English to Telugu Meaning :: collar

మెడ పట్టీ, చొక్కా వంటి దుస్తులకు మెడ చుట్టూ ఉండే వస్త్రం
Collar :
కాలర్
- కాలర్Collardకాలర్collaringcollarless
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a band that fits around the neck and is usually folded over(2) (zoology(3) anything worn or placed about the neck(4) a short ring fastened over a rod or shaft to limit, guide, or secure a machine part(5) the stitching that forms the rim of a shoe or boot(6) a band of leather or rope that is placed around an animal's neck as a harness or to identify it(7) necklace that fits tightly around a woman's neck(8) a figurative restraint(9) the act of apprehending (especially apprehending a criminal
Verb(1) take into custody(2) seize by the neck or collar(3) furnish with a collar

Show Examples
(+)

(1) I rummaged through some boxes to find his leash and hooked it on his collar .(2) a shirt collar(3) The Greyhound bounced up and down happily as she clipped the leash to his chain collar .(4) You may want to purchase some special items such as a dog carrier, a collar and leash, and perhaps a pen when confinement is necessary.(5) Remove limbs close to the trunk, but not so close that you cut into the collar of bark that circles the limb.(6) I sighed and grabbed Black by the collar and pulled him in to whisper my problem to him.(7) Pack the soil around seedling, completely covering the root collar .(8) She appreciatively fingered the delicate lace collar and black velvet trim.(9) Planting too deeply will cause collar rot; planting too shallowly will expose the roots.(10) So when the collar for new valve went round the pipe, there wasn't contact all the way round, due to a distinct lack of pipe.(11) Living on a staple diet of belly pork, collar bacon, and beef dripping, her arteries should have been as choked as the M1 on a Friday evening.(12) This corrected for shifts in the root collar position relative to the soil surface due to minor erosion or deposition.(13) She licked my face as I fastened the leash onto her collar .(14) Trees up to 15.0 cm diameter at the root collar were included in the sample.(15) As well as the online community, there will be teams of ÔÇÿpollstersÔÇÖ sent out into the real world armed with web pad style devices to collar the non online folk too.(16) I reported an injured cat which had somehow got its collar wrapped round its front leg.
Related Words
Synonyms
Noun
1. neckband ::
neckband
2. ring ::
రింగ్
3. catch ::
క్యాచ్
4. choker ::
చోకర్ ఫోర్
5. leash ::
ఫ్రీక్
Verb
6. apprehend ::
నిర్బంధంలోకి
7. accost ::
పలకరించు
Antonyms
1. discharge ::
ఉత్సర్గ
Different Forms
collar, collard, collards, collared, collaring, collarless, collars
English to Telugu Dictionary: collar

Meaning and definitions of collar, translation in Telugu language for collar with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of collar in Telugu and in English language.

Tags for the entry "collar"

What collar means in Telugu, collar meaning in Telugu, collar definition, examples and pronunciation of collar in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Honor
గౌరవం, మర్యాదగా, భక్తి, దానితో, విస్మయం, ప్రతిష్ట, ప్రభువులకు, అనుష్టానం, ప్రశంస, విగ్రహారాధనను, పేరు, ఫేమ్, ప్రఖ్యాతిని, వాసన, చేరటము, ప్రేమ, ప్రశంసలు, ప్రియము, ప్రాముఖ్యతను, విలువ, ప్రామాణిక, గ్రేడ్, కట్టుబాటు, పార్, ప్రభావం, శక్తి, నియంత్రణ, ప్రూఫ్, సాన్నిహిత్యం, మాట, సుహృద్భావ రిసెప్షన్, దృష్టిని, పవిత్రత, కన్యత్వం, ధర్మం, నిగ్రహ, , విధేయత, సద్భక్తి, సమగ్రతను, విశ్వసనీయత, న్యాయంగా, ఋజువర్తనము, నైతికత, నిజాయితీ, న్యాయం, వినయము, స్క్రీన్, వీల్, కీర్తి, అహంకారం, ఘనతఒప్పుకుంటే, అంగీకరిస్తున్నారు, పాటించటానికి, మెళుకువ, నమ్ము, గౌరవం, గమనించి, ప్రఖ్యాత, గాఢంగా, అధికంగా, కిరీటం, అభినందిస్తున్నాము, కాకర్, గట్టిగా కౌగిలించుకొనుట, , సేవ చేయు, చేరటము, స్తుతించటానికి, ఆరాధిస్తాను, విలువ, ఆశీర్వదించును, పొగడు, కీర్తిస్తూ, ప్రచారం, పెంచడానికి, పెంపొందుతాయి, అభివృద్ధి
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.