English to Telugu Meaning :: tack

Tack :
టాక్
- టాక్తగిలించి కుట్లు వేయటంtackertackingtacks
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) the heading or position of a vessel relative to the trim of its sails(2) a short nail with a sharp point and a large head(3) gear for a horse(4) (nautical, rope or chain(5) (nautical(6) sailing a zigzag course
Verb(1) fasten with tacks(2) turn into the wind(3) create by putting components or members together(4) sew together loosely, with large stitches(5) fix to; attach(6) reverse (a direction, attitude, or course of action

Show Examples
(+)

(1) cooking the sugar to caramel gives tack to the texture(2) Working in opposite corners, pull the fabric tight, roll edges under, and temporarily tack in place.(3) Bowles gave the order to bring the Indy on a northeasterly larboard tack .(4) On the short windward leg to the finish, Pilgrim drew alongside Naiad, but was then forced to put in a short tack while Naiad was able to hold her line and clinch a deserved second place and victory in the Classic fleet.(5) The three stood in silence and watched as the defenders made final adjustments to their armor and their horses' tack .(6) Taking a different tack , he proposed in 1746 to build two more clocks.(7) In the summer of 1998, when the Bank was still getting used to independence, it changed tack abruptly from raising rates in the summer to cutting them in the autumn.(8) Two years ago the tack was changed again.(9) As I approach my first tack , I pull in the main sail.(10) Along with making riding tack from scratch, he also mends pieces and fits his work to the horse.(11) If you think it may get sloppy and peek out you can easily tack it to the shirt body on the front and bottom facing seam lines or into the ribbing seam if ribbing is left at the bottom.(12) A young leukaemia sufferer has endured a further blow after thieves stole riding tack belonging to a family friend who had just bought a horse for her to enjoy riding.(13) as she could not stop him going she tried another tack and insisted on going with him(14) The reason I adopt this tack is because entropy of the universe is said to be directional.(15) The first tack , known as Plan A, is the latest version of Ottawa's appeasement strategy.(16) She passed the tree where the horse's tack was propped and grabbed Hawk's bridle, the silverwork glinting in the moonlight.
Related Words
(1) tack on ::
టాక్
Synonyms
Noun
1. pin ::
పిన్
2. heading ::
శీర్షిక
3. approach ::
విధానం
4. shroud ::
వస్త్రంలో
5. saddlery ::
saddlery
Verb
7. pin ::
పిన్
8. stitch ::
స్టిచ్
9. zigzag ::
గజిబిజి
11. alternate ::
ప్రత్యామ్నాయ
12. baste ::
నూనె వెయ్యి
14. append ::
కలపవచ్చు
Different Forms
tack, tacked, tacker, tackers, tacking, tacks
English to Telugu Dictionary: tack

Meaning and definitions of tack, translation in Telugu language for tack with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of tack in Telugu and in English language.

Tags for the entry "tack"

What tack means in Telugu, tack meaning in Telugu, tack definition, examples and pronunciation of tack in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Raise
పెరగడం, పెంచు, ఇంక్రిమెంట్, వృద్ది, పెంచడానికి, మెరుగుదల, అదనపు, అవశేష, , వృద్ధి, శ్రేయస్సు, పురోగతి, అభివృద్ది, ఆరోహణను, క్లైంబింగ్, ఆరోహణ, మౌంట్ప్రచారం, పెంచడానికి, గౌరవం, పెంపొందుతాయి, , అభివృద్ధి, సృష్టించడానికి, తయారు, ఉత్పత్తి, హాచ్, ఉద్భవిస్తాయి, నిర్మించేందుకు, నిషేధించేందుకు, మూసివేత, తీసుకోవడం, సారం, జాతికి, పునరుత్పత్తి, విస్తరించేందుకు, మెరుగు, గౌరవపరచు, నిర్మూలించేందుకు, ప్రతిపాదించారు, లోపలికి తే, పేర్కొనటం, కదలిక, ముందరకు తీసుకురా, సేకరించిన, సేకరించడానికి, ఎక్సెర్ప్ట్, చేద్దామని, కల్, గమనించి, ఉంచేందుకు, ఆచరణలో, పాటించటానికి, తీర్చే, నిర్మించడానికి, కల్పనకు, నిష్టకలుగ చెయ్యి, దిగుబడి, స్పాన్, రూపం, ఫ్యాషన్, పని, వదిలి, రాజీనామా, విడుదల, విడనాడకుము, తన్నివేయుట, ఆవేశపరచు, ప్రేరేపించు, ఉత్తేజపర్చడానికి, ఎదురయ్యే, మేలుకొల్పగలతాయనీ, నిఠారుగా, నిటారుగా, బుడతడు, నిలబడుట, ఏర్పాటు, వాస్తవమైన, డ్రైవ్, ఉత్కృష్టమైన, లిఫ్ట్, చేపట్టారు, వెనుక, పైకి, ఉన్నతి, కెరటం, పొగడు, మనసులో కాల్, పిలవాలి, ఉత్తేజపరిచేందుకు, సక్రియం, రెచ్చగొట్టు, పలుకుతారు, తగిన, బ్రోచ్, బిలం, చెప్పటానికి, కనుగొన్నారు, పరిష్కరించడానికి, అంచున, మౌంట్, ధైర్యము, గాలి, లాగు, పైకెత్తుబరువు, ఆత్మవిశ్వాసం, , వరకు అమలు, చేపట్టారు, పెంచడానికి
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.