English to Telugu Meaning :: click

క్లిక్ మనే శబ్ధం, క్లిక్ మనే ధ్వని
Click :
క్లిక్
- క్లిక్చేయదగినక్లిక్clickerక్లిక్
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a short light metallic sound(2) a stop consonant made by the suction of air into the mouth (as in Bantu(3) a hinged catch that fits into a notch of a ratchet to move a wheel forward or prevent it from moving backward(4) depression of a button on a computer mouse
Verb(1) move or strike with a noise(2) make a clicking or ticking sound(3) click repeatedly or uncontrollably(4) cause to make a snapping sound(5) produce a click(6) make a clucking sounds, characteristic of hens(7) become clear or enter one's consciousness or emotions

Show Examples
(+)

(1) Another mouse click and you can expand your Website by adding pages.(2) A user called up and wanted to know why he couldn't use his mouse to click on Revive Mouse.(3) Press Enter or click the mouse button to accept the current values, and the command moves on.(4) In IE, go to Internet Options and click on the Delete Files button in the General Tab.(5) A muffled click sounded behind the door, and I heard the man chuckle softly.(6) Remember that the WWW protocols are stateless; there is no way for the server to remember who you are from one mouse click to the next.(7) You use the mouse to click on targets for attack or to pick up items that fall to the ground.(8) Overall, Hello Kitty and Friends does not seem to click for any single audience.(9) To reply to the original posting, click on the Reply button that immediately follows the article.(10) click the left mouse button twice(11) There was a brief pause on the opposite end of the connection, filled only with a short click and the background sounds of conversation.(12) In the Screen Saver scroll bar, click on the arrow and select My Pictures Slideshow.(13) You'll require Windows Media Player, I'm told, and you just go to this web page, click on the radio button.(14) He heard a sharp click and in an instant Kitty loaded her cricket gun and was aiming strait at Darien.(15) click on the illustration for a larger version(16) He heard the distinctive click when she switched off the answering machine.
Related Words
(1) click on ::
నొక్కండి
Synonyms
Noun
1. clack ::
బిగ్గరగా మాట్లాడు
2. chink ::
చింక్
3. suction stop ::
చూషణ స్టాప్
4. dog ::
కుక్క
Verb
5. snap ::
స్నాప్
6. become clear ::
స్పష్టమైంది
7. take to each other ::
ఒకరికొకరు పడుతుంది
8. go down well ::
బాగా డౌన్ వెళ్ళి
9. flick ::
చిత్రం
10. cluck ::
పొదిగే కోడి చేసే శబ్ధం
11. sink in ::
మునిగిపోవు
12. chatter ::
అరుపులు
13. tick ::
టిక్
Antonyms
1. bomb ::
బాంబు
2. collapse ::
పతనం
3. fail ::
విఫలం
4. flop ::
అపజయం
5. flunk ::
flunk
6. fold ::
రెట్లు
7. founder ::
స్థాపకుడు
8. miss ::
మిస్
Different Forms
click, clickable, clicked, clicker, clickers, clicking, clicks
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

in my Amazon basket.
Just click \

in my Amazon basket. Just CLICK "buy now."

The Big Bang Theory Season 12, Episode 21


(IN ROBOTIC VOICE) \"Damn it. I meant to click \'no\'.\" "' alt="(IN ROBOTIC VOICE) \"Damn it. I meant to click \'no\'.\" " style="width:100%">

(IN ROBOTIC VOICE) "Damn it. I meant to CLICK 'no'."

The Big Bang Theory Season 6, Episode 6


Click.

Click.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 5


...and all of it right at my
fingertips, a laptop click away.

...and all of it right at my fingertips, a laptop CLICK away.

Breaking Bad Season 5, Episode 8


Just click on them.

Just CLICK on them.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 3


English to Telugu Dictionary: click

Meaning and definitions of click, translation in Telugu language for click with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of click in Telugu and in English language.

Tags for the entry "click"

What click means in Telugu, click meaning in Telugu, click definition, examples and pronunciation of click in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Hollow
బోలు, , రంధ్రం, ఫలితము, డెన్, డిష్, గుహలో, గుహ, చలవ, కన్నము, కళంకం, బిలం, నేరం, గీత, ఇండెంటేషన్ని, గాడి, నిక్, తోయడానికి, స్థిరీకరింపబడిన, మురుగుకాలువ, పతన, క్రీక్, కందకము, షెల్, కేసు, పట్టుకోండి, కుహరం, కవర్, సొట్ట, మాంద్యంఖాళీ, ఖాళీగా, బోలు, వ్యంగ్యంగా అనుకరించారు, , అర్ధం లేని, అయ్యేది, నురుగు, గర్జన, వాయు పూరితమైన, బోగస్, కల్తీ, కల్పిత, పుటాకార, అక్రమ, మోసపూరిత, దగా, అవాస్తవ, నిజం, కపటమైన, బలహీన, పెళుసు, పెళుసుగా, సున్నితమైన, పనికిరాని, దంతమూలీయ, పని చెయ్యని, మిడిమిడి, తొందరలో, నిస్సార, పట్టనట్లుగా, బోలు, బురో, రంధ్రం, డిష్, ఫలితము, ఉలితో చెక్కు, అణచడానికి, కాలిబాటలు, పత్రికా, డిగ్, విడిపోవటం, గోఫర్, తవ్వుతాయి, గని, చదరంగం ఆడండి
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.