English to Telugu Meaning :: focus

కేంద్రము, మండలమధ్యము
Focus :
దృష్టి
- దృష్టిదృష్టిసారిస్తుందిసారించడం
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) the concentration of attention or energy on something(2) maximum clarity or distinctness of an image rendered by an optical system(3) maximum clarity or distinctness of an idea(4) a central point or locus of an infection in an organism(5) special emphasis attached to something(6) a point of convergence of light (or other radiation(7) a fixed reference point on the concave side of a conic section
Verb(1) direct one's attention on something(2) cause to converge on or toward a central point(3) bring into focus or alignment; to converge or cause to converge; of ideas or emotions(4) become focussed or come into focus(5) put (an image

Show Examples
(+)

(1) Katsukoii slowly turned a knob, which indicated that she was adjusting the focus .(2) But James would also narrow the focus to concentrate solely on the moral gains of unrequited love.(3) To adjust focus for targets at different distances, most optical devices move one or more of their lenses closer to or further from the focusing point.(4) He adjusted the focus of the lamp and watched Clark's face contort.(5) We keep our focus by concentrating on efforts on the goods and services we are strongest in.(6) The RFU's ÔÇÿImpactÔÇÖ strategy will be the focus of all activity to increase participation.(7) Breman's central focus is on the working poor at the bottom of Gujarat's society.(8) The focus and directrix of a parabola were considered by Pappus.(9) We believe our evaluation to be rigorously designed, with a defined focus and clear objectives.(10) an opportunity to focus research on the health needs of the population(11) the study will focus on a number of areas in Wales(12) The curve of the meniscus between the fluids can be altered with currents sent through the tube, which changes the focus of the lens.(13) Jani gasped, and her brown eyes lost their focus as she concentrated.(14) Your face is frozen to an oval miniature, glistening, out of focus .(15) I relish the hours when my entire focus isn't concentrated on breathing.(16) Likewise, the securing of ownership of Hearts has been the focus of interest in the Edinburgh club.
Related Words
(1) focus on ::
దృష్టి
Synonyms
Noun
1. center ::
సెంటర్
2. emphasis ::
ఉద్ఘాటన
3. subject ::
విషయం
4. focal point ::
ఫోకల్ పాయింట్
5. nidus ::
సూక్ష్మజీవి సంపర్క స్థలము
6. stress ::
ఒత్తిడి
Verb
8. bring into focus ::
దృష్టి లోకి తీసుకుని
9. concentrate on ::
కేంద్రీకరించింది
11. concentre ::
కేంద్రీకృతం
12. rivet ::
మేకు
Different Forms
focus, focused, focuses, focusing
English to Telugu Dictionary: focus

Meaning and definitions of focus, translation in Telugu language for focus with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of focus in Telugu and in English language.

Tags for the entry "focus"

What focus means in Telugu, focus meaning in Telugu, focus definition, examples and pronunciation of focus in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Exercise
వ్యాయామం, జిమ్నాస్టిక్స్, , ఆచరణలో, డ్రిల్, ధ్యానంలో, సంస్కృతి, అధ్యయనం, సాగు, చర్చా, పాఠం, ఉదాహరణ, ట్రిక్, దొమ్మరి ఫీట్, అలవాటు, ఆచారము, వా డు, పద్ధతిలో, వాడుక, ప్రవర్తన, వైఖరిలో, స్టీరింగ్, కదలిక, మార్గదర్శకం, ఉద్యమం, అప్లికేషన్, పఠనం, పారాయణ, ప్రయోగం, పరీక్ష, పరీక్షల, విచారణ, చలనం, నిర్వహణ, ఉపకరణం, విధించడంపై, మినహాయింపువ్యాయామం, ఊపిరి, పర్యవేక్షణ, పిచ్, పైకెత్తు, ప్రయత్నించండి, బద్ధం, వా డు, ప్రవర్తించే, చికిత్స, నిర్వహించడానికి, నియమించాలని, తెలుసుకోవడానికి, చదవండి, అధ్యయనం, ఆచరణలో, డ్రైవ్, కోరారు, ఎదిగి, పాలించే, అధికారంలో, నొప్పి, బాధపడు, పరచు, , ఆక్రమిత, హింసకు, వేధించు, ఒత్తిడి, బాధింపక, విద్యావంతులను, పాఠం, నేర్పిన, క్రమశిక్షణ, అజేయ, పాలన, పరిపాలకుడుగా, షెడ్, ప్రచారం, దారి, దరఖాస్తు, ప్లే, ఆత్రుత, సంరక్షణ, భయం, బీట్, కలిగించటానికి, అమలుచేయు, రైలు పెట్టె
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.