English to Telugu Meaning :: pack

Pack :
ప్యాక్
- ప్యాక్ప్యాకర్డ్ప్యాక్ప్యాకర్సమూహములు
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a large indefinite number(2) a complete collection of similar things(3) a convenient package or parcel (as of cigarettes or film(4) an association of criminals(5) an exclusive circle of people with a common purpose(6) a group of hunting animals(7) a cream that cleanses and tones the skin(8) a sheet or blanket (either dry or wet(9) a bundle (especially one carried on the back
Verb(1) arrange in a container(2) fill to capacity(3) compress into a wad(4) carry, as on one's back(5) set up a committee or legislative body with one's own supporters so as to influence the outcome(6) have with oneself; have on one's person(7) press tightly together or cram(8) hike with a backpack(9) press down tightly(10) seal with packing(11) have the property of being packable or of compacting easily(12) load with a pack(13) treat the body or any part of it by wrapping it, as with blankets or sheets, and applying compresses to it, or stuffing it to provide cover, containment, or therapy, or to absorb blood

Show Examples
(+)

(1) The whole pack is then placed face down in the centre of the table and the players take turns to draw cards one at a time from the top of the pack .(2) If you're trying to get attention and separate yourself from the pack , picking a good name is one of the best moves you can make.(3) You pack it tightly inside a sturdy container, it is extremely flammable.(4) She got up, stretched, and rummaged through SeiriÔö£Ôöñ's large pack .(5) The leaders of the pack of hyenas were the first to strike the unsuspecting Barbarian.(6) Saltation's iPod Geek Tips #2: how to make a battery pack inside a pack of playing cards. superpixel's superpod tips.(7) a pack of cigarettes(8) Once I was sure they were there, I helped my mom pack the suitcases and bags in the car.(9) The entire community mobilises to pack items for transport by mule or horse across the border.(10) Those schools who could not attend can collect their resource pack at the Carlow Enterprise Board office.(11) It's fun, but not distinctive enough to stand out from an increasingly crowded pack of action titles.(12) the lead hound gives tongue and the pack takes off, following the line of scent(13) While the knife is designed for tactical backup, there's nothing that says you can't stick it in a backpack or hunting pack .(14) There are a few examples where a tarot pack is used to play a game which is not really of the tarot family.(15) In fact, Jass became so popular that the word Jass came to be used for any card game played with the Swiss pack .(16) When the whole pack has been dealt and the players have played their last four cards the play ends.
Related Words
(1) pack up ::
సర్దుకోవడం
Synonyms
Noun
1. packet ::
ప్యాకెట్
2. backpack ::
తగిలించుకునే బ్యాగులో
3. crowd ::
ప్రేక్షకులు
4. gang ::
ముఠా
5. face pack ::
ఫేస్ ప్యాక్
6. plurality ::
బహుత్వ
7. clique ::
జట్టు
Verb
9. stow ::
STOW
11. throng ::
తీరి
12. compress ::
కుదించుము
13. compact ::
కాంపాక్ట్
14. jam ::
జామ్
15. take ::
పడుతుంది
16. backpack ::
తగిలించుకునే బ్యాగులో
17. tamp down ::
డౌన్ tamp
18. wad ::
వాడ్
19. load down ::
డౌన్ లోడ్
Antonyms
1. ace ::
ఏస్
2. bit ::
బిట్
3. dab ::
DAB
4. dram ::
డ్రామ్
5. driblet ::
రవ్వంత
6. glimmer ::
గ్లిమ్మెర్
7. hint ::
సూచన
8. lick ::
నాకు
9. little ::
చిన్న
10. mite ::
పురుగు
11. nip ::
నిప్
12. ounce ::
ఔన్సు
13. pinch ::
చిటికెడు
14. pittance ::
అల్ప
15. scruple ::
scruple
16. shade ::
నీడ
Different Forms
pack, packard, packed, packer, packers, packs
English to Telugu Dictionary: pack

Meaning and definitions of pack, translation in Telugu language for pack with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of pack in Telugu and in English language.

Tags for the entry "pack"

What pack means in Telugu, pack meaning in Telugu, pack definition, examples and pronunciation of pack in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Opaque
అపారదర్శక, బురదగా, బురదలో, మురికి, మందపాటి, నిమగ్నమయ్యాడు, నష్టాల్లో, విచారగ్రస్తుడైన, నిరుత్సాహ, మకిలి, డిం, నిగూఢ, అస్పష్టమైన, మసక, ఆధ్యాత్మిక, షేడెడ్, నీడ, క్రీనీడ, ఛాయ, , అమాయక, వెర్రి, హాస్యాస్పదం, బోవిన్, బుర్రలేని, మొద్దుబారిన, నిస్తేజంగా, చెడగొట్టు, మార్మిక, చిక్కైన, చదవడానికి వీలుకానికృష్ణ, చీకటి, మరుగు, అంధకారంలో, రాత్రి, అపారదర్శక, చీకటిని, నలుపు, కంటిశుక్లం, అంధత్వం, అజ్ఞానం, మూర్ఖత్వం, అవివేకము, అనాగరికం,
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.