English to Telugu Meaning :: sparse

అక్కడక్కడ ఉన్న, పలచగా విస్తరించిన
Sparse :
అక్కడక్కడ
- అక్కడక్కడఅక్కడక్కడాsparseness
 

Show English Meaning
(+)

Adjective(1) not dense

Show Examples
(+)

(1) William Shakespeare's life is somewhat of a mystery to scholars due to the fact that most information that is known is very scattered and sparse .(2) Unfortunately their crowd at Valve was sparse - unfortunate because the always charismatic front man Jeremy ÔÇÿJezÔÇÖ Brown is a born entertainer.(3) The French population of this vast region was sparse , however, reaching only 85,000 in the 1760s.(4) It wasn't that his sparse acne had miraculously dispersed into clear skin, or that he had suddenly buffed up overnight.(5) Harmony Hills had a very sparse population; there were only a few thousand people in our community.(6) For the earliest inhabitants of Southern France, practising a hunter-gatherer way of life, the natural resources were abundant and more than adequate for a sparse population.(7) The version presented here is Take 1, which was made at home, just Lennon alone at the piano, without any of the sparse accompaniment that further elevated it to it's anthemic status.(8) A surprisingly sparse paper trail offers only scattered clues on the obscure life of William Shakespeare, one of the world's most influential dramatists.(9) Here the population was sparse , tiny villages and small, often isolated manors close to the riverbanks.(10) Large families and the practice of partible inheritance strained lands that under the best circumstances could only sustain sparse populations.(11) Their subsequently published journals emphasized, in particular, the remoteness and sparse populations of the two regions.(12) The houses were big and the population sparse because they were so spread-out.(13) Costumes were sparse , with the only indicator of femininity for Helena and Hermia an occasional handbag.(14) There is nothing to warrant the supposition that the Bahamas ever had more than a very sparse aboriginal population.(15) There are very few actors who could carry off this film, with its sparse dialogue and total absence of voiceover.(16) The homogenous and sparse population was replaced by the restless diversity, sprawl and cacophony of one of the fastest growing places in America.
Synonyms
Adjective
1. scant ::
తక్కువ పరిమాణం గల
2. scanty ::
తక్కువ స్థాయిలో జరిగింది
4. scarce ::
కొరత
5. infrequent ::
అరుదుగానే
6. few and far between ::
తక్కువగా
7. meager ::
అతికొద్ది
8. paltry ::
పనికిమాలిన
9. skimpy ::
కొంచం
10. limited ::
పరిమిత
11. in short supply ::
కొరత
Antonyms
1. abundant ::
సమృద్ధిగా
2. ample ::
పుష్కల
3. bountiful ::
ఔదార్యాన్ని
4. generous ::
ఉదారంగా
5. liberal ::
ఉదారవాద
6. plenteous ::
plenteous
7. plentiful ::
అపార
Different Forms
sparse, sparsely, sparseness
English to Telugu Dictionary: sparse

Meaning and definitions of sparse, translation in Telugu language for sparse with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of sparse in Telugu and in English language.

Tags for the entry "sparse"

What sparse means in Telugu, sparse meaning in Telugu, sparse definition, examples and pronunciation of sparse in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Collection
సేకరణ, నియామక, ఎక్సెర్ప్ట్, కొనుగోలు, పంట కూడబెట్టడం, సంపాదన, పరిపూర్ణత, చెల్లింపు, తిరిగి చెల్లించే, సంగ్రహం, కూర్పు, చేరడం, ఉత్పన్నం, తయారీ, విషయం, వ్యాసం, కూడగా, ఏరివేత, అదనంగా, , చందా, సహకారం, లెవీ, చంద్రుడు, కుల, తెగ, రకం, తరగతి, విధమైన, ఉన్నతస్థితి, ఉండటము, పెంచు, అభివృద్ధి, ప్రజలు, ప్రేక్షకులు, సమూహము, మాబ్, సంగమం, రాజధాని, నిధులు, ఫండ్, కలిగి, వనరులు, నిండుగా, వ్యక్తీకరణ, పరిమాణం, సైన్, పైల్, ప్యాక్, సమూహ, సముదాయము, దిబ్బ, ఏకాగ్రత, ప్రశంసలు, శ్రేయస్సు, మెరుగుదల, ముడిపదార్ధములను జీవరసాయనిక పదార్ధములుగామార్చు జీవనిర్మాణక్రియ, సోదర, లక్ష్యం, నివాసం, దేవుడు, సంస్థ, తోడుగా, కంపెనీ, సంఘం, బ్యాండ్, వృత్తం, గ్రామం, గ్రామ, హామ్లెట్, మాస్, క్లస్టర్, విమానాల, వెడల్పు, లేఖ, ఉపదేశం, ఆకు, పత్రం, పేజీ, దృగ్విషయం, మేరకు, భ్రాంతిని, మాయ, మంద, బాతుల, వర్గం, సమూహం, రేసు, సేకరించడం, సంపుటి, కూటమి, సంఘపు, యూనియన్
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.