English to Telugu Meaning :: wearisome

అలసట కలిగించునట్టి, ఆయాసకరమైన
Wearisome :
అలసట
- అలసటwearisomely
 

Show English Meaning
(+)

Adjective(1) so lacking in interest as to cause mental weariness

Show Examples
(+)

(1) Permanently traumatized by her brutal violation, Urania flees the Dominican Republic for a sterile and wearisome expatriate existence before she belatedly returns one final time to her fatherland.(2) It would be wearisome to go into any more detail.(3) That's fun when you start, but after 15 years it can become wearisome .(4) The relentlessness of the jokes grows wearisome , and the ending is perfunctory and trite.(5) How can the government expect these girls to change when they are taught to live a tedious and wearisome life?(6) But perhaps more wearisome are the judgements made every day, the belief that veiled women are uneducated, downtrodden and oppressed, the passive victims of a highly restrictive Muslim patriarchy.(7) In such a situation, ÔÇÿeverything is either oversimplified or reduced to a wearisome incomprehensibility.ÔÇÖ(8) By itself, it offers few magic answers, but it spurs the client's imagination to be creative, to consider new ideas and modes of behavior, and to find novel solutions to wearisome problems.(9) He manages to do or say something really annoying and despicable so often that it's wearisome .(10) It's sometimes wearisome , sometimes amusing, to see partisan Democrats and Republicans constantly accusing the other side of things that both sides are constantly guilty of.(11) In fact, the film might have worked better if it had been made for the small screen, although with its sloppy characterisation and lifeless, wearisome narrative, it's arguable whether it should have been made at all.(12) He is criticised for not offering or saying anything new, although he must feel the questions are equally wearisome : Will he sack the manager?(13) And it is quite apparent to me, in retrospect, that without Mostel's comic genius this might be a very wearisome play to watch.(14) But their increasingly wearisome antics are not going to win many new friends.(15) But after a point the ridiculousness of the plot becomes a bit wearisome .(16) Our national character might also find the ever-smiling country club environment wearisome .
Synonyms
Adjective
4. fatiguing ::
ఆయాసకరమైన
8. stressful ::
ఒత్తిడితో
9. wearing ::
ధరించి
11. demanding ::
డిమాండ్
12. exacting ::
కఠిన
13. taxing ::
పన్ను
14. trying ::
ప్రయత్నిస్తున్న
15. challenging ::
సవాలు
16. burdensome ::
కష్టతరంగా
17. arduous ::
కఠినమైనది
18. grueling ::
శిక్ష
21. onerous ::
భారంగా
22. difficult ::
కష్టం
23. hard ::
హార్డ్
24. tough ::
కఠినమైన
25. heavy ::
భారీ
26. laborious ::
శ్రమతో
27. back-breaking ::
బ్యాక్ బద్దలు
29. strenuous ::
శక్తివంతమైన అభిప్రాయాల
30. rigorous ::
కఠినమైన
31. uphill ::
ఎత్తుపైకి
32. tiresome ::
శ్రమతో కూడిన
33. irksome ::
irksome
34. weary ::
అలసిపోయి
35. boring ::
బోరింగ్
36. dull ::
నిస్తేజంగా
37. tedious ::
దుర్భరమైన
38. monotonous ::
మార్పులేని
39. humdrum ::
అలసట
40. prosaic ::
వచన
41. unexciting ::
unexciting
42. uninteresting ::
రసహీనమైన
Antonyms
1. absorbing ::
శోషణ
2. engaging ::
మనసుకు
3. engrossing ::
లీనమవడం
4. interesting ::
ఆసక్తికరమైన
5. intriguing ::
రహస్య
Different Forms
wearisome, wearisomely
English to Telugu Dictionary: wearisome

Meaning and definitions of wearisome, translation in Telugu language for wearisome with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of wearisome in Telugu and in English language.

Tags for the entry "wearisome"

What wearisome means in Telugu, wearisome meaning in Telugu, wearisome definition, examples and pronunciation of wearisome in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Manifest
ఎదుగుతున్న, మానిఫెస్ట్, మొలకెత్తుతున్న, నాటాడు, ఆరంభమయ్యాయి, వ్యక్తం, స్పష్టంగా, సుందరమైన, ప్రస్ఫుటమైన, , స్పష్టమైన, సాదా, ఓపెన్, వెలిగిస్తుంది, బహిర్గతం, తెలిసిన, వికసించే, విశదీకరించలేదు, వివరణాత్మక, పుష్కల, తెలుపుమానిఫెస్ట్, నిరసన, బహిర్గతం, ప్రచురిస్తున్నాను, చాలు, వ్యక్తం, తెలియజేయాల్సిన, వివరించు, ప్రదర్శించేందుకు, బయటకు తీసుకుని, స్పష్టం, బిలం, అభివృద్ధి, ఎన్లివెన్, ప్రేరేపించారు, వాచినట్లుగా, మంట, వెలిగించు, ఉద్దీపన, పెంపొందించు, ఉత్తేజపర్చడానికి, ప్రకాశవంతం, ప్రకాశించే, కిరణీకరణము, వికసించిన, డిక్లేర్, ప్రకటించిన, నిర్ధేశించిన, ఏర్పాటు, తెలియజేయాలిమేనిఫెస్టో, ప్రకటన, ప్రకటనతో, మానిఫెస్ట్
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.