English to Telugu Meaning :: mercurial

చురుకైన
Mercurial :
చంచలమైన
- చంచలమైనmercurially
 

Show English Meaning
(+)

Adjective(1) liable to sudden unpredictable change(2) relating to or under the (astrological(3) relating to or having characteristics (eloquence, shrewdness, swiftness, thievishness(4) relating to or containing or caused by mercury

Show Examples
(+)

(1) Mercury amalgams are used in dentistry, and mercurial aids such as the thermometer and blood pressure apparatus aid the doctor.(2) To determine the extent to which mercury-sensitive water channels are involved in the control of root water flow, mercurial inhibition of root water flow was also examined using a pressure-flux approach.(3) No decision of importance could be made without the chairman, and he was mercurial , often changing his mind once a decision had been made.(4) Brownish-black may indicate chronic mercurial poisoning caused by the formation of sulfide of mercury in the tissues.(5) Everyone is wise to the mercury dangers in paints, but patients need to know that button batteries, mercurial antiseptics and broken thermometers are sources of mercury.(6) Rhea's temperament was infamously mercurial - one would never know what she was thinking, or when she might strike.(7) This research is an effort to create an awareness. of the potential hazards of some Chinese patent medicines which contain mercurial ingredients.(8) Nor does she depict adolescence as a period of mental instability, characterized by mercurial moods and impulsive, self-gratifying actions.(9) At times you feel frustrated with Ellie and her mercurial temperament.(10) The condensation beading on it gave it a mercurial sheen.(11) Regardless of her mercurial mood, he always managed to stay gentle with her.(12) In a mercurial change of temper, he grabbed her shoulders and shook her, once, twice.(13) Their awkwardness, overextended maturity, mercurial temperaments, and easy companionship were all spot on.(14) One of the most talented and versatile Scottish performers, McKidd is mesmerising as Frankie, capturing all the mercurial moods of a man who can switch from sentimentality to aggression at the flick of a switchblade.(15) ÔÇÿYou have the most mercurial personality I have ever met,ÔÇÖ he stated.(16) These mercurial chemicals are never taken lightly.
Related Words
Synonyms
Adjective
1. volatile ::
అస్థిర
2. capricious ::
మోజుకనుగుణముగా
3. temperamental ::
నిగ్రహం
4. excitable ::
ఉత్తేజిత
5. fickle ::
చంచలమైన
6. changeable ::
మార్చుకునే
7. unpredictable ::
అనూహ్య
8. variable ::
వేరియబుల్
9. protean ::
ప్రోటియన్
10. mutable ::
మ్యూట్ చేయగల
11. erratic ::
తిక్క
12. quicksilver ::
పాదరసము
13. inconstant ::
నిలకడలేని
14. inconsistent ::
అస్థిరమైన
15. unstable ::
అస్థిర
16. unsteady ::
అస్థిరంగా
17. fluctuating ::
నిలకడలేని
18. ever-changing ::
ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతున్న
19. moody ::
భావ
20. flighty ::
చిత్తచాంచల్యమైన
21. wayward ::
అవిధేయుడైన
22. whimsical ::
విచిత్రమైన
23. impulsive ::
హఠాత్తు
24. labile ::
కారకంలు
Antonyms
1. certain ::
కొన్ని
2. constant ::
స్థిరమైన
3. immutable ::
శాశ్వతమని
4. invariable ::
ఏ మార్పు లేకుండా
5. stable ::
స్థిరంగా
6. stationary ::
స్థిర
7. steady ::
స్థిరమైన
8. unchangeable ::
మార్చలేము
9. unchanging ::
మార్పులేని
Different Forms
mercurial, mercurially
English to Telugu Dictionary: mercurial

Meaning and definitions of mercurial, translation in Telugu language for mercurial with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of mercurial in Telugu and in English language.

Tags for the entry "mercurial"

What mercurial means in Telugu, mercurial meaning in Telugu, mercurial definition, examples and pronunciation of mercurial in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Angry
కోపం, తీవ్ర, ఆగ్రహించిన, మూడి, , పిచ్చి, క్రోధస్వభావం, మిరియాలతో, కోపిష్టి, వేడి, క్రేస్ద్, ఆందోళనగా, భారీ, కలిగివుండదు, రెచ్చగొట్టింది, అధికం, ఆగ్రహానికి, పెరిగిన, వ్యధ, నొక్కడం, వేధించే, దారుణ, ప్రముఖ, వెచ్చని, అత్యుష్ణ, థర్మల్, తీక్ష్ణమైన, పొంగి, నిష్ఫలంగా, వాషింగ్, వాపు, దయలేని, బాధాకరమైన, భారంగా, చేదు, చెడు, అరిష్ట, అననుకూలమైన, హానికరమైన, అనారోగ్యంతో, అధిక, బలమైన, తీవ్రమైన, గర్వంతో, దురహంకారం, విషాదంలో, డఫ్ట్, మోటుయోధుడు, అడవి, కోపంతో, సమస్యాత్మకమైన, ద్వేషపూరిత, చెత్తని విసిరిగొట్టుట, కోపంగా, దుడుకైన, కఠినమైన, దృఢమైనకోపం, అసంతృప్త, ఆగ్రహించిన, కోప పడి, తేలింది,
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.