English to Telugu Meaning :: weasel

ఎలుక, చిట్టెలుకలను తినే ప్రాణి
Weasel :
ముంగిస
- ముంగిసweaseledweaselingweasellyవేసల్
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a person who is regarded as treacherous or sneaky(2) small carnivorous mammal with short legs and elongated body and neck

Show Examples
(+)

(1) Now, the bill is about to come due, and they're looking for ways to weasel out.(2) The conference, if it was about anything, was about restating these questions and systematically shooting down cheap attempts to weasel out of them.(3) she suspects me of trying to weasel my way into his affections(4) Does the boss who scheduled your sadly abbreviated lunch break deserve to be called a weasel or a stoat?(5) What makes it worse is you're trying to help him weasel his way into dinner with me.(6) And then I started backpedalling and trying to weasel out of it, because I really hadn't expected him to say yes.(7) Tell him to weasel his way into the affections of as many receptionists, secretaries and PAs as is humanly possible, since they always know how things work, and he may find that he has been trying to get hold of the wrong person.(8) Also, it stars Michael Kitchen as a bloke who manages to weasel out of a murder, witnessed by the waitress at a party.(9) This approach tries to weasel out of making any cross-cultural claims about what has value - although, notice, it does assume the universal value of opulence.(10) They are carnivores like the stoat, weasel , otter and badger.(11) That little slut could weasel her way into anything.(12) Our prime minister is currently trying to weasel out of a $161-million grant scandal, among other issues.(13) Becky Sharp exploits the weaknesses of those around her to weasel her way into society, but her own vanity is what drives her there to begin with.(14) I then tried to weasel my way into the audience's affection, assuring punters that if they laughed at all my gags everyone would get their money back on the way out.(15) he was a double-crossing weasel(16) Except that when that happens, I conveniently find some bogus excuse or lame technicality to avoid paying your damages or to weasel my way into only paying part of them.
Related Words
(1) weasel words ::
అసాధారణ పదాలు
Synonyms
Noun
1. scoundrel ::
దుష్టుడు
2. wretch ::
దౌర్భాగ్యుడు
3. rogue ::
రోగ్
4. swine ::
స్వైన్
5. bastard ::
బాస్టర్డ్
6. creep ::
క్రీప్
7. louse ::
పేను
8. rat ::
ఎలుక
9. ratfink ::
ratfink
10. toad ::
టోడ్
11. snake ::
పాము
12. snake in the grass ::
గడ్డి లో పాము
13. serpent ::
పాము
14. viper ::
వైపర్
15. skunk ::
ఉడుము
16. dog ::
కుక్క
17. cur ::
ప్రస్తు
18. scumbag ::
తొడుగు
20. scuzzball ::
scuzzball
21. sleazeball ::
sleazeball
22. sleazebag ::
sleazebag
23. slimeball ::
slimeball
24. sneak ::
స్నీక్
26. heel ::
మడమ
28. nasty piece of work ::
పని యొక్క దుష్ట భాగం
29. cad ::
CAD
30. blackguard ::
blackguard
31. knave ::
చేయబడినవారు
32. varlet ::
వార్లెట్
Different Forms
weasel, weaseled, weaseling, weaselly, weasels
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

Why do you say he\'s a weasel?

Why do you say he's a WEASEL?

The Big Bang Theory Season 12, Episode 21


...against a brawny member
of the weasel family.

...against a brawny member of the WEASEL family.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 2


(\"POP GOES THE WEASEL\" PLAYING ON BOX) "' alt="(\"POP GOES THE WEASEL\" PLAYING ON BOX) " style="width:100%">

("POP GOES THE WEASEL" PLAYING ON BOX)

The Big Bang Theory Season 6, Episode 21


(\"POP GOES THE WEASEL\" PLAYING ON BOX) "' alt="(\"POP GOES THE WEASEL\" PLAYING ON BOX) " style="width:100%">

("POP GOES THE WEASEL" PLAYING ON BOX)

The Big Bang Theory Season 6, Episode 21


I was only being polite.
Pemberton is a grade A weasel.

I was only being polite. Pemberton is a grade A WEASEL.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 21


English to Telugu Dictionary: weasel

Meaning and definitions of weasel, translation in Telugu language for weasel with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of weasel in Telugu and in English language.

Tags for the entry "weasel"

What weasel means in Telugu, weasel meaning in Telugu, weasel definition, examples and pronunciation of weasel in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Power
సామర్థ్యాన్ని, శక్తి, అధికారం, కాలిబర్, ఉండవచ్చు, ఫోర్స్, బలం, పరాక్రమం, హీరోయిజం, ప్రభావం, ముద్ర, ఆధిపత్యం, పాలన, నియమావళి, ప్రభుత్వం, పుండు, ప్రేరణ, స్ట్రోక్, దెబ్బ, బీటింగ్, ఫీట్, , కీర్తి, ధైర్యవంతమైన, నియంత్రణ, పర్యవేక్షణ, పరిమితి, బంతిని, బ్రాన్, ప్రతిష్ట, గౌరవం, ప్రూఫ్, అగ్ని, బర్నింగ్, డ్రైవ్, ఓజస్సును, నాణ్యత, గుణకారం, గుణం, భూతవైద్యం, ధర్మం, పట్టుకోండి, పట్టుకొని, చేతి, పారవేయడం, ప్రాణాంతక పరిస్థితిని, ప్రాధాన్యంలో, నైపుణ్యం, సామర్థ్యం, తీవ్రత, తేజము, వేడి, మొగ్గుచూపుతున్నారు, వదనం, పోషకుడు, సొట్ట, ప్రాముఖ్యతను, వెళ్ళండి, మంజూరు, సేవక, కుడి, దావా, స్వాధీనం, ఉద్ఘాటన, ఒత్తిడి, యాసను, కోటు, హద్దులు, జాకెట్, కోటను, కోట, అటార్నీ పవర్ ఆఫ్
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.