English to Telugu Meaning :: fit

తగిన, యుక్తమైన
Fit :
సరిపోయే
- సరిపోయేcomfitచంచలమైనపొందికగాఫిట్నెస్
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a display of bad temper(2) a sudden uncontrollable attack(3) the manner in which something fits(4) a sudden flurry of activity (often for no obvious reason
Verb(1) be agreeable or acceptable to(2) be the right size or shape; fit correctly or as desired(3) make fit(4) insert or adjust several objects or people(5) be compatible, similar or consistent; coincide in their characteristics(6) conform to some shape or size(7) provide with (something(8) fill, satisfy or meet a want or need or condtion ro restriction(9) make correspond or harmonize
Adjective(1) meeting adequate standards for a purpose(2) (usually followed by `to' or `for'(3) physically and mentally sound or healthy

Show Examples
(+)

(1) The Edmonton author, publisher, and former social worker has fit that description for at least 25 years.(2) To leave now would suggest that he'd gone in a fit of pique.(3) A great deal of the power and impact of the preached Word comes from the fit between the preacher and the words being preached.(4) As the pieces start to fit together the characters' dilemmas begin to take on a different shape.(5) Normally I do not drink at lunchtime because all I am fit for is a siesta; evening is a different matter < g >.(6) Drawing a plan forces you to think through your project from beginning to end, what you are going to need and how your are going to get the pieces to fit together.(7) Again, I strongly encourage choosing pants with a drawstring or an elastic waistband for an easy fit .(8) Doctors will be regularly asked to demonstrate their competence, so that they are fit to practise throughout their lives.(9) It was clear that none of the six men who claimed to be at the warehouse could possibly fit the police officer's description.(10) What they didn't know is when or if the pieces would fit together.(11) And those who would seek to give us that kind of politics are very happy to indulge the patronising fantasies of those who think it is all we are fit for.(12) Neither of these men is stupid enough to believe that churches are fit to govern a secular society, unlike many of their junior colleagues.(13) Rhyann looked fit to kill, but it was nothing compared to Gavin's anger when Alex had first fallen under.(14) She has adjusted her services to fit the customer's budget.(15) It means a lot to me; I didn't exchange it for the correct fit because I wanted the original one.(16) The firm has developed mathematical algorithms to simulate fabric drape and garment fit .
Related Words
Synonyms
Adjective
1. suitable ::
అనుకూలంగా
2. competent ::
సమర్థ
3. ready ::
సిద్ధంగా
4. healthy ::
ఆరోగ్యకరమైన
Noun
6. correlation ::
సహసంబంధం
7. convulsion ::
మూర్ఛ
8. outbreak ::
వ్యాప్తి
9. tantrum ::
ప్రకోపము
10. scene ::
సన్నివేశం
11. burst ::
పేలవచ్చు
Verb
12. lay ::
లే
13. equip ::
యంత్రాంగ
14. join ::
చేరడానికి
15. match ::
మ్యాచ్
16. qualify ::
అర్హత
17. suit ::
దావా
19. go ::
వెళ్ళండి
20. conform to ::
అనుగుణంగా
21. gibe ::
వెక్కిరించు
Different Forms
comfit, comfits, fit, fitful, fitly, fitness, fits
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

Huh? He was so little, he could
fit in just about anywhere.

Huh? He was so little, he could FIT in just about anywhere.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 11


You will tell him that it is his
to do with as he sees fit,

You will tell him that it is his to do with as he sees FIT,

Breaking Bad Season 5, Episode 16


Our arrangement\'s been
a perfect fit.

Our arrangement's been a perfect FIT.

Westworld Season 2, Episode 2


Because trimming Q-tips to fit your ears
right is obvious nonsense.

Because trimming Q-tips to FIT your ears right is obvious nonsense.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 20


Hard to make it fit in our lives, but...\0

Hard to make it FIT in our lives, but...

Money Heist Season 1, Episode 1


English to Telugu Dictionary: fit

Meaning and definitions of fit, translation in Telugu language for fit with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of fit in Telugu and in English language.

Tags for the entry "fit"

What fit means in Telugu, fit meaning in Telugu, fit definition, examples and pronunciation of fit in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Glamour
గ్లామర్, మేజిక్, , చేతబడి, గారడి, ఆకర్షణకు, పిచుక, ఆకర్షణ, డ్రా, ట్రాక్షన్, మోహం, డ్రాయింగ్, మెరుపులో, మెరిసేటట్లు, పోలిష్, మరుపు, శైలి, అతిశయం, వశీకరణం, మురిసిపోతూ, మైమరపించే, మోసగించు, నీటి, శోభ, ఉత్సాహముతో, మహత్వము, లగ్జరీ, మాయలు, సమూహము, ప్రదర్శన, పార్టీ, భ్రాంతిని, తీపిగ్లామర్, ఆకర్షించిన, ఆకర్షించే, మోహింపచెయ్యి, , చిక్కించుకొను, ఆకర్షించడానికి, ఆకర్షణ, డ్రా, పట్టు, పొందుటకు, పొగడ్తలతో ఉత్తేజపరచు, అబ్బుర, మంత్రించు, శూన్యముచెయ్యి
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.