English to Telugu Meaning :: wolf

తోడేలు, క్రూరుడు, దురాశాపరుడైన వ్యక్తి, స్త్రీలను చెరచే వ్యక్తి
Wolf :
తోడేలు
- తోడేలుwolfedwolfingwolfishవోల్ఫ్స్
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) any of various predatory carnivorous canine mammals of North America and Eurasia that usually hunt in packs(2) Austrian composer (1860-1903(3) German classical scholar who claimed that the Iliad and Odyssey were composed by several authors (1759-1824(4) a man who is aggressive in making amorous advances to women(5) a cruelly rapacious person
Verb(1) eat hastily

Show Examples
(+)

(1) Did you know that the last British wolf was shot in Scotland in the Fifteenth Century and that the last wolf living wild in England was trapped and killed nearly a thousand years ago?(2) he's the archetypal wolf in Armani threads(3) Actually, upon closer examination it seemed to be a cross between a wild boar and a wolf .(4) The African wild dog, Lycaon pictus, also called the painted wolf or the Cape hunting dog is the victim mainly of human persecution.(5) No, it was not a dog's head but probably of one of the wild canines; a wolf or perhaps a jackal.(6) The one sure way of avoiding wolf notes but still keeping 3rds and 5ths almost pure was by increasing the number of notes in the octave.(7) wolf cub(8) It was described as a monster of terrible size but probable only a hungry wolf or wild boar which roamed the area striking terror into the hearts of all the people.(9) With a blink, his eyes adjusted and decided it was either a wild dog or a wolf or a coyote.(10) Inukai suggested that the fate of the wolf and wild dog was tied to that of the deer.(11) Note that the wolf waits until he gets her into bed before pouncing.(12) Again Ridge instantly screamed out breathless tales of a terrorist wolf , while the media slobbered at the door.(13) The man grinned wolfishly and whispered, ÔÇÿYou, me, an empty room, and five minutes.ÔÇÖ(14) On the verandah I wolfed dinner as hungry walkers do.(15) Their marriage, as well as being a union of celebrities, became the template of an extravagant lifestyle in which one ordered without reflection, wolfed it down without pause and signed the bill without a glance at the total.(16) He grinned wolfishly at her, ÔÇÿWhy were you so afraid to tell me you're a virgin?ÔÇÖ
Related Words
Synonyms
Noun
1. beast ::
మృగం
2. wildcat ::
అడవి పిల్లి
3. savage ::
సావేజ్
4. brute ::
బ్రూట్
Verb
5. devour ::
మ్రింగివేయు
7. guzzle ::
అతిగా తిను, త్రాగు
8. gulp down ::
డౌన్ గుటకలువేయు
10. put away ::
దూరం పెట్టు
11. demolish ::
పడగొట్టి
Antonyms
1. prey ::
ఆహారం
Different Forms
wolf, wolfed, wolfing, wolfish, wolfs
English to Telugu Dictionary: wolf

Meaning and definitions of wolf, translation in Telugu language for wolf with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of wolf in Telugu and in English language.

Tags for the entry "wolf"

What wolf means in Telugu, wolf meaning in Telugu, wolf definition, examples and pronunciation of wolf in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Figure
వ్యక్తిత్వం, ఫిగర్, గుర్తింపు, స్వీయ, మనసు, సంఖ్య, సంఖ్యారూపం, అంకెల, కౌంట్, మొత్తం, విగ్రహం, పాత్ర, ప్రకృతి, ప్రవర్తన, గుణముల, ఆకారం, రూపం, కృతుల, ప్రదర్శన, తయారు, పరిమాణం, వాల్యూమ్, మేరకు, నిర్మాణం, ఏర్పాటు, కూర్పు, నిర్మించడానికి, చిహ్నం, టోకెన్, సైన్, మార్క్, రూపకల్పన, గ్రాఫ్, ప్రణాళిక, స్కెచ్, రేఖాచిత్రం, వ్యక్తీకరణ, పైల్, ప్యాక్, ఫెటిష్, చిత్రం, , ఫీల్డ్, ప్రాంతం, హద్దులు, వేదిక, భూమి, ఉదాహరణ, ఉదాహరణకు, ఇలస్ట్రేషన్, దృష్టాంతంగా, కేసు, రకం, పద్ధతిలో, కళా ప్రక్రియ, విధమైన, మోడ్, రంగు, వెంటర్, ల్యాప్, లెక్కింపు, రిసార్ట్, స్థానం, స్వాధీనం, కంపెనీ, ఫీచర్, ప్రత్యేకత, ఆస్తి, లక్షణం, మైలురాయిఫిగర్, మానవీకరించేందుకు, అవతారం, నిర్మించేందుకు, రూపం, వహిస్తాయి, ఉన్నారు, నిర్మించడానికి, ఫ్రేమ్, చిత్రం, రూపొందించు, పునర్జన్మ, అనుకరించడానికి, ప్రణాళిక, సూత్రధారిగా, క్వార్టర్, పథకం, షెడ్యూల్, స్కెచ్, చుట్టుగీత, బద్ధం, ఎంచుకొను, ఊహించే, గర్భం, ఊహ, అనుకుందాం, కనుగొనడమే, మార్క్, బహిర్గతం, ప్రచురిస్తున్నాను, చాలు, వ్యక్తం, కార్యరూపం, , బయటికి రా, నిశ్వాసము, కనిపించే, చూపుతుంది
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.