English to Telugu Meaning :: curl

వలయములుగా, మెలికలు పెట్టి రూపాన్ని మార్చు
Curl :
కర్ల్
- కర్ల్వంకరగాcurlerకర్ల్స్uncurl
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a round shape formed by a series of concentric circles (as formed by leaves or flower petals(2) American chemist who with Richard Smalley and Harold Kroto discovered fullerenes and opened a new branch of chemistry (born in 1933(3) a strand or cluster of hair
Verb(1) form a curl, curve, or kink(2) shape one's body into a curl(3) wind around something in coils or loops(4) twist or roll into coils or ringlets(5) play the Scottish game of curling

Show Examples
(+)

(1) large perm rods give volume and control rather than lots of curl(2) Fear, greed and sexual obsession tangle in a plot that has more twists than a curl of smoke traveling through a double helix.(3) However, there was an angry curl to his lips as he awaited the Old Man's explanation.(4) Nothing wrong with that, but a slight tweak in hand position transforms an ordinary curl into a hammer curl .(5) It ÔÇÿgave a rotundity to my person, a wave and curl to my hair, and perhaps led me to fancy pictorial illustration and flaming coloursÔÇÖ.(6) I could tell he had adopted an unusual air by the strange curl on his beautiful lips.(7) She averted her eyes, shifting her gaze to her feet in an attempt to avoid the mischievous curl of his lips.(8) This is another type of curl that effectively isolates the biceps.(9) Regardless of which isolation exercise I select, the plan is to curl the weight slowly and to go for a full muscular contraction.(10) For example, if you did the barbell curl and it took you two seconds to curl the weight up and another two seconds to lower it, that's four seconds of tension per rep.(11) The holsters have a lip curl so the cylinder will not hang up when re-holstering.(12) My blonde tresses had caused me trouble ever since I had my haircut up to my shoulders, from a previous length of my waist, and the natural curl came out.(13) a curl of blue smoke(14) It is then treated with an oxidizing solution that reforms protein bonds and causes the hair to maintain a curl .(15) Gabriel had black hair cut short at the sides and back, while the top and front was long enough to show the curl in his thick hair.(16) She tried to ignore her, but she caught the quick curl of lips and grinned.
Related Words
(1) curl up ::
చుట్టుకొనుట
Synonyms
Noun
1. ringlet ::
ringlet
2. spiral ::
మురి
3. scroll ::
స్క్రోల్
4. whorl ::
గుచ్ఛం
Verb
5. spiral ::
మురి
6. wind ::
గాలి
7. crimp ::
క్రిమ్ప్
8. nestle ::
నెస్లే
9. kink ::
చిక్కుముడి
10. curl up ::
చుట్టుకొనుట
11. loop ::
లూప్
12. wave ::
వేవ్
Different Forms
curl, curled, curler, curlers, curls, uncurl, uncurled, uncurls
English to Telugu Dictionary: curl

Meaning and definitions of curl, translation in Telugu language for curl with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of curl in Telugu and in English language.

Tags for the entry "curl"

What curl means in Telugu, curl meaning in Telugu, curl definition, examples and pronunciation of curl in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Loose
వదులుగా, , వివిక్త, లెక్కచేయని, అసంబద్ధమయిన, మందగింపు, నిర్లక్ష్యం, నిర్నిబద్ధ, ఉచిత, ఓపెన్, విడుదల, స్పష్టమైన, మినహాయింపు, క్రాంక్, ఆవేశము, స్వతంత్ర, అంగీకరించని, పెద్ద వద్ద, డిం, నిగూఢ, అస్పష్టమైన, మసక, ఆధ్యాత్మిక, నెమ్మదిగా, జాప్యం, చిందరవందరగా, అలసిన, అనియంత్రిత, నిరంకుశమైన, ఏకపక్ష, ఫెయిర్, అవిరామ, దేనికీ జోడించి, సంబంధం లేని, వేరు, సరికాని, యథార్థం, అసమంజసంగా, అమంగళమయిన, నిరవధిక, నిర్వచించబడలేదు, మసకబారిన, సందిగ్ధంగా, నియంత్రించకుండా, రౌడీ, అవిధేయుడైన, అల్లరి మూక, ఉల్లాసమైన, సిగ్గులేని దుర్మార్గం పట్టిన, పవిత్రము, ఆపుకొనలేని, నిర్లక్ష్యపు, రక్షణ లేని, తొందరయిన, శ్రద్ధలేని, తెలియకుండా, అజాగ్రత్త, విస్మరించవచ్చు, అనుకోకుండానే, నిర్లక్ష్య, నిదానం, జడ, లోగీ, నీరు కలిసిన, మతిమరుపువదులుగా, హర్లింగ్, పాసింగ్, త్రో, కాస్టింగ్, సిగ్గరి, విముక్తికి, విడుదల, మోక్షం, విముక్తి, విమోచన, స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్య్రం, స్వాతంత్ర్యం, , బేర్, పెంకు, టైల్, నిర్లక్ష్యం, వదులుగా ఉండే, రూమి
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.