English to Telugu Meaning :: balsam

ఒక తరహా తైలం
Balsam :
గుగ్గిలము
- గుగ్గిలముపరిమళించేబాల్సమ్లు
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) any seed plant yielding balsam(2) any of various fragrant oleoresins used in medicines and perfumes(3) an ointment containing a fragrant resin

Show Examples
(+)

(1) The light was joined in a gentle conspiracy with the air itself, which whispered in the leaves above our heads, tinged with a faint scent of balsam .(2) All around the two silent watchers on the hill, an immense space spread itself between earth and sky, filled with dusky starlight and a fragrance of balsam and pine-smoke.(3) The former has aromatic leaves, which smell of balsam or pine, and pale pink flowersÔÇÖ.(4) The balsam impatiens usually grows as a two- or three-stemmed plant to a height of 2 1/2 feet, with white to dark red flowers tucked into the leaf axils, where they tend to be overshadowed by leaves.(5) Look for a shampoo with gentle detergents that won't strip natural hair oils, or a product with conditioning agents like protein or balsam to coat hair strands and seal in moisture.(6) Their first impact is to bring an aroma of balsam wood, but when they break down they create the lovely vanilla and cinnamon overtones detectable in some brandies.(7) Barbara favors balsam , as ÔÇÿIt holds its needles and smells bestÔÇÿ.(8) Whereas in the U.S, though only three species of wild balsam occur, the balsam growers' revenue exceeds $250,000,00 a year.(9) They have diversified into everything from Christmas trees, balsam wreaths and maple syrup to cabin rentals, fishing and hunting excursions, birdseye and curly maple lumber products, and veneer for Popsicle sticks.(10) I bought pots of chrysanthemums, zinnias, asparagus and balsam .(11) It has a distinctive fragrance with hints of balsam or mint, and is sometimes called mint geranium.(12) This tree's balsam scent is most potent when you brush against its extra-long, deep green needles.(13) How many millions were spent whittling that piece of wet balsam , I've no idea; it means nothing and invites ridicule.(14) By covering a specimen with transparent balsam , J. Walton was able to peel these films off.(15) These included balsam , musk, benzoin, aloeswood, ginger, muslin, thoroughbred Arabian horses, and Chinese porcelain.(16) Back in the 1950s and 60s, nearly everyone got a balsam pine tree, and they were always asymmetrical and much sparser than today's trees.
Related Words
(1) balsam apple ::
గుగ్గిలము ఆపిల్
Synonyms
M
1. balsam ::
గుగ్గిలము
2. balm ::
ఔషధతైలం
Different Forms
balsam, balsamic, balsams
English to Telugu Dictionary: balsam

Meaning and definitions of balsam, translation in Telugu language for balsam with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of balsam in Telugu and in English language.

Tags for the entry "balsam"

What balsam means in Telugu, balsam meaning in Telugu, balsam definition, examples and pronunciation of balsam in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Knowledge
జ్ఞానం, భావం, స్పృహ, లెర్నింగ్, తెలుసుకోవడం, చదువు, పాఠం, సూచనల, అధ్యయనం, సమాచారం, నిజానికి, మేధస్సు, అనుభవం, నైపుణ్యం, రుచి, చురుకుదనం, నమ్మకాలలో, సైన్స్, పాండిత్యానికి, ప్రజ్ఞానం, పరిచయము, అవగాహన, పరిచయం ఉన్నది, సిద్ధాంతం, సూత్రం, సంస్కృతి, తత్వశాస్త్రం, , విశ్వాసం, పూచికత్తు, తెలుసుకొనుట, నిర్ణయం, స్పష్టత, పరిచయం, గతచరిత్ర, కీర్తి, ముద్ర, వార్తలు, సందేశం, కథ, శుభవార్తను, లాగు, స్వాధీనం, ఆక్రమణ, ఆక్యుపెన్సీ, నియంత్రణ, భావన, పరిపూర్ణత, యాక్సిస్, ఆక్సిల్, కక్ష్యలో, పూస, అక్షాంశం, నైపుణ్యత, మూలం, శబ్దవ్యుత్పత్తి, తీరులో, నెపంతో, కడగా, మెరుపులో, నటన, వాదన, ప్రూఫ్, పరిష్కారం, అమలు, ఉత్సాహంతో, ఎలిగేటర్, తీసుకోవడం, అందుకుంటున్న, నిర్భందించటం, సంపాదించేందుకు, ఉనికిని, రాక, సంఘటన, అటాచ్మెంట్, సంచలనాన్ని, అంతర్దృష్టి, కాలిబర్, తెలివి, కుడి, దావా, అధికారం, ఆధిపత్యం, కొలిచేందుకు, కొలత, గ్రహణ, ప్రతిభ, ఇంద్రియ జ్ఞానం, మేల్కొలుపు, ఓదార్పు, జ్ఞానోదయ, అభివ్యక్తి, సెంటిమెంట్, తీసుకునే, స్కాలర్షిప్
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.