English to Telugu Meaning :: wash

కడుగు, శుభ్రపరచు
Wash :
వాష్
- వాష్లేక కడిగి శుభ్రం చేయదగినwashablesకొట్టుకుపోయినవాషెష్
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a thin coat of water-base paint(2) the work of cleansing (usually with soap and water(3) the dry bed of an intermittent stream (as at the bottom of a canyon(4) the erosive process of washing away soil or gravel by water (as from a roadway(5) the flow of air that is driven backwards by an aircraft propeller(6) a watercolor made by applying a series of monochrome washes one over the other(7) garments or white goods that can be cleaned by laundering(8) any enterprise in which losses and gains cancel out
Verb(1) clean with some chemical process(2) cleanse (one's body(3) cleanse with a cleaning agent, such as soap, and water(4) move by or as if by water(5) be capable of being washed(6) admit to testing or proof(7) separate dirt or gravel from (precious minerals(8) apply a thin coating of paint, metal, etc., to(9) remove by the application of water or other liquid and soap or some other cleaning agent(10) form by erosion(11) make moist(12) wash or flow against(13) to cleanse (itself or another animal

Show Examples
(+)

(1) Dust-laden vehicles got a new lease of life with a nice wash .(2) All in all, he could do with a bit of a wash and a brush-up.(3) In the interim, carers have been going in to see her and they would certainly have offered her a wash .(4) Many women made their own soap and took a pride in hanging out a white wash .(5) the walls were covered with a pale lemon wash(6) They were very dirty and needed a good wash , the blankets.(7) I stripped and hopped in, taking my shampoo, conditioner, body wash , toothbrush and paste and sponge with me.(8) Then, on a subsequent large wave, the fish wash back into the ocean.(9) With the weed-spraying business she had to cook and wash and iron and generally look after hordes of itinerant workmen, as well as her own sons and husband.(10) Switching off the TV at night instead of leaving it on standby, saving the weekly wash until you've got a full load, and only boiling as much water as you need, can all save money.(11) I know I'm gonna want somewhere to cook, wash , fall back on.(12) I am ÔÇÿpunishedÔÇÖ for not doing the wash by having only dirty clothes to wear.(13) The prisoners were also made to cook and wash for the militiamen, who are mostly from nomadic tribes and who travel by horse and camel.(14) I decided to use the opportunity to put on a wash .(15) Here they found three stills, two still heads and two worms, with five barrels of wash ready for distillation, and a quantity of yeast.(16) the sea began to wash along the decks
Related Words
Synonyms
Noun
1. clean ::
శుభ్రంగా
2. laundry ::
లాండ్రీ
3. lotion ::
మందునీరు
4. backwash ::
బ్యాక్వాష్
5. surge ::
ఉన్నట్లుండి
6. paint ::
పెయింట్
7. washing ::
వాషింగ్
8. race ::
రేసు
9. washout ::
వాషౌట్
10. dry wash ::
పొడి వాష్
11. wash drawing ::
వాష్ డ్రాయింగ్
Verb
12. clean oneself ::
తమనుతాము శుభ్రం
13. clean ::
శుభ్రంగా
14. splash ::
స్ప్లాష్
15. sweep ::
స్వీప్
16. land ::
భూమి
17. surge through ::
ద్వారా చోటుచేసుకోవడం
18. be accepted ::
అంగీకరించబడుతుంది
19. wash off ::
ఆఫ్ కడగడం
20. dampen ::
మందగిస్తాయి
21. lave ::
స్నానం చేయు
22. launder ::
బట్టలుతికే
23. rinse ::
కడిగి
24. lap ::
ల్యాప్
Antonyms
1. pour ::
పోయాలి
2. roll ::
రోల్
3. stream ::
స్ట్రీమ్
Different Forms
wash, washable, washables, washed, washes
English to Telugu Dictionary: wash

Meaning and definitions of wash, translation in Telugu language for wash with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of wash in Telugu and in English language.

Tags for the entry "wash"

What wash means in Telugu, wash meaning in Telugu, wash definition, examples and pronunciation of wash in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Miscreant
రోగ్, థగ్, దోషి, నేరస్థునికి, చేయబడినవారు, , పాపము, దుర్మార్గం, అనైతిక, పాపి, అవిశ్వాసి, అవిశ్వాసులు అవుతారు, సంశయవాది, సందేహించువడు, దుష్టుడు, ట్రిక్స్టర్గా, క్వాక్, దౌర్భాగ్యుడు, నేర, తప్పుచేసిన, విలన్కిరాతక, దోషి, చెడ్డ, అర్థం, బేస్, , హేమమైన, తక్కువ, పనికిమాలిన, చిరిగిన, లొంగుబాటు, మందలించు, దిగ్భ్రాంతిని, హేయమైన, దుశ్చర్యలను, తిట్టు, అనైతిక, ఇతర, జంతుసమానమైన, చెడుదోషి
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.