English to Telugu Meaning :: uphill

పైకి ఎక్కునట్టి, చరియలో పైకి పోవునట్టి
Uphill :
ఎత్తుపైకి
- ఎత్తుపైకిuphills
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) the upward slope of a hill
Adjective(1) sloping upward
Adverb(1) against difficulties(2) upward on a hill or incline

Show Examples
(+)

(1) Challenging those deep-rooted views of graffiti may seem like an uphill battle when you consider that, depending on what side of the fence you sit, graffiti can either mean art or vandalism.(2) The collective wisdom of cyclists is that the wind is always against you and that uphill slopes inexplicably outnumber downhill ones.(3) A few feet beyond the sign a footpath leaves the road on the right and climbs uphill through the trees.(4) The accident happened last September when an ambulance taking a patient to hospital met slow uphill traffic on the road to Scarborough near East Ayton.(5) The men have to lug a 50 kg bag of coal and run close on a mile - 1,108-yards - on an uphill course before dropping their sacks of coal at the foot of the maypole.(6) Car-less people with housing problems face a ride to Viau metro station and either a trip on the 132 bus, or a 10-minute, uphill walk.(7) Attempts are still being made to adapt it to modern circumstances without losing its distinctive identity, but the struggle is an uphill one.(8) And the White House concedes it's an uphill fight right now to get public support and to get congressional support for that initiative.(9) With an uphill struggle before her, Carly battled bravely in the final 1, 500m run but just missed out on GB selection with seventh place.(10) But it's more difficult - like going uphill - to analyse their behaviour and guess at their internal structure.(11) Sanders and his team (all other team members are from other Canadian universities) have faced an uphill battle in completing their project.(12) The cave slopes uphill about 12 [degrees], and the floor is littered with blocks of limestone.(13) ÔÇÿThe bike ride is over 4,000 metres uphill and I did not know if I'd do it before the cut off point,ÔÇÖ she explained.(14) While the track begins as a circuitous path uphill it soon becomes little more than sploshes of red and white paint, marking the way, across slippery mountain rocks.(15) It sloped uphill and from where they stood they could see the fiery sea of lava below.(16) They near the last leg of their journey, when the slope turns forever uphill .
Related Words
(1) uphill battle ::
ఎత్తుపైకి యుద్ధం
Synonyms
Adjective
1. upward ::
పైకి
2. arduous ::
కఠినమైనది
3. rising ::
పెరుగుతున్న
Different Forms
uphill, uphills
English to Telugu Dictionary: uphill

Meaning and definitions of uphill, translation in Telugu language for uphill with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of uphill in Telugu and in English language.

Tags for the entry "uphill"

What uphill means in Telugu, uphill meaning in Telugu, uphill definition, examples and pronunciation of uphill in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Reach
చేరుకోవడానికి, టచ్, సాధించడానికి, దొరకని, ను, చేరుకోవడానికి, గ్రహణ, పరిచయం, సామీప్యత, సాగిన, పెరుగుట, లాభం, ప్రయోజనం, నిర్మించబడింది, ఉపయోగించుకోవాలంటే, పరిధి, దూరం, స్ట్రిప్, స్థాయి, అసోసియేషన్, వ్యాపించడంపై, పొడిగింపు, ఉద్రిక్తత, మంట, ప్రాంతం, భూభాగం, జిల్లా, స్థానం, ఫీల్డ్, రాక, కనుగొనేందుకు, మేరకు, పరిమితి, దిక్సూచి, రాష్ట్రంలో, నీడ, సంరక్షణ, రక్షణము, అదుపు, నియంత్రణ, దగ్గర సంబంధం, కుడి, దావా, అధికారం, స్వాధీనం, ఆధిపత్యం, ప్రారంభించి, బేస్, రూట్, ఆరంభం, ప్రారంభం, నిర్ణీత ఆకారంవిస్తరించడానికి, చేరుకోవడానికి, సాగిన, వచ్చేలా, పొడిగించేందుకు, ప్రచారం, క్యాచ్, పట్టుకోండి, నిర్బంధంలోకి, , పడుతుంది, వచ్చు సమయం, విజయవంతం, అందాయి, వెళ్ళిపో, సంచరిస్తారు, చూపుతున్నది, సమ్మె, అందజేయడం, మొక్క, సర్వ్ అవుట్, పెరుగుట, లాభం, పొందుటకు, తయారు, పొందటానికి, అధిగమిస్తుందనే, నిలపడానికి, పరిచయం, గ్రహించడానికి, ముఖి, దొరకని, టచ్, ద్విగుణీకృతం, పొడిగించుకునేందుకు, చేరుకుంటుంది, వచ్చి, కనుగొనేందుకు, కొలిచేందుకు, బరువు, సాధించడానికి, హిట్, సమాధానం, స్ట్రాండ్, రోల్, పోయాలి, ఎన్నెన్నో, ప్రవాహం, భూమి, లో పొందండి, వస్తాయి, ద్వారా పొందండి
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.