English to Telugu Meaning :: govern

దేశాన్ని పరిపాలించు, ప్రభావితంచేయు
Govern :
పాలించే
- పాలించేgovernableపాలించబడుతుందిపాలకశాసించే
 

Show English Meaning
(+)

Verb(1) bring into conformity with rules or principles or usage; impose regulations(2) direct or strongly influence the behavior of(3) exercise authority over; as of nations(4) require to be in a certain grammatical case, voice, or mood

Show Examples
(+)

(1) State laws and regulations govern the profession of nursing.(2) Complex laws and regulations govern the cancellation of debts once soldiers leave the service, he said.(3) men would give in to passion and become unable to govern themselves(4) Of course, other regulators and legislation govern these products, but voluntary regulation will never be as forceful as the statutory requirements.(5) This view is consistent with the general rule that has been set by the Supreme Court to govern those cases where religious beliefs conflict with secular laws.(6) he does not have the ability to govern himself or others successfully(7) Within the limits of the laws and regulations that govern our work, we seek to provide the highest level of customer service.(8) It was a time of considerable turmoil in the cities and it was to govern the state with a fair, but at the same time, a firm hand.(9) The report continues to state that the same sort of regulations that control tobacco should govern marijuana.(10) Thus when practised, Communism has often resulted in the exploitation of the individual as a servant to the state and those who govern the state have gained much.(11) The standards and procedures that should govern this case on remand are not for us to resolve in the first instance.(12) While controlling some things that govern our lives we acknowledge the existence of other forces about which we can do little or nothing.(13) It governs the organisation and operations of the Olympic Movement and stipulates the conditions for the celebration of Olympic Games.(14) The new regulation governing the regime was finally agreed at the beginning of November and it will come into effect from January 1, 2002.(15) Education was the means by which elites could pacify the people as a collective, rendering them governable through moral suasion.(16) There are no straight-forward villains, merely morally ambiguous characters who are drawn into an increasingly complex world that is governed by events beyond their control.
Related Words
(1) to govern ::
పరిపాలించటానికి
Synonyms
Verb
1. rule ::
పాలన
2. determine ::
గుర్తించడానికి
3. order ::
ఆర్డర్
Antonyms
1. lose ::
కోల్పోతారు
Different Forms
govern, governable, governed, governing, governs
English to Telugu Dictionary: govern

Meaning and definitions of govern, translation in Telugu language for govern with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of govern in Telugu and in English language.

Tags for the entry "govern"

What govern means in Telugu, govern meaning in Telugu, govern definition, examples and pronunciation of govern in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Issue
వ్యక్తీకరణ, బహిర్గతం, అభివ్యక్తి, సమస్య, స్పందన, నింపటం, సరుకు, చెల్లింపులకు, మిషన్, ఉద్గార, బహిష్కార, ప్రచారం, ఔట్రీచ్, ప్రకటనతో, ప్రసరణ, వ్యాపించడంపై, కన్వెన్షన్, కరెన్సీ, కస్టమ్, అలవాటు, ఎడిషన్, పునర్విమర్శ, ఎస్కేప్, ఆవిర్భావం, ఉత్సర్గ, ఉదయం, వాదన, కారణం, తార్కికం, వివాదాస్పద, విధి, ఫలితం, సీక్వెల్, ఫలితము, ముగింపు, మొలకెత్తుతుంది, పుట్టిన, ఉత్పత్తి, వృద్ధి, కలగడం, బయటకు వెళ్తున్నాను, ప్రవాహపు, నిష్క్రమణ, అవుట్లెట్, బిలం, గేట్, , ప్రవాహం, పోయాలి, ప్రవహించే, సంతానం, పెంచు, పెరుగుట, లాభం, ప్రయోజనం, నిర్మించబడింది, చేరుకోవడానికి, పండు, పండ్లు, ఫలితంగా, పర్యవసానంగా, సరఫరా, స్టాక్స్, కనుగొనేందుకుబహిర్గతం, ప్రచురిస్తున్నాను, చాలు, వ్యక్తం, సమస్య, పరిచయం, ప్రకటించారు, నడిపారు, తెలియజేయడానికి, తెలియజేయాలి, ఉత్పత్తవుతుంది, జన్మించే, పెరుగుతాయి, ఉద్భవించే, పెరగడం, ఉద్భవించి, ఎస్కేప్, రన్, వసంత, నుండి వచ్చి, ఉత్పన్నమయ్యే, ఉద్భవిస్తాయి, జాతికి, పైకి లేచు, జెట్, చిమ్ము, బాగా, ముందుకు, పైకి రా, కనిపించే, ప్రసారం, పంపడానికి, వెలువరిస్తుంది, , సందేశం, బయటకు నెట్టివేస్తాయి, విసిరి వేయి, స్ఖలించు, త్రో, సరఫరా, అందజేయడం, కల్పించు, వరకు సరిపోయే, సరిపోయే, ఆవిరైపో, ద్రవ్య విలువను, హరించడం
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.