English to Telugu Meaning :: sycophant

స్తోత్ర పాఠకుడు, స్వప్రయోజనంకోసం పొగడుతూ ఉండే వ్యక్తి
Sycophant :
భట్రాజు
- భట్రాజుsycophanticsycophants
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a person who tries to please someone in order to gain a personal advantage

Show Examples
(+)

(1) Bell was also a sycophant , a Yes man, who could shift his political stance in a heartbeat, talk in circles and dodge any important decision making.(2) As time has passed, the meaning of ÔÇÿfaithful dogÔÇÖ has changed entirely as when, nowadays, the term is used to describe someone who behaves like a sycophant toward some powerful politician.(3) If everybody spoke openly it would help break down the art world's habitual paranoia and sycophancy .(4) Sick of the sycophancy and self-absorption all around her, why she flings herself into an affair with a comedian, desperate for media attention, is never made clear.(5) Such an approach belongs to sycophants and losers.(6) I not only love movies, I'm also fascinated with the larger star-making machine that is Hollywood and the sycophantic press that supports it.(7) It's also sad that these returns are being so sycophantically praised because if you've listened to the records you'll know that despite all the fanfare, not one of them is quite as brilliant as we're being told they are.(8) Boards cease relating to customers and use ever more rigid methods to control operations down the line. They are shielded by sycophants and expend their energy on mergers and acquisitions.(9) And I suspect that it was this sense of mischief that kept her sane through all those lonely evenings passed at charitable fund-raising events being fawned over by sycophants .(10) Add to that a lifestyle that combines considerable wealth with plenty of free time at a young age, throw in a seemingly unlimited supply of sycophants and it should be no surprise to see the subject destroyed by his own success.(11) But even if his motives had been pure, he would never have been able to succeed without using his every base political skill, from the lies to the bullying to the sycophancy to the corruption.(12) History shows that many kings met their tragic ends because they did not pay heed to the advice of faithful courtiers, preferring the honeyed but false words of sycophants .(13) It is because elected political sycophants are bought and sold like saltfish that leaders in government and opposition alike ride roughshod over the people's wishes.(14) I suppose there was the inevitable, uncharitable flicker of hostility towards a woman who could, in this day and age, devote herself with such sycophantic subservience to men.(15) An assortment of hatchet men, opportunists and sycophants gained access to the levers of power.(16) Only the most sycophantic of the sycophants would even begin to make such a comparison. [In the past] there was at least a real enemy, there were real things to be done.
Related Words
Synonyms
Noun
1. yes-man ::
అవునండి
3. brown-noser ::
గోధుమ noser
4. toady ::
ఇచ్చకముల మారి ఉంటుంది
5. lickspittle ::
lickspittle
7. flunky ::
బంట్రోతు
8. lackey ::
నౌకరు
9. spaniel ::
స్పానియల్
10. doormat ::
బోదె
11. stooge ::
stooge
13. suck ::
పీల్చుకోవడానికి
14. suck-up ::
పీల్చుకోవడానికి అప్
Different Forms
sycophant, sycophantic, sycophants
English to Telugu Dictionary: sycophant

Meaning and definitions of sycophant, translation in Telugu language for sycophant with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of sycophant in Telugu and in English language.

Tags for the entry "sycophant"

What sycophant means in Telugu, sycophant meaning in Telugu, sycophant definition, examples and pronunciation of sycophant in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Square
చదరపు, తరగతి, సమూహం, ప్రజాతి, విధమైన, ఆర్డర్, ప్లాజా, సుద్ద, దీర్ఘ చతురస్రం, , క్వాడ్రా, క్వాడ్, కోర్టుచదరపు, సాధారణ, గిరిజన, నిర్దిష్ట, యుక్తమైనది, మారుతున్నాయి, సరిపోయే, అనుకూలంగా, , తగిన, సరైన, కచ్చితమైన, కఠిన, వర్ణనాత్మక, ప్రామాణికమైన, స్వచ్ఛమైన, స్టెర్లింగ్, నిజమైన, నిజాయితీ, కుడి, యదార్ధమైన, సమాన, కేవలం, చట్టబద్ధమైన, సహేతుకమైన, పాట్, మంచి, నిటారుగా, దాపరికం, పూర్తి, మొత్తం, దీర్ఘచతురస్రాకార, చదరము, సమకోణీయం, ఉపయోగకరమైన, అనుకూలమైన, జవాబు, సమానంగా, నియంత్రణ, నిర్వహించడానికి, సూపరింటిండెంట్, పాలన, బాస్, సరిచేయు, స్థాయి, పోల్చు, కూడా, లంచం, పునరాలోచన, ఆనందం కలిగించు, అంగీకరిస్తున్నారు, శ్రావ్యంగా, దావా, ప్రయత్నించు, వెళ్ళండి, మారింది, తాగిఉండు, మ్యాచ్, తీర్చే, సమాధానం, లో సరిపోయే, దరఖాస్తు, ఆఫ్ మెరుగు
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.