English to Telugu Meaning :: net

వల, చిక్కము
Net :
నికర
- నికరవలలు
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a computer network consisting of a worldwide network of computer networks that use the TCP/IP network protocols to facilitate data transmission and exchange(2) a trap made of netting to catch fish or birds or insects(3) the excess of revenues over outlays in a given period of time (including depreciation and other non-cash expenses(4) a goal lined with netting (as in soccer or hockey(5) game equipment consisting of a strip of netting dividing the playing area in tennis or badminton(6) an open fabric of string or rope or wire woven together at regular intervals
Verb(1) make as a net profit(2) yield as a net profit(3) construct or form a web, as if by weaving(4) catch with a net
Adjective(1) remaining after all deductions(2) conclusive in a process or progression

Show Examples
(+)

(1) You could also try rigging up a net to play volleyball, a hoop for basketball or invite some of your children's friends round for a game of rounders.(2) Try as they might neither side could find the net and the game eventually went into the dreaded penalty shoot out.(3) These improvements might be the net effect of two factors: starting treatment at earlier stages of disease, or better treatment for a given stage.(4) Up to 7,500 civil servants have such an arrangement in Dublin and elsewhere in the country, but the car spaces have escaped the Ministers' net .(5) Recruiting has already begun for this chief executive - with the net being spread wider than members of the Shepherd family.(6) Several pieces also feature attractive patterns, such as wide or fine vertical stripes, as well as net , square and doughnut designs.(7) If necessary, use an insect net to guard against the adults flying away.(8) I feel we deserved to go in at half-time at least goal up, but we didn't find the net .(9) They have never failed to find the net at Boundary Park with Wadsworth in charge and have taken 14 points from a possible 18.(10) The goods sold under the terms of this licence will be sold by reference to number or by net weight.(11) Cut the front stay from a firmly woven cotton blend for light control or from mediumweight, girdle-like power net fabric for firm control.(12) ÔÇÿOrganisations are therefore spreading the recruitment net as wide as possible in order to find the best peopleÔÇÖ.(13) In the margins of the lake, I taught little Felix to hunt with an insect net .(14) He'd then sell it in a few years and net a cool million for himself.(15) After stacking, each palette contains 40 sacks in 8 layers into a net weight of one ton.(16) After someone gives the warning of an enemy in the area, the enemy's location and disposition is then broadcasted over the radio net .
Related Words
Synonyms
Adjective
1. after tax ::
పన్ను తర్వాత
2. final ::
చివరి
3. nett ::
రాబట్టింది
Noun
4. fishing net ::
చేపల వల
5. netting ::
వల
6. trap ::
ఉచ్చు
8. network ::
నెట్వర్క్
9. cyberspace ::
సైబర్స్పేస్
Verb
10. catch ::
క్యాచ్
11. earn ::
సంపాదించడానికి
12. web ::
వెబ్
13. clear ::
స్పష్టమైన
14. nett ::
రాబట్టింది
Different Forms
net, nets
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

www.tvsubtitles.net "' alt="www.tvsubtitles.net " style="width:100%">

www.tvsubtitles.NET

The Big Bang Theory Season 5, Episode 23


Sixteen ounces
should net to me $16,000.

Sixteen ounces should NET to me $16,000.

Breaking Bad Season 2, Episode 5


a camouflage net,\0

a camouflage NET,

Money Heist Season 3, Episode 7


www.tvsubtitles.net "' alt="www.tvsubtitles.net " style="width:100%">

www.tvsubtitles.NET

The Big Bang Theory Season 5, Episode 24


www.tvsubtitles.net "' alt="www.tvsubtitles.net " style="width:100%">

www.tvsubtitles.NET

The Big Bang Theory Season 5, Episode 19


English to Telugu Dictionary: net

Meaning and definitions of net, translation in Telugu language for net with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of net in Telugu and in English language.

Tags for the entry "net"

What net means in Telugu, net meaning in Telugu, net definition, examples and pronunciation of net in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Leading
నాయకత్వం, దారి, ప్రముఖ, కమాండ్, దిశ, మార్గదర్శకం, ప్రవర్తన, ప్రొపల్షన్, పరిపాలన, పాలన, అమలు, తనపై, న మోసుకెళ్ళే, ఖర్చు, పాసింగ్, కెప్టెన్సీ, అర్చకత్వం, అధ్యక్ష పదవి, అధ్యక్షప్రధాన, చీఫ్, ప్రముఖ, కీ, ప్రాథమిక, ఆధునిక, ముందుకు కదిలే, ముందుకు, మొదలుపెడుతుంది, దురముగా, గొప్ప, ప్రముఖుల, గమనించారు, ప్రసిద్ధ, ప్రఖ్యాత, ప్రముఖుడైన, చిరస్మరణీయ, ప్రగతిశీల, నిపుణుల, చమత్కారియైన, మేనేజింగ్, పాలక, ఎదురు, రాబోయే, మార్గదర్శక, కమాండింగ్, మునుపటి, మాజీ, అంతకుముందు, ముందు, పూర్వ, అద్భుతమైన, ప్రస్ఫుటమైన, అన్నిటికంటే, ప్రధమ, టెర్మినల్
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.