English to Telugu Meaning :: blank

ఖాళీ స్థలం, శూన్య, వ్రాయనిది, రిక్త స్థానం
Blank :
ఖాళీ
- ఖాళీచీకటిblankerblankestచీకటి చేస్తూ
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a blank character used to separate successive words in writing or printing(2) a blank gap or missing part(3) a piece of material ready to be made into something(4) a cartridge containing an explosive charge but no bullet
Verb(1) keep the opposing (baseball
Adjective(1) (of a surface(2) without comprehension(3) not charged with a bullet(4) complete and absolute

Show Examples
(+)

(1) Our knowledge of the singer's childhood and youth is practically a total blank .(2) I really should be able to think of loads more bad film titles, but I've gone completely blank .(3) I wrote my name on a blank sheet of notebook paper, and tried to push it into the shredder, but I couldn't quite line the paper up with the feed.(4) The photograph facing the title page says it all - it simply shows a wall, blank but for an empty picture hook.(5) He said all the drinks at the event had been free and believes their beers may have been spiked because of his total blank about the evening.(6) He wrote his first outlines in longhand on large blank sheets of paper.(7) Many travel documents in the existing Interpol database are blank passports stolen from consulates around the world.(8) He looked dazed and confused with a blank stare on his face.(9) Her face was blank ; its lack of expression scared him.(10) Teddy grabbed the crayons and a sheet of blank paper and began to write and colour.(11) About 5 minutes after they leave for their conference, the food will arrive. The waiter looks at you questioningly, and your mind goes blank .(12) I start with a blank sheet of paper and I just write a sentence.(13) Only one structure blotted the blank landscape.(14) John, though his memory was blank , seemed to understand the world around him well enough.(15) When the kids came along, my mind went completely blank .(16) First thing I did was to sit down with a blank sheet of paper and write up a ÔÇÿwish listÔÇÖ of all the things I'd like to have in the campaign.
Related Words
(1) fill in the blank ::
ఖాళీలు పూరింపుము
Synonyms
Adjective
1. empty ::
ఖాళీగా
2. expressionless ::
భావరహిత
3. baffled ::
అడ్డుపడిన
4. outright ::
బొత్తిగా
5. white ::
తెలుపు
6. vacuous ::
వ్యంగ్యంగా అనుకరించారు
Noun
7. space ::
స్థలం
8. lacuna ::
గుంట
9. dummy ::
నకిలీ
Antonyms
1. demonstrative ::
తావు
2. expressive ::
వ్యక్తీకరణ
Different Forms
blank, blanked, blanker, blankest, blanking, blankly, blankness, blanks
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

\

"Sheldon is to camaraderie as the space shuttle is to BLANK."

The Big Bang Theory Season 2, Episode 13


Looking into the
blank, innocent eyes

Looking into the BLANK, innocent eyes

The Big Bang Theory Season 7, Episode 11


It\'s a blank notebook.

It's a BLANK notebook.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 18


Fill in the blank.

Fill in the BLANK.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 20


English to Telugu Dictionary: blank

Meaning and definitions of blank, translation in Telugu language for blank with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of blank in Telugu and in English language.

Tags for the entry "blank"

What blank means in Telugu, blank meaning in Telugu, blank definition, examples and pronunciation of blank in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Light
, కాంతి, శూన్యము, అల్పం, చవుకగా అందంగా కనబడే ఆభరణముకాంతి, తేలికపాటి, అందగత్తె, రాగి, సులభంగా, పోర్టబుల్, ప్రకాశవంతమైన, తెలివైన, మిరుమిట్లు, మెరిసే, స్పష్టమైన, సులభంగా క్షమించగలిగే, చిన్న, నాసిరకం, సూక్ష్మ, మధ్యస్థమైన, సాధారణ, సన్నని, సాధువైన, బ్లాండ్, సాఫ్ట్, , తక్కువ, ఎండ, సజీవ, క్రీడాంశ, పండుగ, హృదయపూర్వక, తెల్లటి, మౌఖికమైన, సహజ, కదిలే, ప్రాంప్ట్, స్విఫ్ట్, చురుకైన, తెలుపు, పిండి, తేలిక్, తాళకూడిన, స్పష్టంగా, మార్చ గలిగే, వంచగలిగే, అనాలోచిత, పాదరసము, మ్యూట్ చేయగల, చంచలమైన, నిస్సార, మిడిమిడి, పట్టనట్లుగా, వస్తువులు, చిరు, మర్యాద, బలహీనమైనదీపం, కాంతి, కొవ్వొత్తి, బర్నర్, రాడ్, మెరుపులో, షీన్, తళతళ, షైన్, , కాంతి శాఖ, పుంజం, రే, జ్ఞానం, భావం, స్పృహ, లెర్నింగ్, చూసి, కంటిచూపు, కంటి, చూడండి, చూపులో, రోజు, పగటి, మనస్తత్వం, ఉత్సాహం, అగ్ని, కీర్తి, మరుపు, సూర్యుని, స్పంక్, పెప్, ఓజస్సును, విశ్వములో, ప్రకాశం, తళుక్కున మెరయు, మేధస్సు, గుర్తింపును, తెలివైన వ్యక్తి, సూర్యోదయం, క్రిస్టల్, తేజస్సును, మసక వెలుగు, స్టార్, గ్రహం, ప్రేరేపించు, మండించగలదు, ప్రకాశించే, వెలుతురు, చికాకుపరచు, జ్వాల, యంత్ర భాగాలను విడదీయు, భూమి, అందాయి, వెళ్ళిపో, దిగే
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.