English to Telugu Meaning :: drawing

రేఖాచిత్రం, తోడడం, చిత్రం వ్రాసేపని
Drawing :
డ్రాయింగ్
- డ్రాయింగ్డ్రాయింగ్లు
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) an illustration that is drawn by hand and published in a book, magazine, or newspaper(2) a representation of forms or objects on a surface by means of lines(3) the creation of artistic pictures or diagrams(4) players buy (or are given(5) act of getting or draining something such as electricity or a liquid from a source(6) the act of moving a load by drawing or pulling
Verb(1) cause to move by pulling(2) get or derive(3) make a mark or lines on a surface(4) make, formulate, or derive in the mind(5) bring, take, or pull out of a container or from under a cover(6) represent by making a drawing of, as with a pencil, chalk, etc. on a surface(7) take liquid out of a container or well(8) give a description of(9) select or take in from a given group or region(10) elicit responses, such as objections, criticism, applause, etc.(11) suck in or take (air(12) move or go steadily or gradually(13) remove (a commodity, a supply source(14) choose at random(15) earn or achieve a base by being walked by the pitcher(16) bring or lead someone to a certain action or condition

Show Examples
(+)

(1) For him, sculpture and drawing are the different manifestations of the same thought process.(2) The gallery will give one artist working in the media of painting, print, sculpture, drawing or photography, a chance to mount a solo show.(3) She asked if I still enjoyed drawing and painting.(4) Classes in sculpture, painting and drawing will also be available.(5) Those with both correct answers will be entered in a random drawing for one lucky winner to attend with a guest.(6) A painting or drawing is judged a fake when it has been discovered to be not by the artist to whom it had been attributed.(7) The big giveaway at the end of the quarter is a drawing from all the previous quarter's winners.(8) It features the diverse range of work and medium practiced by these artists including painting, sculpture, photography and drawing .(9) The only ticket with the six numbers selected in last night's Powerball drawing was purchased in Jacksonville, Oregon.(10) she took lessons in drawing(11) An exhibition of painting and drawing is ongoing from 1st May, free except on the 15th May.(12) The next six places were selected by a random drawing of any swimmer who earned more than $1,000 in the 1999 Swim-a-thon.(13) The marriage of the three arts of drawing , music, and poetry will unite Australian artist and poet Kay Frances with a cast of Bulgarian musicians and a poet.(14) As a child I loved drawing and painting from an early age.(15) Those winners can then become eligible for a drawing to win a $12 grand prize.(16) I say that because you won't believe some of the weird characters who wind up on this jury, all in what appears to be a routine lottery-style drawing .
Related Words
(1) draw ::
డ్రా
Synonyms
Noun
1. sketch ::
స్కెచ్
2. raffle ::
లాటరీ
3. lottery ::
లాటరీ
4. drawing off ::
ఆఫ్ గీయడం
5. draft ::
డ్రాఫ్ట్
Different Forms
drawing, drawings
English to Telugu Dictionary: drawing

Meaning and definitions of drawing, translation in Telugu language for drawing with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of drawing in Telugu and in English language.

Tags for the entry "drawing"

What drawing means in Telugu, drawing meaning in Telugu, drawing definition, examples and pronunciation of drawing in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Collection
సేకరణ, నియామక, ఎక్సెర్ప్ట్, కొనుగోలు, పంట కూడబెట్టడం, సంపాదన, పరిపూర్ణత, చెల్లింపు, తిరిగి చెల్లించే, సంగ్రహం, కూర్పు, చేరడం, ఉత్పన్నం, తయారీ, విషయం, వ్యాసం, కూడగా, ఏరివేత, అదనంగా, , చందా, సహకారం, లెవీ, చంద్రుడు, కుల, తెగ, రకం, తరగతి, విధమైన, ఉన్నతస్థితి, ఉండటము, పెంచు, అభివృద్ధి, ప్రజలు, ప్రేక్షకులు, సమూహము, మాబ్, సంగమం, రాజధాని, నిధులు, ఫండ్, కలిగి, వనరులు, నిండుగా, వ్యక్తీకరణ, పరిమాణం, సైన్, పైల్, ప్యాక్, సమూహ, సముదాయము, దిబ్బ, ఏకాగ్రత, ప్రశంసలు, శ్రేయస్సు, మెరుగుదల, ముడిపదార్ధములను జీవరసాయనిక పదార్ధములుగామార్చు జీవనిర్మాణక్రియ, సోదర, లక్ష్యం, నివాసం, దేవుడు, సంస్థ, తోడుగా, కంపెనీ, సంఘం, బ్యాండ్, వృత్తం, గ్రామం, గ్రామ, హామ్లెట్, మాస్, క్లస్టర్, విమానాల, వెడల్పు, లేఖ, ఉపదేశం, ఆకు, పత్రం, పేజీ, దృగ్విషయం, మేరకు, భ్రాంతిని, మాయ, మంద, బాతుల, వర్గం, సమూహం, రేసు, సేకరించడం, సంపుటి, కూటమి, సంఘపు, యూనియన్
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.