English to Telugu Meaning :: syllogism

నిగమన తర్కపద్ధతి, రెండు పదములకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలను పోల్చి తుది నిర్ణయము చేయుట
Syllogism :
స్పష్టమైన న్యాయ ప్రయోగము
- స్పష్టమైన న్యాయ ప్రయోగముత్రియాంశ తర్కముల
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) deductive reasoning in which a conclusion is derived from two premises

Show Examples
(+)

(1) Dixwell throughout the review questions the validity of George's logic and his penchant for ÔÇÿdroll syllogism .ÔÇÖ(2) This was, I felt, an argument that strained to yoke syllogism to its cause from love rather than good sense.(3) This is grand strategy by vacant syllogism and cliche.(4) From a formal point of view, a conclusion follows necessarily from the premises in a well-formed syllogism .(5) In my article in Prospect I recalled a breathtaking thought experiment dreamed up by the master of tendentious syllogism .(6) It was first formalized in Western philosophy by Aristotle, who described a simple variety of it known as syllogism .(7) I don't rightly know, but I'll propose a possible counterexample - a 20 th-c. poet who often proceeded by syllogism at least as much as by coherence of feeling: Philip Larkin.(8) Others think in terms of logical syllogism ; for them the Cartesian system, when it can be applied, offers certainty.(9) logic is rules or syllogism(10) His ability to combine syllogism with sentiment is remarkable.(11) Mill first worked out his theory of terms, propositions, and the syllogism ; he then set the book aside for five years.(12) Legal reasoning by analogy and syllogism was one aspect of the effort needed to fathom the law as revealed by God and his Prophet.(13) To understand the history of ideas, we need to look not at syllogisms but at who wields power or at the subconscious mind.(14) Thus, contrary to Piaget's predictions, not only were adults not able to separate form from content, they had difficulty with syllogistic reasoning itself.(15) They give reasons, they use syllogisms , they argue by suggesting counterexamples, they engage in all the hallmarks of reasoned argument.(16) My Lords, I think that these are instinctual sentences, not logical propositions or syllogisms , none the worse for that because we are not in the field of pure logic.
Synonyms
M
1. justice ::
న్యాయం
3. right ::
కుడి
4. truth ::
సత్యం
5. honesty ::
నిజాయితీ
6. syllogism ::
స్పష్టమైన న్యాయ ప్రయోగము
Different Forms
syllogism, syllogisms
English to Telugu Dictionary: syllogism

Meaning and definitions of syllogism, translation in Telugu language for syllogism with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of syllogism in Telugu and in English language.

Tags for the entry "syllogism"

What syllogism means in Telugu, syllogism meaning in Telugu, syllogism definition, examples and pronunciation of syllogism in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Strike
సమ్మె, వాకౌట్, వెడల్పు, పొడవు, సీజన్, తగిన సమయంహిట్, సమ్మె, లే, ఆకర్షించిన, పొగడ్తలతో ఉత్తేజపరచు, గాయపరిచే, , లో చంపి వేయు, బాధించును, చూపుతున్నది, అందజేయడం, మొక్క, చేరుకోవడానికి, సర్వ్ అవుట్, బయటకు నడుస్తూ, చంపడానికి, బీట్, నిర్జలీకరణ, వెలువరిస్తుంది, దెబ్బ, ప్లే, సౌండ్, టూట్, స్టిక్, పియర్స్, ద్వారా అమలు, గోరే, బాండ్, పిండి, పరాజయం, స్విచ్, రామ్, దండించే, శిక్షించు, కొట్టు, బఫే, వాక్, బ్యాంగ్, తన్నాడు, షాక్, విసిగించు, నాక్, కొరుకు, తిరుగుబాటు, గాయం, అప్ రెచ్చిపోయినప్పుడు, పౌండ్, గురించి త్రాష్, మెత్తని బొంత, ఎగిరిపోవడం, రిటైర్, వెనక్కి, ప్రత్యేక, వేరుచేసే, స్టాంప్, ఆకట్టుకోవడానికి, ముద్రణ, పత్రికా, ముద్ర, మార్క్, ప్రకటించునది, రింగ్, డింగ్, ఒక గంట మోగించిన, కరిగించే, ఆఫ్ చీల్చివేయు, సూచిస్తున్నాయి, మలుపు, పైకి రా, పెరగడం, లెగువు, ఉత్పన్నమయ్యే, అధిష్టించడానికి, రూపొందించబడి, మొలకెత్తిన, ఉద్భవిస్తాయి, గుర్తు, ఆఫ్ సెట్, బయటకు వదిలి, కటౌట్, మినహాయించాలని, తొలగించడానికి, ఖండించు, చాప్, స్లైస్, చీలికలుగా, కాగా
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.