English to Telugu Meaning :: maverick

Maverick :
స్వతంత్రుడు
- స్వతంత్రుడుమావెరిక్స్
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) someone who exhibits great independence in thought and action(2) an unbranded range animal (especially a stray calf
Adjective(1) independent in behavior or thought

Show Examples
(+)

(1) The first is a private sketchbook, posthumously made public at a time when attention was turning again to this American maverick .(2) He is one of the few truly great, genuinely maverick songwriters and performers of the present day.(3) All I know is that MPs are very maverick so expect to be surprised!(4) Far from being a deep-dyed traditionalist, he is a maverick , a valuable eccentric, who uses his influence to stimulate rather than stifle debate.(5) Maybe, as one maverick biologist suggested to howls of protest last week, genetic selection may mean we have finally found a way towards evolving as a species.(6) I was just some awkward maverick with money in his pockets.(7) Now two new biographies look for the roots of this maverick 's sensibilities.(8) Unfortunately, before leaving on his American adventure, he apparently forgot to pack his maverick streak.(9) For obvious reasons, the Nobel Committee is unlikely to honor this fascinating maverick now or ever.(10) He was the quintessential intellectual maverick - a man who thrived on bending the rules and violating the regulations.(11) I spent a few hours scratching my head and looking for a cryptic code which might shed light on where this maverick genius is getting his ideas from.(12) A maverick , and an individual, he's running on instinct, fuelled by experience and making the right decisions.(13) His face displays a limited emotional range and, at times, his portrayal of the maverick scientist is boring.(14) The press adored him, a prolific, maverick talent who survived on cheap noodles and peanut butter so he could make films with his dole money.(15) The maverick MP had intended to vote against the measure.(16) As managerialism has come to dominate the policy of programmes of all the major parties north and south of the Border there has developed an enormous appetite for maverick politicians.
Synonyms
Noun
1. individualist ::
వ్యక్తిగత
2. nonconformist ::
స్వమతానుష్టనము లేనివాడు
3. free spirit ::
ప్రశాంతమయిన మనస్సు
4. unorthodox person ::
ఛాందసులు కానివారు వ్యక్తి
5. original ::
అసలు
6. eccentric ::
అసాధారణ
7. rebel ::
తిరుగుబాటు
8. dissenter ::
భిన్నాభిప్రాయాలను
9. dissident ::
అసంతృప్త
10. enfant terrible ::
భయంకరమైన చిన్నప్పుడు భయం
11. cowboy ::
కౌబాయ్
12. loose cannon ::
వదులుగా ఫిరంగి
13. bad boy ::
చెడ్డా బాలుడు
Adjective
14. irregular ::
సక్రమంగా
15. unorthodox ::
ఛాందసులు కానివారు
Antonyms
Different Forms
maverick, mavericks
English to Telugu Dictionary: maverick

Meaning and definitions of maverick, translation in Telugu language for maverick with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of maverick in Telugu and in English language.

Tags for the entry "maverick"

What maverick means in Telugu, maverick meaning in Telugu, maverick definition, examples and pronunciation of maverick in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Rough
రఫ్, , కోపంగా, కంఠధ్వని, అమర్యాదగా, అసభ్య, చదవని, కొంటె, వికృత, గరుకైనఅసమాన, రఫ్, కత్తిరించిన, , అశుభ్రమైన, తీవ్ర, ఒక్కసారిగా, ప్రబలిన, కోపంతో, గరుకైన, ఎగుడుదిగుడుగా, సక్రమంగా, అసభ్యకర, హిల్బిల్లీలను, ముడి, అసహ్యమైన, బేరిష్, అసభ్య, వినయము లేని, అమర్యాదకరమైన, పగుళ్లు, అనాగరిక, బొంగురుగా, కరకరలాడే, ఎత్తు పల్లాల, శాగ్గి, విరిగిన, స్థూల, అసహ్యకరమైన, నిలకడలేని, విరామం, ఎదిగిన, ఉద్భవించింది, అమర్యాదగా, కీన్, ఉప్పగా, పదునైన, హింసాత్మక, కీచు, కటినమైన, ఆందోళనకరమైన, చేదు, రౌడీ, గర్జిస్తున్న, ధ్వనించే, కావలీర్, గర్వంతో, వెంట్రుకల, రోమత్వాన్ని, కేశసంపద, కలప, చెక్క, మందపాటి, ముతక, కొవ్వు, బొద్దుగా, చతికిలబడిన, కంకర, కొన్ని, రౌండ్, సారాంశం, కఠినమైన, తీవ్రమైన, దృఢమైన, సుమారు, అమర్యాద పూర్వకంగా, పదునుగా, అం ద మైన, పెద్ద వద్ద, పొడి, కరుకుదనం, దౌర్జన్యుడు, గ్యాంగ్స్టర్, పోకిరి, హుడ్, హెల్లెర్, అసమానతను, అసమానత్వం, ఎగుడుదిగుడులు, అప్పర్ ప్రైమరీ, వేవ్
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.