English to Telugu Meaning of base - బేస్


Base :
బేస్

ఆధారంగా, బేస్, పునాది, గ్రౌండ్, నిలుపుదల, మూలస్తంభంగా, ఫ్లోర్, దిగువ, దిశ, విమానం, కింద, మం చం, ఉపరితల, భూమి, మట్టి, దిగువ భాగం, ప్రాంతం క్రింద, క్షార, ధోబి, డెడ్ రంగు, ప్రారంభం, పోర్ట్, స్థాపన, నగరం, స్థానం, ఆఫీసు, పదం, ర్యాంక్, ఉద్యోగం, పునాదిని, ప్రాథమిక, ప్రాథమిక ఉప్పు, స్టోర్, నాటక, హౌస్, నివాసం, మూలం, వసంత, ఫౌంటెన్, ఊట, సోర్స్, కారణం, ఉద్దేశ్యం, మాట, సందర్భంగా, మొదటి, డెక్, రూట్, ఫుట్, ప్రారంభించి

నాసిరకం, బేస్, ముతక, నీచమైన, చిరిగిన, కిరాతక, హేమమైన, తక్కువ, పనికిమాలిన, అర్థం, లొంగుబాటు, మందలించు, చిన్న, సూక్ష్మ, చిరు, సులభ, దిగ్భ్రాంతిని, హేయమైన, దుశ్చర్యలను, తిట్టు, నికృష్ట, నిరాధారమైన, కనీస, లోపం, దౌర్భాగ్యమైన, చెడు, అమాయకులకు, నిరక్షరాస్యులైన, అసభ్యకర, చెడ్డ, అనైతిక, ఇతర, దోషి, అగౌరవ, ఇన్గ్లోరియస్, గౌరవనీయులు, సిగ్గు, జంతుసమానమైన, సిగ్గుమాలిన, పనికిరాని, సర్వసాధారణంగా, సాధారణ, సహజ, భౌతిక, బాస్టర్డ్, అక్రమ, తప్పుడు, అక్రమ సంతానమైన, గత, అంతిమ, చివరి, తీవ్రమైన, జూనియర్, అధీన, నిరుత్సాహపూరితమైన, అనారోగ్యంతో, మిగిలారు, లభించగా, తుచ్చమైనది, దారుణంగా, మురికి, ఫౌల్, మురికిగా, అశ్లీల, అవిశ్వసనీయ, యువ, చాలు, ఏర్పాటు, సెట్, స్థానం, కనుగొన్నారు, రూపం, నిర్వహించడానికి, ప్రారంభం, పరిచయం, లోపలికి తే, ప్రారంభోత్సవానికి, సంస్థ, ప్రారంభించడానికి, ఆధారపడతాయి, ఆధారపడు, లెక్కించు, కీలు, కాన్ఫైడ్, రిసార్ట్, దత్తత, తీసుకో, పడుతుంది, దరఖాస్తు

