English to Telugu Meaning :: ultimate

చివరిది అయిన, తీర్మానమైన
Ultimate :
అంతిమ
- అంతిమచివరికి
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) the finest or most superior quality of its kind
Adjective(1) furthest or highest in degree or order; utmost or extreme(2) being the last or concluding element of a series, or last

Show Examples
(+)

(1) Served with a lemon wedge and creamy tartar sauce, it's the ultimate in comfort food.(2) Football is the ultimate team sport; each player must execute his responsibilities for a play to succeed.(3) But that doesn't diminish its status as an ultimate in technology.(4) Mahatma Gandhi, a student of the Bhagavadgira, held that good is good, evil is evil, without making reference to the ultimate .(5) I suppose paintings of TV characters might be an example of ultimate postmodernism - producing art by painting from a television screen.(6) Social atomism sees individual people as the fundamental particles, autonomous ultimate units in full charge of their destiny, empowered to make contracts freely.(7) But for the ultimate in picnic destinations, we have to go off the beaten track - where there probably aren't any ÔÇÿfacilitiesÔÇÖ.(8) A standard LENTON coupler is a mechanical taper threaded splice that develops the minimum specified ultimate strength of the rebar being spliced.(9) Some councillors stressed that the decision was not final and the ultimate decision would rest with tenants themselves when a ballot took place.(10) But the ultimate New Zealand accolade, the sign of respect and affection, is to be known universally by your first name.(11) One is the ultimate fantasy, the other the ultimate in human achievement.(12) Savonarola becomes the ultimate figure of ambivalence.(13) And at the end of it all comes the final, the ultimate audit when our lives hang in the balance before we are consigned to eternal reward, or to the other place, based on the audit of how we lived our lives.(14) In the 1930s, when the very best American movie serials were made, the sci-fi ones were the ultimate examples of the cliffhanger.(15) The individual who can take setbacks as well as frustration in stride and not lose sight of the ultimate objective in the process is a person to keep an eye on - destined to go places.(16) From the outset, the development of Stansted Airport should be planned so as to be capable of providing an ultimate capacity equivalent to that which can be accommodated on the airport's single runway.
Related Words
(1) ultimate goal ::
అంతిమ లక్ష్యం
Synonyms
Adjective
1. eventual ::
చివరకు
2. final ::
చివరి
4. terminal ::
టెర్మినల్
5. end ::
ముగింపు
8. consequent ::
పర్యవసాన
9. subsequent ::
తదుపరి
Noun
10. utmost ::
అత్యంత
11. optimum ::
వాంఛనీయ
12. last word ::
ఆఖరి మాట
13. height ::
ఎత్తు
14. epitome ::
సారాంశం
15. peak ::
శిఖరం
16. pinnacle ::
పరాకాష్ట
17. acme ::
Acme
18. zenith ::
అత్యున్నత
19. nonpareil ::
విధమైన పండు
20. dernier cri ::
దేర్నియేర్ cri
21. ne plus ultra ::
నే ప్లస్ అల్ట్రా
22. da bomb ::
డా బాంబ్
23. the bee's knees ::
తేనెటీగ యొక్క మోకాలు
Antonyms
1. least ::
కనీసం
2. minimal ::
తక్కువ
3. minimum ::
కనీస
Different Forms
ultimate, ultimately
English to Telugu Dictionary: ultimate

Meaning and definitions of ultimate, translation in Telugu language for ultimate with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of ultimate in Telugu and in English language.

Tags for the entry "ultimate"

What ultimate means in Telugu, ultimate meaning in Telugu, ultimate definition, examples and pronunciation of ultimate in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Offense
నేర, నేరం, దోషమును, పాపం, అపరాధం, తప్పు, చెడు, అతిక్రమణ, అపరాధ, విఫలమైనందుకు, లోపం, పరిహరించడం, మించే, ఉల్లంఘన, విరుద్ధంగా, ఉపవాసం, విరామం, అవమానం, అవమానాన్ని, అవమానకర, ధిక్కార, అవమానపర్చే, మూర్ఖత్వం, వికసించేది, ఇబ్బంది, కన్నము, కళంకం, బిలం, రంధ్రం, ఎపర్చరు, అవమానము, తిట్టు, అపవాదు, గార్జ్, ఘాట్, వార్ఫ్, గట్టు, హాని, గాయం, అలెర్జీ, వైముఖ్యం, శత్రుత్వాన్ని, అసహ్యము, ముఖము, స్ట్రింగ్, థ్రెడ్, వైర్, నష్టం, హర్ట్, నింద, బూబ్, , కోపం, ఆవేశంతో, మంటల, తలలో చర్మ పొరలు, అన్యాయ, తప్పుగా, దుర్మార్గముగా, సంఘ వ్యతిరేక, అనైతిక చర్య
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.