English to Telugu Meaning :: virtuous

Virtuous :
ధర్మపరులుగా
- ధర్మపరులుగాసన్మార్గుడిగాvirtuousness
 

Show English Meaning
(+)

Adjective(1) morally excellent(2) in a state of sexual virginity

Show Examples
(+)

(1) Should applications of technology be socially virtuous by any standard?(2) Both serials harked back to a period when men were heroic, women were virtuous and times were better.(3) Many have thought that having certain emotions is an important part of what it is to be a virtuous moral agent.(4) For one thing, the sanctimonious sermons by journalists about how virtuous and upstanding they are make them easy to detest.(5) He presented himself as an honest and virtuous man, a spokesman for the outsiders in society.(6) Being virtuous means knowing the right time, place, circumstance, and manner in which to be courageous.(7) Understanding the way karma works, we seek to live a good and virtuous life through right thought, right speech and right action.(8) These guidelines state that if physicians must be moral and virtuous , the associations representing them must exhibit the same qualities and be seen to be acting in an altruistic fashion.(9) The women's critique broke down views of virtue and vice that associated smoke with virtuous masculine industriousness and clean air with vicious feminized luxury.(10) He is a virtuous , moral man with dignity and strength, not the mild-mannered pushover of decades past.(11) Faithful Emilia died, still calmly defending Desdemona's innocence and proclaiming her love for the virtuous woman.(12) Religions and true religious leaders have always motivated us to indulge only in noble thoughts and virtuous actions.(13) Shakespeare places a high value upon chastity, but he does not go so far as some of his contemporaries who thought that virtuous women had no physical desires.(14) I, for one, from reading the Book of Job and having knowledge about the Eightfold Path would know that I have done the right thing by being virtuous since it would aid me in achieving nirvana.(15) Indeed, a parent who made his love conditional upon a child's maintaining some particular standard of virtuous behavior would be rightly regarded as something of a monster.(16) The first few pages of the letter reflect the virtuous principles that a mother would try to inculcate into her daughter in the 18th century.
Related Words
(1) virtuous circle ::
ధర్మపరులుగా సర్కిల్
Synonyms
Adjective
1. righteous ::
న్యాయంగా
2. good ::
మంచి
3. pure ::
స్వచ్ఛమైన
4. whiter than white ::
వైట్ కంటే వైటర్
5. saintly ::
పావన
7. moral ::
నైతిక
8. ethical ::
నైతిక
9. upright ::
నిటారుగా
10. upstanding ::
upstanding
11. high-minded ::
గొప్పబుద్ధిగల
12. principled ::
ప్రిన్సిపుల్డ్
13. exemplary ::
శ్రేష్టమైన
14. law-abiding ::
చట్టాన్ని గౌరవించే
15. irreproachable ::
వేయరాని
17. guiltless ::
నిర్దోషమైన
18. unimpeachable ::
మచ్చ లేని
19. immaculate ::
ఇమ్మాక్యులేట్
20. honest ::
నిజాయితీ
21. honorable ::
గౌరవనీయ
22. reputable ::
పలుకుబడి
23. laudable ::
మెచ్చుకొనదగిన
24. decent ::
మంచి
25. respectable ::
గౌరవనీయమైన
26. noble ::
నోబెల్
27. worthy ::
విలువైన
28. meritorious ::
ప్రతిభావంతులైన
29. squeaky clean ::
అద్దంలా శుభ్రపరుచుట
Antonyms
1. bad ::
చెడు
2. black ::
బ్లాక్
3. dishonest ::
నిజాయితీ
4. evil ::
చెడు
5. evil-minded ::
దుర్మనస్కుడైన
6. immoral ::
అనైతిక
7. indecent ::
అసభ్య
8. wicked ::
చెడ్డ
9. wrong ::
తప్పు
Different Forms
virtuous, virtuously, virtuousness
English to Telugu Dictionary: virtuous

Meaning and definitions of virtuous, translation in Telugu language for virtuous with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of virtuous in Telugu and in English language.

Tags for the entry "virtuous"

What virtuous means in Telugu, virtuous meaning in Telugu, virtuous definition, examples and pronunciation of virtuous in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Stamp
స్టాంప్, ఆకట్టుకోవడానికి, ముద్ర, మార్క్, మందు గుళిక, ముద్రణ, టికెట్, చీటి, కూపన్, లేబుల్, కరెన్సీ, నాణెం, డబ్బు, నగదు, కొట్టడం, పత్రికా, గ్రైండ్, గ్రౌండింగ్, విరామం, విఘటన, చాంప్, దున్నేందుకు, అణచివేత, నిర్మాణం, రూపం, ఏర్పాటు, కూర్పు, నిర్మించడానికి, సైన్, చిహ్నం, పాత్ర, సాక్ష్యం, టోకెన్, చెక్కడానికి, చెక్కడం, శాసనంస్టాంప్, చేయుస్టాంప్, ఆకట్టుకోవడానికి, ముద్రణ, పత్రికా, సమ్మె, పొడి, గ్రైండ్, నుగ్గు, పిండి, రోకలి, క్రిందకి లాగు, కూల్చివేసి, ఉపసంహరించే, పడగొట్టి, పౌండ్, లేఖ, ముద్ర, మార్క్
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.