English to Telugu Meaning :: urbane

మర్యాదగల, నాగరికతగల
Urbane :
మర్యాదగల
- మర్యాదగలurbanely
 

Show English Meaning
(+)

Adjective(1) showing a high degree of refinement and the assurance that comes from wide social experience

Show Examples
(+)

(1) At last, something has breached the barriers of the urbane politeness he seems to construct around himself these days.(2) It was a terrible thing to say, especially since he is an urbane man.(3) Educated at one of Shanghai's top universities, he's urbane , articulate in English and works in a foreign law firm.(4) Their all-black uniforms complemented well the restaurant's suave and urbane ambience.(5) He was impeccably dressed, unfailingly polite, urbane and sophisticated.(6) This, you knew immediately, was the art of an urbane and worldly society that valued beauty, elegance and sophistication.(7) He has the two requisite characteristics: toughness and a smooth, urbane manner.(8) And for all their alleged ironic detachment and urbane wit, they never got the joke.(9) The true standout moments are not necessarily the most urbane .(10) This is some of the most polite, urbane jazz I have heard for ages.(11) He was urbane , witty, had impeccable taste and was by all accounts a great fan of the ladies.(12) He was urbane and charming as, indeed, are most members of the Sri Lankan ruling elite.(13) Some even remember him as being affable, urbane , ambitious - and confident with women.(14) Black and white can also bring a touch of drama to dining and living rooms, where sideboards, screens and leather sofas can provide a touch of urbane chic.(15) They were urbane as well as patriotic, superbly efficient in their work yet interested in the world outside government.(16) Colleagues describe him as urbane and well connected.
Synonyms
Adjective
1. suave ::
సంతోషకరమైన
2. sophisticated ::
అధునాతన
3. debonair ::
చీకూచింతాలేని
4. worldly ::
ప్రాపంచిక
5. cultivated ::
సాగు
6. cultured ::
సంస్కారవంతంగా
7. civilized ::
నాగరిక
8. cosmopolitan ::
కాస్మోపాలిటన్
9. smooth ::
మృదువైన
10. polished ::
మెరుగుపెట్టిన
11. refined ::
శుద్ధి
12. self-possessed ::
స్వీయ పట్టిన
13. courteous ::
మర్యాదపూర్వకమైన
14. polite ::
మర్యాద
15. well-mannered ::
బాగా సభ్యత
16. mannerly ::
mannerly
17. civil ::
పౌర
18. charming ::
అందమైన
19. gentlemanly ::
జెంటిల్
20. gallant ::
అందమైన
Antonyms
1. clownish ::
clownish
2. uncouth ::
అసహ్యమైన
Different Forms
urbane, urbanely
English to Telugu Dictionary: urbane

Meaning and definitions of urbane, translation in Telugu language for urbane with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of urbane in Telugu and in English language.

Tags for the entry "urbane"

What urbane means in Telugu, urbane meaning in Telugu, urbane definition, examples and pronunciation of urbane in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Clean
శుభ్రంగా, ఫెయిర్, స్వచ్ఛమైన, చక్కనైన, పొందికైన, గొప్ప, పవిత్ర, శుద్ధి, సరైన, పరిశుద్ధపరచబడు, నిర్దోషమైన, స్పష్టమైన, స్పష్టంగా, బ్లెస్డ్, పవిత్రం, సజావుగా, పారదర్శకమైన, నిర్మలమైన, ప్రామాణికమైన, స్టెర్లింగ్, నిజమైన, నిజాయితీ, , స్పాట్లెస్స్, స్టెయిన్లెస్, అమాయక, తప్పుపట్టలేని, పెద్దగా అవగాహనలేని, ఉపయోగించని, వినియోగం కాలేదని, గర్జన, తొలి, మెరుస్తూ, కల్మషంలేని, వాడని, ప్రకాశవంతమైన, నిర్మలమైనది, అన్మిక్స్డ్, తెలుపు, వెంట్రుకలు నెరిసిన, బూడిద, కలుషితం, పాడైనది, చక్కగా, పారదర్శక, తాజా, పరిపూర్ణ, కచ్చితమైన, తప్పుచేయని, కొట్టుకుపోయిన, వెలిసినశుభ్రంగా, సక్రమమైన, , అందంగా, ఇలాంటి, బహిరంగంగా, ఏకరీతిశుభ్రంగా, ఆఫ్ శుభ్రం, శుభ్రపరచడానికి, బట్టలుతికే, విమోచనం, చక్కనైన, శుభ్రపర్చడానికి, , సరైన, పరిశుద్ధపరచు, అడ్డుకోవడానికిస్పష్టంగా, శుభ్రంగా, విలక్షణముగా, సజావుగా, ఫెయిర్, ఖచ్చితంగా, చాలా, చనిపోయిన, మొత్తంగా, పూర్తిగా, స్పష్టమైన
Search History
Any word you search will appear here
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.