English to Telugu Meaning :: manifold

వివిధ, ఆనేకమైన
Manifold :
అనేక పరిణామాలు
- అనేక పరిణామాలుmanifoldedmanifoldingమానిఫోల్డ్
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a pipe that has several lateral outlets to or from other pipes(2) a lightweight paper used with carbon paper to make multiple copies(3) a set of points such as those of a closed surface or an analogue in three or more dimensions
Verb(1) make multiple copies of(2) combine or increase by multiplication
Adjective(1) many and varied; having many features or forms

Show Examples
(+)

(1) All that acknowledging and bewailing of the manifold sins of wickedness made this extended act of contrition a bit of a downer.(2) For all his manifold flaws and for all the persistent rumours about his drinking, his approach mirrors the fundamental problem at the heart of his party.(3) The investigation, which was mothballed after only 12 weeks, was also severely criticised for manifold failures and fatal delays.(4) In such a manner we acquire manifold , thorough, and even useful knowledge about how philosophy has been presented in the course of history.(5) If anything, this should motivate those of us who can see the manifold difficulties with the current multicultural ideology to critique it with even greater vigour and clear thought and to refuse to be silenced.(6) In everyday parlance, a manifold is a pipe or chamber bristling with subsidiary tubes.(7) The exhaust manifold and the muffler connect through the front tube pipe.(8) Womanhood, according to the theory, is a manifold phenomenon as different women live and behave differently in different circumstances and conditions.(9) These reasons alone are sufficient for us to continue extending helping hands to Africa, no matter how long it may take to solve the continent's manifold problems.(10) Nor are the unions, with their manifold grievances, going to be placated by a couple of sentences.(11) Marber may or may not be a poker player, but he understands that the competitiveness and stoicism of the card table opens up manifold opportunities for exploring the male psyche.(12) The report will provide the most detailed and authoritative account so far of the manifold threats to Scotland's wildlife.(13) Liquid is pumped to each atomizer on the boom via a separate manifold attached to the boom.(14) This address can take several forms, in keeping with the manifold diversity of writings that constitute the Bible.(15) Such breakthroughs could lead to manifold benefits.(16) The manifold deficiencies were expected and easily borne.
Related Words
(1) exhaust manifold ::
ఎగ్జాస్ట్ ఆనేకమైన
Synonyms
Adjective
1. many ::
అనేక
2. numerous ::
అనేక
3. multiple ::
బహుళ
4. multifarious ::
multifarious
5. legion ::
లెజియన్
6. diverse ::
విభిన్న
7. various ::
వివిధ
8. several ::
అనేక
9. varied ::
వైవిధ్యమైన
10. different ::
వివిధ
11. miscellaneous ::
ఇతరాలు
12. assorted ::
వర్గీకృత
13. sundry ::
వివిధములైన
14. myriad ::
పదివేలు
15. divers ::
డైవర్స్
Verb
16. multiply ::
గుణిస్తారు
Different Forms
manifold, manifolded, manifolding, manifolds
English to Telugu Dictionary: manifold

Meaning and definitions of manifold, translation in Telugu language for manifold with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of manifold in Telugu and in English language.

Tags for the entry "manifold"

What manifold means in Telugu, manifold meaning in Telugu, manifold definition, examples and pronunciation of manifold in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Loose
వదులుగా, , వివిక్త, లెక్కచేయని, అసంబద్ధమయిన, మందగింపు, నిర్లక్ష్యం, నిర్నిబద్ధ, ఉచిత, ఓపెన్, విడుదల, స్పష్టమైన, మినహాయింపు, క్రాంక్, ఆవేశము, స్వతంత్ర, అంగీకరించని, పెద్ద వద్ద, డిం, నిగూఢ, అస్పష్టమైన, మసక, ఆధ్యాత్మిక, నెమ్మదిగా, జాప్యం, చిందరవందరగా, అలసిన, అనియంత్రిత, నిరంకుశమైన, ఏకపక్ష, ఫెయిర్, అవిరామ, దేనికీ జోడించి, సంబంధం లేని, వేరు, సరికాని, యథార్థం, అసమంజసంగా, అమంగళమయిన, నిరవధిక, నిర్వచించబడలేదు, మసకబారిన, సందిగ్ధంగా, నియంత్రించకుండా, రౌడీ, అవిధేయుడైన, అల్లరి మూక, ఉల్లాసమైన, సిగ్గులేని దుర్మార్గం పట్టిన, పవిత్రము, ఆపుకొనలేని, నిర్లక్ష్యపు, రక్షణ లేని, తొందరయిన, శ్రద్ధలేని, తెలియకుండా, అజాగ్రత్త, విస్మరించవచ్చు, అనుకోకుండానే, నిర్లక్ష్య, నిదానం, జడ, లోగీ, నీరు కలిసిన, మతిమరుపువదులుగా, హర్లింగ్, పాసింగ్, త్రో, కాస్టింగ్, సిగ్గరి, విముక్తికి, విడుదల, మోక్షం, విముక్తి, విమోచన, స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్య్రం, స్వాతంత్ర్యం, , బేర్, పెంకు, టైల్, నిర్లక్ష్యం, వదులుగా ఉండే, రూమి
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.