English to Telugu Meaning of block - బ్లాక్


Block :
బ్లాక్

అడ్డంకి, బంకర్, అవరోధం, బ్లాక్, కాలిబాటలు, బ్యారేజి, దాగిలి, వరుసగా, లైన్, పరిధి, ర్యాంక్, టైర్, సామర్థ్యతని, లాగిన్, బోలే, దిగువ, ఉరి, నేరస్తులను ఉరితీసే, ఉరి చెట్లు, చెట్టు, పార్టీ, సమూహం, దుస్తుల్లో, వైపు, సిబ్బంది, విభాగం, శాఖ, సెగ్మెంట్, విభజన, విభజనను, మనోదౌర్బల్యం, జడుడు, బాబీ

బ్లాక్, చుట్టూ, తనలో, రింగ్, చుట్టుముట్టడం, నిర్భంధించాలని, అడ్డుకుంటుంది, నిర్బంధించడానికి, అడ్డుకోవడానికి, తనిఖీ, మూసుకుపోతుంది, ఆపడానికి, తట్టుకోలేని, తిప్పికొట్టే, తటస్తం, తప్పించుకోవటం, ఇయ్యక, పంట

బ్లాక్బ్లాక్బ్లాకర్బ్లాకర్స్నిరోధించడాన్నిబ్లాక్స్అనుమతించవచ్చుఅన్ బ్లాక్ చేసినఅనుమతించడంలోఅనుమతించండి
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of block in English
Noun(1) a solid piece of something (usually having flat rectangular sides(2) a rectangular area in a city surrounded by streets and usually containing several buildings(3) a three-dimensional shape with six square or rectangular sides(4) a number or quantity of related things dealt with as a unit(5) housing in a large building that is divided into separate units(6) (computer science(7) an inability to remember or think of something you normally can do; often caused by emotional tension(8) a simple machine consisting of a wheel with a groove in which a rope can run to change the direction or point of application of a force applied to the rope(9) a metal casting containing the cylinders and cooling ducts of an engine(10) an obstruction in a pipe or tube(11) a platform from which an auctioneer sells(12) the act of obstructing or deflecting someone's movements
Verb(1) render unsuitable for passage(2) hinder or prevent the progress or accomplishment of(3) stop from happening or developing(4) interfere with or prevent the reception of signals(5) run on a block system(6) interrupt the normal function of by means of anesthesia(7) shut out from view or get in the way so as to hide from sight(8) stamp or emboss a title or design on a book with a block(9) obstruct(10) block passage through(11) support, secure, or raise with a block(12) impede the movement of (an opponent or a ball(13) be unable to remember(14) shape by using a block(15) shape into a block or blocks(16) prohibit the conversion or use of (assets
Examples of block in English
(1) if you want to make good watercolor sketches, pick up a block <(em> of watercolor paper in some portable size.(2) Knight did well to block Soloman's shot(3) Black threes can be discarded, and block the next player from taking the pile.(4) a cell block(5) a block of marble(6) On the block where I lived, I remember seeing a young woman hunched over in pain, weeping hysterically.(7) it will act as a block on privatisation(8) block up the holes with sticky tape(9) Whether you opt for a single flat or whole block , though, choosing where to buy can require some careful research.(10) ÔÇÿThe parked cars block the road and leave nowhere for anyone to pull in,ÔÇÖ he said.(11) It is unfashionable to say so, but there is something powerfully evocative about this block of stone.(12) an emotional block(13) the government tried to block an agreement on farm subsidies(14) Local anesthetic agents block pain transmission by interfering with nerve cell depolarization of peripheral pain fibers.(15) A beautiful new block of four U.S. stamps pays tribute to an amazing founding father in his roles as Statesman, Scientist, Printer and Postmaster.(16) The ink of the fixing agent is subsequently overprinted on the above block of colour in the required image.
Related Phrases of block
(1) block of flats ::
ఫ్లాట్ల బ్లాక్
(2) building block ::
బిల్డింగ్ బ్లాక్
(3) block out ::
కనపడకుండా చేయు
(4) stumbling block ::
stumbling బ్లాక్
(5) block letter ::
పెద్ద అక్షరం
(6) block diagram ::
బ్లాక్ రేఖాచిత్రం
(7) sun block ::
సూర్యుని బ్లాక్
(8) city block ::
నగరం బ్లాక్
(9) block party ::
బ్లాక్ పార్టీ
(10) block letters ::
పెద్ద అక్షరాలు
Synonyms
Noun
1. chunk ::
భాగం
2. building ::
భవనం
3. batch ::
బ్యాచ్
4. obstacle ::
అడ్డంకి
5. blockage ::
అడ్డుపడటం
6. city block ::
నగరం బ్లాక్
7. mental block ::
మానసిక బ్లాక్
8. cube ::
క్యూబ్
10. pulley block ::
కప్పి బ్లాక్
11. cylinder block ::
సిలిండర్ బ్లాక్
Verb
13. hinder ::
అంతరాయంగా
14. stop ::
ఆపడానికి
15. blank out ::
ఖాళీ బయటకు
16. jam ::
జామ్
17. obstruct ::
అడ్డుకుంటుంది
18. deflect ::
రాకుండా
19. immobilize ::
మోకాళ్లు
20. block off ::
బ్లాక్ ఆఫ్
21. halt ::
halt
22. choke up ::
అప్ చౌక్ను
Different Forms
block, blocked, blocker, blockers, blocking, blocks, unblock, unblocked, unblocking, unblocks
Word Example from TV Shows
l live on the 4900 block
of Doswell Place
and l want to report

l live on the 4900 BLOCK of Doswell Place and l want to report

Breaking Bad Season 4, Episode 9

Goodman's next on the chopping block
if he doesn't do what White says.

Goodman's next on the chopping BLOCK if he doesn't do what White says.

Breaking Bad Season 5, Episode 13

is the building block
of primate psychology.

is the building BLOCK of primate psychology.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 6

He'll march south to King's Landing
before the winter snows block his way.

He'll march south to King's Landing before the winter snows BLOCK his way.

Game of Thrones Season 5, Episode 4

So Dad said l can take it around
the block a few times. That okay?

So Dad said l can take it around the BLOCK a few times. That okay?

Breaking Bad Season 4, Episode 6

English to Telugu Dictionary: block

Meaning and definitions of block, translation in Telugu language for block with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of block in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'block'

What block means in Telugu, block meaning in Telugu, block definition, examples and pronunciation of block in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History