బేస్ఆధారితనిరాధారమైననీచంగానీచత్వంస్థావరాలఆధారంగా తీసుకోవడం
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of base in English
Noun(1) installation from which a military force initiates operations(2) lowest support of a structure(3) a place that the runner must touch before scoring(4) the bottom or lowest part(5) (anatomy(6) a lower limit(7) the fundamental assumptions from which something is begun or developed or calculated or explained(8) a support or foundation(9) a phosphoric ester of a nucleoside; the basic structural unit of nucleic acids (DNA or RNA(10) any of various water-soluble compounds capable of turning litmus blue and reacting with an acid to form a salt and water(11) the bottom side of a geometric figure from which the altitude can be constructed(12) the most important or necessary part of something(13) (numeration system(14) the place where you are stationed and from which missions start and end(15) a terrorist network intensely opposed to the United States that dispenses money and logistical support and training to a wide variety of radical Islamic terrorist groups; has cells in more than 50 countries(16) (linguistics
Verb(1) use as a basis for; found on(2) situate as a center of operations(3) use (purified cocaine
Adjective(1) serving as or forming a base(2) of low birth or station (`base' is archaic in this sense, or lowly(3) (used of metals(4) not adhering to ethical or moral principles(5) having or showing an ignoble lack of honor or morality(6) illegitimate(7) debased; not genuine
Examples of base in English
(1) In contrast a man must be specially trained not to trample - their base instinct is to cause harm.(2) After that, a base triangulation is performed.(3) Well, his firm had a base on the Old Kent Road under the name London Easylink, and its prime contract was route 185 from Lewisham.(4) The meaning of human life would be reduced to the physical, base animal instincts, trapped within the contours of the body.(5) uses existing data as the base for the study(6) he headed back to base(7) There is considerable overlap between the supporter base of both teams; picking out the away fans was an impossible task.(8) Whether you choose water or solvent base , your next choice is going to be liquid or semi-paste.(9) Make crumb base by rubbing biscuits and butter together.(10) a shoot is produced at the base of the stem(11) Installing ourselves in Gunn's Village, which was to be our base for the next three weeks, we made some less welcome acquaintances.(12) her make-up artist works with base, eye make-up, and lipstick(13) He says the name of the mall was inspired by the locality of the site, which rests at the base of the Roodekrans Ridge.(14) People are motivated to have children by the need for an economic base .(15) This glimmer of hope is welcome indeed for York as Thrall has been an important part of York's broad economic base .(16) Now the company's second act depends on how fast Micromarketing can diversify its client base .
Related Phrases of base
(1) base on ::
ఆధార
(2) base form ::
బేస్ రూపం
(3) knowledge base ::
నాలెడ్జ్ బేస్
(4) customer base ::
కస్టమర్ బేస్
(5) the base ::
మూలం
(6) military base ::
సైనిక స్థావరం
(7) base metal ::
బేస్ మెటల్
(8) base station ::
బేస్ స్టేషన్
(9) home base ::
స్థావరము
(10) base camp ::
మూల శిబిరం
Synonyms
Adjective
1. sordid ::
అనైతిక
2. basal ::
బాసల్
4. baseborn ::
అక్రమ సంతానమైన
5. immoral ::
అనైతిక
Noun
6. foundation ::
పునాది
7. basis ::
ఆధారంగా
8. headquarters ::
ప్రధాన కార్యాలయం
9. nucleotide ::
న్యూక్లియోటైడ్
10. stem ::
కాండం
11. home ::
హోమ్
12. pedestal ::
పీఠము
13. floor ::
ఫ్లోర్
14. base of operations ::
కార్యకలాపాలు యొక్క బేస్
15. bag ::
బ్యాగ్
16. radix ::
సోర్స్
17. infrastructure ::
మౌలిక
18. alkali ::
క్షార
Verb
19. found ::
కనుగొన్నారు
20. locate ::
గుర్తించడం
21. establish ::
ఏర్పాటు
Antonyms
1. head ::
తల
2. top ::
టాప్
3. vertex ::
శీర్షం
Different Forms
base, based, baseless, basely, baseness, basing
Word Example from TV Shows
- What the hell is eighth base?
- Seventh base with shirt off.

- What the hell is eighth BASE? - Seventh BASE with shirt off.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 12

l'm lying here like third base,

l'm lying here like third BASE,

Breaking Bad Season 4, Episode 3

Who the fuck is gonna help me
rebuild his entire
heuristic base?

Who the fuck is gonna help me rebuild his entire heuristic BASE?

Westworld Season 2, Episode 8

secure it, and use it as a base
from which to operate.

secure it, and use it as a BASE from which to operate.

Game of Thrones Season 5, Episode 5

and base it
on empirical metrics?

and BASE it on empirical metrics?

The Big Bang Theory Season 11, Episode 12

English to Telugu Dictionary: base

Meaning and definitions of base, translation in Telugu language for base with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of base in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'base'

What base means in Telugu, base meaning in Telugu, base definition, examples and pronunciation of base in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History