English to Telugu Meaning of advance - ముందుకు


Advance :
ముందుకు

ముందుకు, కారణంతో, ప్రతిజ్ఞ, ధనం, పురోగతి, అభివృద్ది, అభివృద్ధి, ముందుకి, పెరగడం, పెంచు, ఇంక్రిమెంట్, పెంచడానికి, శ్రేయస్సు, మెరుగుదల, వృద్ధి, ముందుకు ఉద్యమం, కదలిక, ఋణం, మరింత, అపురూపమైన, వేగం, రోల్, కొనసాగించు, ముందుకు వెళ్ళు, విధానం, ప్రిపే, మెరుగు, సంపన్నుడవుతాను, పెంపొందుతాయి, బాగా, ఉద్ధరించేందుకు, మంచి, సంపన్నం, పండించడం, ప్రతిపాదిస్తే, ప్రస్తుతం, రెండర్, ఆఫర్, తీసుకురావటానికి, పెరుగుతాయి, పెంపొందించు, పెరుగుతున్నట్లుగా, ఎదుగు, వికసించాడు, విడిచిపెట్టు, ముందుకు రా, పాస్, కలసి వెల్లు, పాటు పొందుటకు, ముందుకు పదండి, తయారు, బయటకు

ముందుకు, ప్రధమ, అంతకుముందు, ఎదురు

ముందుకుఆధునికఅభివృద్దిపురోగమనంపురోగమనాలుచేరుకుంటున్న
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of advance in English
Noun(1) a movement forward(2) a change for the better; progress in development(3) a tentative suggestion designed to elicit the reactions of others(4) the act of moving forward (as toward a goal(5) an amount paid before it is earned(6) increase in price or value
Verb(1) move forward, also in the metaphorical sense(2) bring forward for consideration or acceptance(3) increase or raise(4) contribute to the progress or growth of(5) cause to move forward(6) obtain advantages, such as points, etc.(7) develop in a positive way(8) develop further(9) give a promotion to or assign to a higher position(10) pay in advance(11) move forward(12) rise in rate or price
Adjective(1) being ahead of time or need(2) situated ahead or going before
Examples of advance in English
(1) The Chin army began a systematic advance at the same moment that their retreating chariots wheeled and fell on the Tzu-hsi's exposed flanks.(2) Oil prices will almost certainly not advance in the next 12 months to the same extent as they have in the past year.(3) But to advance our knowledge such views need to be supported by rigorous analytical reasoning and the dispassionate gathering of cases and data.(4) A man can lose a contract from publishers by spending their advance on finishing a book for another publisher.(5) The lines of advance for combined units and units should be selected with the idea to first of all capture the objectives on which the stability of defense hinges.(6) People could gamble without panicking and planning to re-mortgage their home, or dashing out to get an advance on their paycheck from the corner money store.(7) The purpose of the current investigation was to advance the empirical basis for understanding service provision to the homeless population.(8) Record companies advance money for recording costs and provide limited marketing services for the music that artists conceive and create.(9) This will, in some cases, mean more budget will be spent to advance these projects in 2008 and 2009.(10) Everyone knew tomorrow's mission involved an armored advance against possible heavy enemy defenses.(11) If you receive a bonus payment, which is essentially an advance on your royalties, that will be separate property.(12) The next morning Nataraj asked for an advance on his salary to buy rice, and kerosene for the little stove we provide. I gave it to him.(13) Surely, a division of labor is essential if we are to advance the frontiers of knowledge; we need technical experts focused on specific fields of investigation.(14) But they also have the effect of preventing the customer from getting the loan quickly, especially since the charge document has to be complete in all respects before the advance copy is sent.(15) Security elements must check out all suspected ambush areas prior to the advance of the main element.(16) The group has rejected any talk of a settlement for now despite calls for conciliatory gestures to advance the peace plan.
Related Phrases of advance
(1) in advance ::
ముందుగా
(2) advance payment ::
ముందస్తు చెల్లింపు
(3) to advance ::
ముందుకు
(4) payment in advance ::
ముందస్తు చెల్లింపు
(5) cash advance ::
నగదు ముందు చెల్లించు
(6) advance notice ::
ముందుగానే నోటీసు
(7) pay in advance ::
ముందుగా చెల్లిస్తే
(8) cash in advance ::
ముందుగానే నగదు
(9) in advance of ::
ముందుగా
Synonyms
Noun
1. progress ::
పురోగతి
2. breakthrough ::
పురోగతి
3. increase ::
పెంచు
4. down payment ::
డౌన్ చెల్లింపు
5. pass ::
పాస్
6. betterment ::
సంక్షేమానికి
7. cash advance ::
నగదు ముందు చెల్లించు
8. rise ::
పెరగడం
9. approach ::
విధానం
Verb
10. move forward ::
ముందుకు పదండి
11. bring forward ::
ముందరకు తీసుకురా
12. promote ::
ప్రచారం
13. progress ::
పురోగతి
14. put forward ::
ప్రతిపాదిస్తే
15. lend ::
అప్పిచ్చు
16. make headway ::
ముందుకి చేయడానికి
17. elevate ::
ఉద్ధరించేందుకు
18. gain ::
పెరుగుట
20. supercharge ::
సూపర్ఛార్జ్
Adjective
22. preliminary ::
ప్రాథమిక
23. early ::
ప్రారంభ
24. advanced ::
ఆధునిక
25. beforehand ::
ముందుగా
Antonyms
1. borrow ::
ఋణం
Different Forms
advance, advanced, advancement, advancements, advances, advancing
Word Example from TV Shows
you spoil it in advance.

you spoil it in ADVANCE.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 13

Infantry, advance.

Infantry, ADVANCE.

Game of Thrones Season 6, Episode 9

Oh, yes. But there's usually planning,
courtship, advance notice.

Oh, yes. But there's usually planning, courtship, ADVANCE notice.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 5

Infantry, advance!

Infantry, ADVANCE!

Game of Thrones Season 6, Episode 9

I made a written record request
72 hours in advance.

I made a written record request 72 hours in ADVANCE.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 19

English to Telugu Dictionary: advance

Meaning and definitions of advance, translation in Telugu language for advance with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of advance in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'advance'

What advance means in Telugu, advance meaning in Telugu, advance definition, examples and pronunciation of advance in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History