspring of a timepiece to regulate its beat(12) a scale for weighing; depends on pull of gravity
Verb(1) bring into balance or equilibrium(2) compute credits and debits of an account(3) hold or carry in equilibrium(4) be in equilibrium

Show Examples
(+)

(1) policies that help women balance work and family life(2) Which is understandable, but a touch of balance would make him sound a tad more professional and perhaps make it possible to listen to him without cringing.(3) A fine example of balance and grace, Mercury is classically modernist in its proportions and implications.(4) The main thing that strikes me is the perfect balance , or relief as Stokowski called it, between the orchestra and piano.(5) Reasonable and accurate perceptions, therefore, are key to striking the correct balance between work and procrastination.(6) In order for the balance sheet to balance , total assets on one side have to equal total liabilities plus owners' equity on the other.(7) Right when we crest, that is the point we let off the throttle to lessen the impact and maintain control of the balance and pivot point.(8) Even so, the trade balance remained in surplus for several consecutive months.(9) But the costs of benchmarking will make it almost impossible to balance the national accounts if the economy fails to return to the boom times.(10) With the sudden highs and disturbing lows, especially in the fragile lives of young celebs, mental peace and balance is hard to maintain.(11) A man who had lost his mental balance was wandering without clothes.(12) Grant observed that the fund balance for the Association remains steady.(13) The vials were randomized within the growth cabinet and weighed on an analytical balance at 1-2 h intervals.(14) Imagine I am in my lab coat, focused on colour, bouquet, flavour and feel, balance and structure, being as empirical as possible.(15) the balance of opinion was that work was more important than leisure(16) I juggled five credit cards in college and always paid the entire balance on time each month.
Related Words
Synonyms
Noun
1. stability ::
స్థిరత్వం
3. counterbalance ::
counterbalance
5. remainder ::
మిగిలిన
6. libra ::
లిబ్రా
7. equilibrium ::
సమతౌల్య
8. balance wheel ::
సంతులనం చక్రం
9. symmetry ::
సమరూపత
10. residual ::
అవశేష
11. proportion ::
నిష్పత్తి
12. counterweight ::
విరుద్దంగా
Verb
13. steady ::
స్థిరమైన
14. counterbalance ::
counterbalance
15. correspond ::
అనుగుణ్యమైన
16. weigh ::
బరువు
17. equilibrize ::
equilibrize
18. poise ::
సమతూకంలో
Antonyms
1. disequilibrium ::
అసమతౌల్యం
2. imbalance ::
అసమతుల్యత
Different Forms
balance, balanced, balances, balancing, unbalance, unbalances
English to Telugu Dictionary: balance

Meaning and definitions of balance, translation in Telugu language for balance with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of balance in Telugu and in English language.

Tags for the entry "balance"

What balance means in Telugu, balance meaning in Telugu, balance definition, examples and pronunciation of balance in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Return
తిరిగి, , రిటైర్నివేదిక, తిరిగి, మార్పిడి, పరివర్తకం, ఇంటర్చేంజ్, ప్రస్తారణ, మార్పు, మళ్లింపును, తిరిగి ఇవ్వడం, తిరిగి చెల్లించే, రిపీట్, పునరావృతం, ప్రతికృతి, పునరుద్ఘాటన, తిరిగే, వాపసు, ఇస్లాం స్వీకరణను, పారాయణ, రోట్, రిసైటల్, పునరావృత, విప్లవం, పునరుద్ధరణ, నష్టపరిహారం, ప్రత్యుత్తరం, సమాధానం, జవాబు, తిరిగి రా, పండు, పండ్లు, ఫలితంగా, పర్యవసానంగా, ఫలితం, మాంద్యం, పురి, భ్రమణ, కూడ, ముగింపు, ఆపటం, వదిలేయడం, , కూర్పు, చెల్లింపు, ప్రతీకార, పరిహారం, చెల్లించు, పడిపోవుట, వెనక్కి వెళ్ళు, రిటైర్, ముందుకు సాగు, పునరుద్ఘాటించు, పరిగెత్తే, అభ్యసించండి, తిరుగుతాయి, వెనక్కి తిరుగు, తిరిగి డ్రా, జేంకు, ఎంచుకోండి, కల్, రెట్రోగ్రేడ్, పునఃస్థితి, వెనక్కి ఇవ్వు, పునరుద్ధరించడానికి, వల్లించటం, మరలా, ఆవేశంగా, మళ్ళీ చెబుతున్నాను, మలుపు, చెల్లింపులో, వెనక్కి తీసుకురా, కల్పించుకోకుండా, ఉండుట, తిరిగి బయటకు, చెల్లించాల్సి, అమ్మివేయడం
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.