English to Telugu Meaning :: reserve

నిలిపి ఉంచు, ప్రత్యేకించి యుంచు
Reserve :
రిజర్వ్
- రిజర్వ్రిజర్వునిల్వలురిజర్వేషన్లు
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) formality and propriety of manner(2) something kept back or saved for future use or a special purpose(3) an athlete who plays only when a starter on the team is replaced(4) (medicine(5) a district that is reserved for particular purpose(6) armed forces that are not on active duty but can be called in an emergency(7) the trait of being uncommunicative; not volunteering anything more than necessary
Verb(1) hold back or set aside, especially for future use or contingency(2) give or assign a resource to a particular person or cause(3) obtain or arrange (for oneself(4) arrange for and reserve (something for someone else

Show Examples
(+)

(1) The closing date for season ticket holders to reserve their seats and get discounted tickets for the friendly match is tomorrow.(2) An additional battalion was made available for ├ö├ç├┐corps use,├ö├ç├û and another battalion as an artillery reserve for the army.(3) roll out half the dough and reserve the other half(4) First, the river that would be dammed was an important source of fish and crayfish, and the lands that would be flooded were used as a hunting reserve for deer.(5) He then voluntarily developed and trained a reserve force of assorted Army troops trapped with the Marines.(6) Many of the lots will be sold without reserve , and the bulk of the paintings carry estimates of between ├ö├®┬╝500 and ├ö├®┬╝3,000.(7) The appeal is expected to finish today, but the judges will reserve their decision, with judgement expected to be announced within three months.(8) Like all of us he had been thrown in at the deep end with this stupid rowing idea, but he seemed to really try his hardest to do the best he could, despite his natural reserve .(9) The 27-year-old has been given a week's trial and is likely to get a chance to impress in a reserve team game.(10) If we reserve consecrated bread and wine and kneel before it, why should we not preserve the world with the same reverence?(11) He looks after the land as a private reserve for wildlife habitat, running marsupials and their predators instead of cows.(12) She always managed to reserve two seats for us at the bar.(13) Why is it that only people living within 100 metres or a neighbouring property or Council, can appeal against the granting of a private timber reserve ?(14) If a marinade is to be used later for basting or for serving as a sauce, reserve a portion of it before adding the beef.(15) He had long ago told me that he wanted me to be honest and without reserve when talking to him, and I usually found it difficult.(16) Valentine's Day sanctions gestures and words of affection in a culture otherwise characterized by public and private reserve .
Related Words
(1) to reserve ::
నిలిపిపెట్టుట
Synonyms
Adjective
1. backup ::
బ్యాకప్
Noun
2. stock ::
స్టాక్
4. national park ::
జాతీయ ఉద్యానవనం
5. reticence ::
reticence
6. reservation ::
రిజర్వేషన్
7. stockpile ::
నిల్వలను
8. modesty ::
వినయము
10. substitute ::
ప్రత్యామ్నాయంగా
Verb
11. put to one side ::
ఒకవైపు చాలు
12. book ::
పుస్తకం
13. retain ::
నిలుపుకున్న
14. defer ::
వాయిదా
15. allow ::
అనుమతిస్తాయి
Antonyms
1. release ::
విడుదల
2. relinquish ::
వదిలివేయాలి
3. surrender ::
లొంగిపోయేందుకు
4. yield ::
దిగుబడి
Different Forms
reserve, reserved, reserves, reserving
English to Telugu Dictionary: reserve

Meaning and definitions of reserve, translation in Telugu language for reserve with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of reserve in Telugu and in English language.

Tags for the entry "reserve"

What reserve means in Telugu, reserve meaning in Telugu, reserve definition, examples and pronunciation of reserve in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Bright
ప్రకాశవంతమైన, తెలివైన, కాంతి, మిరుమిట్లు, మెరిసే, స్పష్టమైన, తెలుసుకోవడం, అందమైన, తెలివితేటలు, పరిజ్ఞానం, మేధో, అం ద మైన, జరిమానా, మెరుగుపెట్టిన, అద్భుత, తెలుపు, బూడిద, హోర్, వెంట్రుకలు నెరిసిన, స్వచ్ఛమైన, రంగుల, ఆనందం, ఆహ్లాదకరమైన, సంతోషంగా, చూడముచ్చటగా, లోతైన, స్పష్టంగా, మానిఫెస్ట్, ప్రకాశిస్తూ, మెరుస్తూ, బర్నింగ్, కల్మషంలేని, వాడని, , శుభ్రంగా, మండుతున్న, దేదీప్యమానమైన, ఎంతో, చక్కనైన, చక్కగా, పారదర్శక, తాజా, ఆనందకరమైన, ముచ్చటైన, అప్బీట్, ఆటపట్టించే, కిచకిచలు, యవ్వన, తేలి, దేవుడి ఆకర్షణీయమైన, నిగనిగలాడే, మృదువైన, శుభమైన, నిర్మలమైన, మూడింటిని, సాధ్యం, బలమైన, కఠినమైన, గర్వంతో, ఆగ్రహించిన, గర్జించే, ప్రకాశించే, నునుపుగా, రేడియంట్ముదురు, ప్రకాశవంతమైన, ఫెయిర్, ఖచ్చితంగా, స్పష్టంగా, వెనువెంటనే, రోబోట్లు స్పష్టంగా, పరిపూర్ణ, విలక్షణముగా, చాలా, , ప్రకాశిస్తున్న
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.