English to Telugu Meaning :: timid

భయపడువాడైన, పిరికివాడైన
Timid :
దుర్బల
- దుర్బలtimidertimidestపిరికితనంtimidly
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) people who are fearful and cautious
Adjective(1) showing fear and lack of confidence(2) lacking self-confidence(3) lacking conviction or boldness or courage

Show Examples
(+)

(1) But he was an extremely timid man and all he did was to stay by her side and prevent her from going out.(2) Once inside, things simply got worse for any shy, timid souls who plucked up the courage and made it past the front door.(3) Eventually they managed to track down frozen varieties of fish, which were fed to the timid bird in a bowl of salted water.(4) He was just pouring himself another cup of coffee when there was a timid knock on the door.(5) The plot just requires him to be a meek, timid guy next door who believes in following the rules.(6) We were timid children, and the world we inhabited was too harsh, too angry with itself, but too scared to push the button.(7) As in all sensitive and generous souls, people born into this sign can seem rather meek and timid .(8) He took on a confident stance and started to advise the younger, more timid worker.(9) That said, I really hated this film, and not because it's so dumb, but because it's so timid and gutless.(10) Too timid to risk present comforts, they never muster the spine to acquire or risk their own capital.(11) Yet he is a keen sighted and extraordinary man, gentle I think by nature and at once timid , modest and reticent.(12) She has a tremendous amount of data but seems timid about really analyzing most of it.(13) At first, I was kind of timid , but now I may as well use it to my advantage.(14) Zidane, and those close to him, claim that he rarely speaks because he is a naturally timid and modest person.(15) We just seem to be in this fearful, timid phase in our political development.(16) I creep forward, mostly on my hands and feet, timid and afraid that he, too, might pull a gun on me.
Related Words
(1) timid ::
దుర్బల
Synonyms
Adjective
1. apprehensive ::
ఆందోళన
2. fearful ::
భయపడుతున్న
4. afraid ::
భయపడటం
5. faint-hearted ::
భయశీలుడైన
6. timorous ::
భయపడిన
7. nervous ::
నాడీ
8. scared ::
భయపడ్డాను
9. frightened ::
భయపెట్టింది
10. cowardly ::
పిరికి
11. pusillanimous ::
pusillanimous
12. spineless ::
spineless
13. shy ::
పిరికి
14. diffident ::
భయపడే
15. self-effacing ::
స్వీయ మౌనాన్ని
18. yellow ::
పసుపు
19. chicken ::
చికెన్
20. mousy ::
mousy
21. gutless ::
gutless
22. sissy ::
sissy
23. lily-livered ::
లిల్లీ livered
24. candy-assed ::
క్యాండీ assed
25. weak-kneed ::
బయపడిన
Noun
26. cautious ::
జాగ్రత్తగా
Antonyms
1. audacious ::
సాహసోపేతమైన
2. bold ::
బోల్డ్
3. daring ::
ధైర్యంగా
4. dashing ::
చురుకైన
5. hardy ::
హార్డీ
6. venturous ::
venturous
Different Forms
timid, timider, timidest, timidity, timidly, timidness
English to Telugu Dictionary: timid

Meaning and definitions of timid, translation in Telugu language for timid with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of timid in Telugu and in English language.

Tags for the entry "timid"

What timid means in Telugu, timid meaning in Telugu, timid definition, examples and pronunciation of timid in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Reach
చేరుకోవడానికి, టచ్, సాధించడానికి, దొరకని, ను, చేరుకోవడానికి, గ్రహణ, పరిచయం, సామీప్యత, సాగిన, పెరుగుట, లాభం, ప్రయోజనం, నిర్మించబడింది, ఉపయోగించుకోవాలంటే, పరిధి, దూరం, స్ట్రిప్, స్థాయి, అసోసియేషన్, వ్యాపించడంపై, పొడిగింపు, ఉద్రిక్తత, మంట, ప్రాంతం, భూభాగం, జిల్లా, స్థానం, ఫీల్డ్, రాక, కనుగొనేందుకు, మేరకు, పరిమితి, దిక్సూచి, రాష్ట్రంలో, నీడ, సంరక్షణ, రక్షణము, అదుపు, నియంత్రణ, దగ్గర సంబంధం, కుడి, దావా, అధికారం, స్వాధీనం, ఆధిపత్యం, ప్రారంభించి, బేస్, రూట్, ఆరంభం, ప్రారంభం, నిర్ణీత ఆకారంవిస్తరించడానికి, చేరుకోవడానికి, సాగిన, వచ్చేలా, పొడిగించేందుకు, ప్రచారం, క్యాచ్, పట్టుకోండి, నిర్బంధంలోకి, , పడుతుంది, వచ్చు సమయం, విజయవంతం, అందాయి, వెళ్ళిపో, సంచరిస్తారు, చూపుతున్నది, సమ్మె, అందజేయడం, మొక్క, సర్వ్ అవుట్, పెరుగుట, లాభం, పొందుటకు, తయారు, పొందటానికి, అధిగమిస్తుందనే, నిలపడానికి, పరిచయం, గ్రహించడానికి, ముఖి, దొరకని, టచ్, ద్విగుణీకృతం, పొడిగించుకునేందుకు, చేరుకుంటుంది, వచ్చి, కనుగొనేందుకు, కొలిచేందుకు, బరువు, సాధించడానికి, హిట్, సమాధానం, స్ట్రాండ్, రోల్, పోయాలి, ఎన్నెన్నో, ప్రవాహం, భూమి, లో పొందండి, వస్తాయి, ద్వారా పొందండి
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.