English to Telugu Meaning :: stain

మరక, మచ్చ
Stain :
మరక
- మరకతడిసినరంజనంస్టెయిన్లెస్మరకలు
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a soiled or discolored appearance(2) (microscopy(3) the state of being covered with unclean things(4) a symbol of disgrace or infamy(5) an act that brings discredit to the person who does it
Verb(1) color with a liquid dye or tint(2) produce or leave stains(3) make dirty or spotty, as by exposure to air; also used metaphorically(4) color for microscopic study

Show Examples
(+)

(1) Yet court after court had declared his innocence and removed the stain from his character like mud from his boots.(2) In your final paragraph you suggest that the underclass is a stain on our society, which suggests we somehow create it.(3) Known in ancient Greece, this plant was also called ÔÇÿsallow thornÔÇÖ because the berries can stain the skin yellow.(4) he regarded his time in gaol as a stain on his character(5) The character of Tess up to her last downfallÔǪ is consistent enough, and we do not object to the defiant blazon of a Pure Woman, notwithstanding the early stain .(6) At a minimum, I believe that the Court's inexcusable ruling will severely stain its reputation for years to come, perhaps decades.(7) John Leslie was left ÔÇÿwithout a stain on his characterÔÇÖ, according to the judge, but many newspapers disagreed.(8) You can wash it with a garden house, it doesn't mildew, it doesn't stain , it looks good, it has great acoustics.(9) It's their responsibility to verify that I'm not a shoplifter, and am free to go about the rest of my life without a stain on my character.(10) The owners painted the ceiling off-white and applied a stain to the rustic beams to make them look like driftwood.(11) If he resigns now, his exit would leave a stain on his entire career.(12) That it is largely ignored is a stain on the reputation of those who would have us believe they have the good of the theatre at heart.(13) This stuff will stain wood among other things and is bad for your lungs.(14) Religious exercises could not affect the social stain of dishonor.(15) We ask you not to allow the despicable act of one person to stain the reputation of an entire community of good, hard-working people.(16) Grouting can also stain - specialist grout cleaners are available from DIY shops or Relics of Witney.
Related Words
(1) stain remover ::
స్టెయిన్ రిమూవర్
Synonyms
Noun
1. mark ::
మార్క్
2. blemish ::
నిర్దోషమైన
3. tint ::
రంగు
4. brand ::
బ్రాండ్
5. discoloration ::
మారిపోవడం
6. smear ::
స్మెర్
7. grime ::
తనయొక్క
Verb
8. discolor ::
discolor
9. damage ::
నష్టం
10. color ::
రంగు
11. maculate ::
maculate
Antonyms
1. decolorize ::
decolorize
Different Forms
stain, stained, staining, stainless, stains
English to Telugu Dictionary: stain

Meaning and definitions of stain, translation in Telugu language for stain with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of stain in Telugu and in English language.

Tags for the entry "stain"

What stain means in Telugu, stain meaning in Telugu, stain definition, examples and pronunciation of stain in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Spring
వసంత, పాక్స్, మశూచి, ఫౌంటెన్, కారడం, వసంతకాలం, ప్రధాన, , షవర్, జలపాతం, ఊట, కోన, మూలం, సోర్స్, బాగా, ఎగిరి దుముకు, లీపు, దూకే, ఖజానా, కుప్పిగంతులు వేయు, వికాసాన్ని, తొలి, డాన్, పెరగడం, ఆవిర్భావం, కారణం, ఉద్దేశ్యం, మాట, సందర్భంగా, కంటిశుక్లం, ముంచు, డైవ్, నగ్నంగా, ఎగురు, చమర్చటము, సంతతికి, పుట్టినది, పితృత్వాన్ని, ప్రారంభం, ప్రయోగ, ప్రారంభించి, ప్రారంభ, తిరుగుబాటు, ఉదయం, ఎత్తు, పరిచయం, సూచన, ముందుమాట, సాక్ష్యం, కళా ప్రక్రియ, నిబంధన, స్ట్రీమ్, ప్రవాహం, కోర్సు, ఆగమనం, ప్రవేశ, స్థితిస్థాపకత, లాఘవము, పూర్వస్థితిని, ఇవ్వాలని, కిక్, రూట్, అంటే, తరఫున, మాతృ, విరాజిల్లుతున్న, మిల్లెట్, అధిక నీరు, వరద, వరద పోటు, వెళుతారు, విరామం, చూపుతుంది, కనిపించే, చేరుకుంటుంది, వచ్చి, ఉద్భవించి, ఎస్కేప్, రన్, సమస్య, ఉద్భవించే, ఉనికిలోకి వస్తాయి, ఉత్పన్నమయ్యే, జన్మించే, నుండి వచ్చి, ఉద్భవిస్తాయి, జాతికి, విచ్ఛిన్నం, పంచిపెట్టు, లో వస్తాయి, జారిపడు, తెంచుకోవడానికి, చీలికలుగా, చింక్, చాప్, పగులు
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.