English to Telugu Meaning of call - కాల్


Call :
కాల్

కాల్, మిల్లు, వేసివుండే చిన్న గొట్టము, పరికరం, యంత్రం, ఇంజిన్, అప్పీల్, ఆహ్వానం, స్తోత్రం, ఛాలెంజ్, ధైర్యం, పోస్ట్, డాక్, మెయిల్, బిడ్, సమావేశం, ఎన్కౌంటర్, ప్రత్యక్షత, అపాయింట్మెంట్, సంకేతము, దావా, డిమాండ్, ప్రకటన, అవసరం, కుడి, సమన్లు, ఆలోచన చేయడానికి, కనిపించడం క్రమంలో, చేరడానికి క్రమంలో, క్రై, ఆశ్చర్యార్థక, సందడి, గొడవ, గర్జించు, పిలుపుతో, స్క్రీం, అరవడం, అరుస్తుంటారు, కూత, సందర్భంగా, బాక్సింగ్, ప్రయోజనం, లక్ష్యం, ఉదాహరణకు, హేతువు, కారణంతో, ప్రమాణస్వీకారం, కారణం, ప్రసంగం, భాష, పదం, సౌండ్

కాల్, ఇన్వోక్, పిలువు, ప్రార్థన, బిడ్, బ్రే, రేకెత్తిస్తుంది, ఆహ్వానిస్తున్నాము, రింగ్, చిరునామా, ఇంపైన పాట, COO, పిచ్చుక శబ్ధం చేయు, గుసగుస, పేరు, పేర్కొనటం, ముమ్మాటికీ నిజం, ప్రకటన, వర్ణించి, హక్కు, టైటిల్, శైలి, వెళ్ళండి, కోర్టు, గోల చేయి, సౌండ్, క్రై, మొర, చాలా శబ్దం చేయడానికి, చప్పుడుతో, స్క్రీం, అరవడం, అరుస్తుంటారు, నిష్క్రమించు, అరచు, బేగ్, ప్రే, యాచించు, కోరుకుంటారు, అడగండి, రౌస్, కిండ్ల్, ఉత్తేజపర్చడానికి, ఎదురయ్యే, మేలుకొల్పగలతాయనీ, మీట్, చూడండి, సంబంధించి, కౌంట్, పరిగణలోకి, అనుభూతి, గర్భం, దావా, డిమాండ్, చాటుకోవడం, ఒక బిడ్ చేయడానికి, అవసరం, ఫోర్స్, ప్రేరేపిస్తాయి, నిర్బంధించే, బలవంతపెట్టడానికి, నిర్బంధించటానికి, విషయం చేయడానికి, అవగతం, పరిగణనలోకి, అప్పీల్, ప్రమాణ, బిగ్గరగా మాట్లాడ, ఖాతా, గుర్తు చేసుకొను, చెందు, ప్రఖ్యాత

కాల్తీరిపోయేఅనికాలర్కాలర్లుకాల్పిలుపులకుకాల్స్
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of call in English
Noun(1) a telephone connection(2) a special disposition (as if from a divine source(3) a loud utterance; often in protest or opposition(4) the characteristic sound produced by a bird(5) a brief social visit(6) a demand by a broker that a customer deposit enough to bring his margin up to the minimum requirement(7) a demand for a show of hands in a card game(8) a request(9) an instruction that interrupts the program being executed(10) a visit in an official or professional capacity(11) (sports(12) the option to buy a given stock (or stock index or commodity future
Verb(1) assign a specified (usually proper(2) ascribe a quality to or give a name of a common noun that reflects a quality(3) get or try to get into communication (with someone(4) utter a sudden loud cry(5) order, request, or command to come(6) pay a brief visit(7) call a meeting; invite or command to meet(8) read aloud to check for omissions or absentees(9) send a message or attempt to reach someone by radio, phone, etc.; make a signal to in order to transmit a message(10) utter a characteristic note or cry(11) stop or postpone because of adverse conditions, such as bad weather(12) greet, as with a prescribed form, title, or name(13) make a stop in a harbour(14) demand payment of (a loan(15) make a demand, as for a card or a suit or a show of hands(16) give the calls (to the dancers
Examples of call in English
(1) give me a call(2) he's the only person I would call a friend(3) to call the steps(4) the alternative call of 2ÔÖá would be quite unsound(5) Most show the outcome is too close to call , though one poll last weekend gave Labour a strong lead.(6) the call for action was welcomed(7) A remarkable silver jubilee has prompted a York businessman to renew his clarion call for more organ donors.(8) I'll call for you around seven(9) At the moment, the race for Iowa looks too close to call , with all four front runners virtually neck and neck in the polls.(10) Whether it is what you might call professional misconduct may be another matter.(11) Many veterinarians are willing to make a house call to euthanize an animal they have cared for.(12) The scores are given from the point of view of the team or player with the black queens if there was no call , or of the calling team or player.(13) I think the ref made a bad call there(14) in the Midlands the race remains too close to call(15) The defense has one more witness, one more expert witness, to call to the stand on Thursday.(16) Before you could call a subroutine, you had to calculate its address.
Related Phrases of call
(1) call out ::
కాల్ ఔట్
(2) call back ::
తిరిగి కాల్ చేయండి
(3) call off ::
కాల్ ఆఫ్
(4) to call ::
పిలుచుట
(5) call on ::
కాల్
(6) call center ::
కాల్ సెంటర్
(7) phone call ::
ఫోన్ కాల్
(8) call for ::
కోసం కాల్
(9) call in ::
కాల్
Synonyms
Noun
1. cry ::
క్రై
2. phone call ::
ఫోన్ కాల్
3. visit ::
పర్యటన
4. appeal ::
అప్పీల్
5. summons ::
సమన్లు
6. demand ::
డిమాండ్
7. attraction ::
ఆకర్షణ
8. decision ::
నిర్ణయం
9. telephone call ::
టెలిఫోన్ కాల్
10. shout ::
అరవడం
11. margin call ::
మార్జిన్ కాల్
12. claim ::
దావా
13. birdsong ::
birdsong
14. call option ::
కాల్ ఎంపిక
Verb
15. cry out ::
కేకలు
16. phone ::
ఫోన్
17. summon ::
పిలువు
18. convene ::
సమావేశం
19. name ::
పేరు
20. describe as ::
గా వివరించడానికి
21. ring ::
రింగ్
22. address ::
చిరునామా
23. squall ::
పసిపిల్ల ఏడుపు
24. bid ::
బిడ్
25. call in ::
కాల్
26. call off ::
కాల్ ఆఫ్
27. prognosticate ::
prognosticate
28. send for ::
పంపడం కొరకు
Antonyms
1. continue ::
కొనసాగించడానికి
2. keep ::
ఉంచేందుకు
Different Forms
call, callable, called, caller, callers, calling, callings, calls
Word Example from TV Shows
Call me Wyatt.

Call me Wyatt.

Westworld Season 2, Episode 3

That's what the kids
call

That's what the kids CALL "epic fail."

Breaking Bad Season 4, Episode 7

What?
Yo, I get I shouldn't call,

What? Yo, I get I shouldn't CALL,

Breaking Bad Season 2, Episode 4

Would you call that moss green
or forest green?

Would you CALL that moss green or forest green?

The Big Bang Theory Season 1, Episode 11

And then you never call me, so I call you,
but you don't call me back.

And then you never CALL me, so I CALL you, but you don't CALL me back.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 10

English to Telugu Dictionary: call

Meaning and definitions of call, translation in Telugu language for call with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of call in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'call'

What call means in Telugu, call meaning in Telugu, call definition, examples and pronunciation of call in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History