English to Telugu Meaning :: develop

పరిమాణమును మెరుగు పరుచు, అభివృద్ధిచేయు
Develop :
అభివృద్ధి
- అభివృద్ధిఅభివృద్ధిడెవలపర్అభివృద్ధి చెందుతున్నఅభివృద్ధి
 

Show English Meaning
(+)

Verb(1) make something new, such as a product or a mental or artistic creation(2) work out(3) gain through experience(4) come to have or undergo a change of (physical features and attributes(5) come into existence; take on form or shape(6) change the use of and make available or usable(7) elaborate, as of theories and hypotheses(8) create by training and teaching(9) be gradually disclosed or unfolded; become manifest(10) grow, progress, unfold, or evolve through a process of evolution, natural growth, differentiation, or a conducive environment(11) become technologically advanced(12) cause to grow and differentiate in ways conforming to its natural development(13) generate gradually(14) grow emotionally or mature(15) make visible by means of chemical solutions(16) superimpose a three-dimensional surface on a plane without stretching, in geometry

Show Examples
(+)

(1) Any effort to help poor countries develop should start by making them aware of the importance of trade and integration.(2) If I could have my own darkroom, I'd develop my own film and print my work myself.(3) Dark harmonically and orchestrally, unfortunately it fails to develop a good musical idea into a more evolved work.(4) our views develop as we mature(5) There is no minimum age and there is also a novice class for all ages to keep the playing field level as skills develop .(6) AIDS patients often develop a rare type of cancer(7) It takes a long time to develop knowledge and experience.(8) The consortium headed by Mr Smyth would be looking to develop hotel facilities adjoining the stadium.(9) The public of Bradford need to know the true facts regarding plans to develop the land at West Bowling Golf Club.(10) enabling individuals to develop their personal skills(11) In cases when Cex tries to develop a melody, it remains somewhat buried in the mix underneath the bass heavy beats.(12) Kellegher said he is aware of some farmers in the greater Dublin area who are looking to develop their own land.(13) But what better way was there to have the country develop , open up and gradually change?(14) Richmond council's plans to develop land in and around Crane Valley has been left in shreds by the government inspector.(15) to develop the mind(16) Eventually as the tree matures, it will develop into a fine spreading type.
Related Words
(1) develop into ::
అభివృద్ధి
Synonyms
Verb
1. grow ::
పెరుగుతాయి
2. initiate ::
ప్రారంభించడానికి
3. expand ::
విస్తరించేందుకు
4. start ::
ప్రారంభం
5. fall ill with ::
తో జబ్బు పడింది
6. formulate ::
రూపొందించటం
8. modernize ::
ఆధునీకరణ
9. evolve ::
రూపొందించబడి
10. get ::
పొందుటకు
12. make grow ::
పెరుగుతాయి చేయడానికి
13. recrudesce ::
పునర్విస్తరించు
Antonyms
1. lose ::
కోల్పోతారు
Different Forms
develop, developed, developer, developers, developing, develops
English to Telugu Dictionary: develop

Meaning and definitions of develop, translation in Telugu language for develop with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of develop in Telugu and in English language.

Tags for the entry "develop"

What develop means in Telugu, develop meaning in Telugu, develop definition, examples and pronunciation of develop in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Square
చదరపు, తరగతి, సమూహం, ప్రజాతి, విధమైన, ఆర్డర్, ప్లాజా, సుద్ద, దీర్ఘ చతురస్రం, , క్వాడ్రా, క్వాడ్, కోర్టుచదరపు, సాధారణ, గిరిజన, నిర్దిష్ట, యుక్తమైనది, మారుతున్నాయి, సరిపోయే, అనుకూలంగా, , తగిన, సరైన, కచ్చితమైన, కఠిన, వర్ణనాత్మక, ప్రామాణికమైన, స్వచ్ఛమైన, స్టెర్లింగ్, నిజమైన, నిజాయితీ, కుడి, యదార్ధమైన, సమాన, కేవలం, చట్టబద్ధమైన, సహేతుకమైన, పాట్, మంచి, నిటారుగా, దాపరికం, పూర్తి, మొత్తం, దీర్ఘచతురస్రాకార, చదరము, సమకోణీయం, ఉపయోగకరమైన, అనుకూలమైన, జవాబు, సమానంగా, నియంత్రణ, నిర్వహించడానికి, సూపరింటిండెంట్, పాలన, బాస్, సరిచేయు, స్థాయి, పోల్చు, కూడా, లంచం, పునరాలోచన, ఆనందం కలిగించు, అంగీకరిస్తున్నారు, శ్రావ్యంగా, దావా, ప్రయత్నించు, వెళ్ళండి, మారింది, తాగిఉండు, మ్యాచ్, తీర్చే, సమాధానం, లో సరిపోయే, దరఖాస్తు, ఆఫ్ మెరుగు
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.