English to Telugu Meaning :: rule

నియమము, ఆదేశము
Rule :
పాలన
- పాలనపాలించారునియమాలు
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a principle or condition that customarily governs behavior(2) something regarded as a normative example(3) prescribed guide for conduct or action(4) (linguistics, or prescribing(5) a basic generalization that is accepted as true and that can be used as a basis for reasoning or conduct(6) the duration of a monarch's or government's power(7) dominance or power through legal authority(8) directions that define the way a game or sport is to be conducted(9) any one of a systematic body of regulations defining the way of life of members of a religious order(10) a rule or law concerning a natural phenomenon or the function of a complex system(11) (mathematics(12) measuring stick consisting of a strip of wood or metal or plastic with a straight edge that is used for drawing straight lines and measuring lengths
Verb(1) exercise authority over; as of nations(2) decide with authority(3) be larger in number, quantity, power, status or importance(4) decide on and make a declaration about(5) have an affinity with; of signs of the zodiac(6) mark or draw with a ruler(7) keep in check

Show Examples
(+)

(1) While it's true that people can be lucky and do win on hunches, too many passive players consistently let impulse rule their responses.(2) During its sixty years of colonial rule , Britain controlled the population by fomenting regional and ethnic divisions.(3) Lasting only ten months before Spain resumed control, Britain's rule was of short duration.(4) There is no stipulation of a time limit for US political rule and economic control over the country's resources.(5) But then, if you remember - it was salt-making that Gandhi chose as his first symbolic challenge to British imperial rule over India.(6) The Springboks continue to rule supreme as the world's rugby champions.(7) One lorry contained some very fine items of bedroom and sitting room furniture at good prices but this was the exception rather than the rule on the day.(8) The first rule for controlling rose diseases is prevention.(9) We found that there were many countries in the area where Soviet rule had either banned music or modified instruments.(10) The uprising against imperial rule went on for many years until Numancia was finally besieged and burned to the ground.(11) In the history of art they are the rule rather than the exception.(12) Three years later Ieyasu established the Tokugawa shogunate at Edo that would last until the re-establishment of imperial rule in 1868.(13) At first it was optional but soon it became a habit and finally the rule .(14) But when one is talking about the ability to do something not authorised by statute, there is a real question whether a rule of court can deal with it.(15) Ben is putting more controls in place so that this sort of thing stays an exception to the rule , rather than the norm.(16) Guilt is the reference to the rule or norm and the implied or stated fact that the child is bad for not adhering to it.
Related Words
(1) rule out ::
ఖండించు
Synonyms
Noun
1. regulation ::
నియంత్రణ
2. procedure ::
విధానం
3. precept ::
సూత్రము
4. control ::
నియంత్రణ
5. prescript ::
ఈ శాసనం
6. ruler ::
పాలకుడు
7. pattern ::
నమూనా
8. formula ::
సూత్రం
9. principle ::
సూత్రం
10. dominion ::
అధినివేశ
Verb
11. govern ::
పాలించే
12. be in power ::
అధికారం లో
13. decree ::
డిక్రీ
14. prevail ::
వ్యాప్తి చెందడం
15. harness ::
జీను
16. find ::
కనుగొనేందుకు
17. reign ::
పాలన
Different Forms
rule, ruled, rules
English to Telugu Dictionary: rule

Meaning and definitions of rule, translation in Telugu language for rule with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of rule in Telugu and in English language.

Tags for the entry "rule"

What rule means in Telugu, rule meaning in Telugu, rule definition, examples and pronunciation of rule in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Spoil
పాడు, దోపిడి, సంగ్రహ, , కూల్చివేత, హతం, విధ్వంసం, చంపడానికి, దోపిడీ, బహుమతిపాడు, ఉన్ని, ఆహారమును, పశుగ్రాసం, దోపిడీ, కప్పులో, కలత, వ్యర్థ, క్యాన్కర్, ఖర్చు, వేయండి, బలహీనపరిచే, రమ్మని, నైతికంగా పతనం చేయు, పోటును, నిర్మూలించాలి, నాశనం, అంతమొందించడం, చంపడానికి, తప్పు దారి, వక్రీకరించే, రెంచ్, అవినీతి, మాలిన్యము, విరామం, విడిపోవడానికి, ప్రేమను, అరికట్టడానికి, నూకలుగావిసరు, నేరం, క్రాక్, స్ప్లిట్, కోపం, , హర్ట్, బేఫిల్, దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి, ట్విస్ట్, గట్టిపడతాయి, పరిణతి, తిరుగు, మట్టి, పగిలిపోతాయి, తుడుచు, పడగొట్టి, హానికరం, గందరగోళం, క్వీర్, కలుషితం, నష్టపరచు, దోచుకొను, ఛేదించు, త్యజించు, స్పైక్పాడు, దోపడి, ధ్వంసాన్ని, , ట్రోఫీ, పారితోషికం, అడ్డ
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.