English to Telugu Meaning :: treble

మూడు రెట్లు, మూడు రెట్లయిన
Treble :
ట్రెబెల్
- ట్రెబెల్trebledట్రిబెల్స్trebling
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) the pitch range of the highest female voice
Verb(1) sing treble(2) increase threefold
Adjective(1) having or denoting a high range(2) three times as great or many, or triple(3) having three units or components or elements(4) having more than one decidedly dissimilar aspects or qualities, or dual

Show Examples
(+)

(1) It was a pity that so few attended for the first part of the treble header as both teams served up a thriller laced with the finest of hurling skills and players with real potential for the future.(2) The number of successful independent television companies in Scotland must more than treble if the industry is to flourish, according to Stuart Cosgrove, head of nations and regions at Channel 4.(3) It came out on top at the strongly contested industry awards for engineering excellence - making it a record treble success.(4) the children's treble voices(5) The number of people aged 80 years and over is forecast to more than treble from 98,000 in 2001, to about 320,000 in 2036.(6) The 17th and 18th-century trio sonata was a favourite chamber ensemble, using two treble instruments and one bass, with a keyboard or lute continuo to fill in the harmony.(7) But that treble disappointment also once again stoked the fires which have fuelled his passion for the game for more than half a century, and he has already dug in for the long haul.(8) The Export Trading Act allows the Secretary of Commerce to issue a Certificate of Review to a trading entity that protects it from criminal liability and treble damages under state and federal antitrust laws.(9) The bass is more present than before, and the occasional stridency of the treble has been tamed without an apparent loss of musical information.(10) Sustained lines for the soprano, joined by a boy treble kept from his bed for five minutes' worth of work, provide vocal variety.(11) Becoming a parent can be a daunting experience, but she and her husband had treble the shock when they learned they were expecting triplets.(12) Vanguard's recording preserves most of the piano's dynamic range, betrayed only by some fuzziness in the treble .(13) Five years earlier, in 1735 as a treble , he had sung the role of Oberto in Alcina.(14) That one bonus point adds to the two he collects for being deemed the Knights' second-best player on the day by the Evening Press, and his treble haul takes him back to joint-top of the standings alongside Scott Rhodes.(15) There are three main sizes of modern oboe: the normal treble , the alto oboe d' amore, and the tenor cor anglais or English horn.(16) One wall is made up of cabinets containing hundreds of CDs, and a stereo on which the bass and treble are permanently turned up full.
Related Words
(1) treble clef ::
పద్యాన్ని మూడింతలు చేసే దాని
Synonyms
Adjective
1. double ::
డబుల్
2. twofold ::
రెట్టింపయ్యాయి
3. two-fold ::
రెండు రెట్లు
4. dual ::
ద్వంద్వ
5. threefold ::
ముమ్మడి
6. three-fold ::
మూడు రెట్లు
Noun
7. soprano ::
సోప్రానో
Verb
Different Forms
treble, trebled, trebles, trebling
English to Telugu Dictionary: treble

Meaning and definitions of treble, translation in Telugu language for treble with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of treble in Telugu and in English language.

Tags for the entry "treble"

What treble means in Telugu, treble meaning in Telugu, treble definition, examples and pronunciation of treble in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Introduction
పాత్ర, పరిచయం, ముందుమాట, ప్రవేశిక, ఇండక్షన్, ప్రారంభం, సూచన, సాక్ష్యం, ఇండెక్స్, సంస్థ, చొరవ, ప్రవేశపెట్టడానికి, తోటల, పరిచయము, గతచరిత్ర, కీర్తి, ముద్ర, అనుభవం, ఆగమనం, ప్రారంభించి, ప్రారంభ, ప్రవేశ, ఆఫర్, సమర్పణ, ప్రతిపాదన, , ప్రయోగ, సంఘటన, చట్టమును, అమలు, ఎడిషన్, సేవ, ప్రయత్నిస్తారు, క్రింది, ముసుగులో, వారసత్వ, అనుకరణ, హాజరైన, ఉనికిని, వేడుక, కర్మ, ఫంక్షన్, ప్రదర్శన, సూత్రం, క్యూ, చట్టం, నినాదం, స్ట్రాండ్, సహసంబంధం, సంబంధం, నవల, ఫిక్షన్, శృంగారం, కమ్యూనికేషన్, సమాచారం, సూచనల, టెస్టిమోనియల్, సర్టిఫికేట్, రూపం, గుర్తింపు కార్డు
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.