English to Telugu Meaning :: plunder

దోచుకొను, దోపిడీ చేయు
Plunder :
దోపిడీ
- దోపిడీదోచుకున్నాయిplundererదోచుకోవడానికిplunders
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) goods or money obtained illegally
Verb(1) take illegally; of intellectual property(2) plunder (a town(3) steal goods; take as spoils(4) destroy and strip of its possession

Show Examples
(+)

(1) the invaders were back and ready to plunder(2) He shows how desertions, profiteering, hoarding, and plunder were widespread.(3) we shall plunder related sciences to assist our research(4) Three weeks of rapine, slaughter and plunder were sufficient to anger the king and the emperor, who entered into negotiations with each other.(5) He is being investigated for allegations including perjury and plunder .(6) British firms were able to plunder raw materials and labour, make profitable investments and sell their products.(7) During the Victorian period, successive imperialist wars of plunder were eulogised by the military and political elite as a worthy social challenge and likened to a game played between great powers.(8) Lead by Sir Ensor, the clan has been ejected from their Scottish homelands and forced to plunder the villages on the moor to survive.(9) They are all local tribes people and former poachers - so no one knows better than them the motivation and methods of those who plunder the sanctuary for animals and plants.(10) the army sacked the city and carried off huge quantities of plunder(11) looters moved into the disaster area to plunder shops(12) When asked specifically about his songwriting inspiration, Partridge admits that as time goes by, it gets tougher to come up with new material to plunder .(13) After a time of plunder and raids, the Vikings began to settle in England and trade, eventually ruling the Danelaw from the late 9th century.(14) The thieves marched almost in step, pleased with their plunder , unhurried, as if in a pageant.(15) Sturdy and well-finished, these ships were able to sail great distances, not just for pillage and plunder but also to seek new territories, markets and economic gains for the homeland.(16) The next time you decide to plunder the good ideas - and stars - from someone else's movie, try not to add any lousy ideas of your own.
Related Words
(1) to plunder ::
దోచుకోవడానికే
Synonyms
Noun
2. booty ::
booty
Verb
3. pillage ::
దోచుకోబడటానికి
4. steal ::
దొంగతనం
5. sack ::
కధనంలో
6. strip ::
స్ట్రిప్
7. loot ::
దోపిడి
8. despoil ::
దోచుకొను
Different Forms
plunder, plundered, plunderer, plunderers, plundering, plunders
English to Telugu Dictionary: plunder

Meaning and definitions of plunder, translation in Telugu language for plunder with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of plunder in Telugu and in English language.

Tags for the entry "plunder"

What plunder means in Telugu, plunder meaning in Telugu, plunder definition, examples and pronunciation of plunder in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Utter
సంబంధం, ముందుగా, శుద్ధ, వ్యాఖ్యానం, చెప్పండి, చెప్పటానికి, కరిగే, స్క్వీజ్, జాతి, సౌండ్, రింగ్, ప్లే, వాయిస్, ఫ్రేమ్, పలుకుతారు, తగిన, బ్రోచ్, బిలం, స్పందిస్తారు, మాట్లాడటం, చర్చ, పేర్కొనటం, ప్రయోగ, ప్రారంభం, పరిచయం, సెట్, చాలు, రన్, డ్రైవ్, దారి, ప్రవర్తన, కదలిక, బయటకు నెట్టివేస్తాయి, విసిరి వేయి, స్ఖలించు, వెలువరిస్తుంది, త్రో, , పంపు, వాంతి, బైటకుపోవునట్లు, తేల్చాయి, పరిష్కరించడానికి, నిర్ణయించుకుంటారు, సాధనకు, అమలు, పడుతుంది, విచారించమని, దత్తత, కొనుగోలు, భరించలేదనితీవ్రమైన, అంతిమ, సంపూర్ణ, అత్యంత, పట్టాభిషేకం, శుద్ధ, ఘన, స్పష్టమైన, మందబుద్ధి, మొద్దుబారిన, హార్డ్, చివరి, చివరకు, నిశ్చయాత్మక, నిర్ణయాత్మక, గొప్ప, అతిశయోక్తి, పూర్తి, మొత్తం, టెర్మినల్, అల్ట్రా, సుదూర, రాజీపడని, స్టార్క్, కూలంకషంగా, పరిపూర్ణమైన, స్థూల, రౌండ్, సారాంశం, , క్రాస్, ఒక్కసారిగా, అధిక, మితిమీరిన, ఖాళీ, జరిగాయి, అర్హతలేని, పెద్దగా అవగాహనలేని
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.