English to Telugu Meaning of carry - తీసుకు


Carry :
తీసుకు

తీసుకు, క్యారేజ్, బేరింగ్, తెలియచేయడం, బాధ

అందించటంలో, తీసుకు, కొనసాగటానికి, తగినంతగా సేకరించుట, గురవుతాయి, డ్రాగ్, డ్రా, పుల్, ఉల్లాసం, లగ్, ముందరకు తీసుకురా, బదిలీ, మర్దన, కూర, షాంపూ, కలిగి, తీసుకుంటే, వహిస్తాయి, పట్టుకోండి, ధరించడం, అభ్యాస, మద్దతు, రేకెత్తించు, కారణం, తీసుకురావాలనే, తయారు, తావివ్వడము, పడుతుంది, విచారణ, దత్తత, కొనుగోలు, భరించలేదని, అందుకుంటారు, స్థానం, ఫోర్స్, చికిత్స, ప్రవర్తించే, చట్టం, ఒప్పందం, అలా, గర్భవతులు, ఊహిస్తున్నట్లుగా, గర్భం, వెళ్ళండి, జాతిని, పెరుగుట, లాభం, పొందుటకు, పొందటానికి, బహిర్గతం, ప్రచురిస్తున్నాను, చాలు, వ్యక్తం, విస్తరించవచ్చు, విస్తరించడానికి, వచ్చేలా, విస్తృతపరిచే, పొడిగించుకునేందుకు, గతించు, అలాగే ఉంచు, భరిస్తున్నారు, ప్రవాహం, పోయాలి, సరౌండ్, చేరుకోవడానికి, చేరుకుంటుంది, దొరకని, లో పొందండి, లో వచ్చి

చేరవేస్తుందితీసుకుమోస్తున్న
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of carry in English
Noun(1) the act of carrying something
Verb(1) move while supporting, either in a vehicle or in one's hands or on one's body(2) have with oneself; have on one's person(3) transmit or serve as the medium for transmission(4) serve as a means for expressing something(5) bear or be able to bear the weight, pressure,or responsibility of(6) support or hold in a certain manner(7) contain or hold; have within(8) extend to a certain degree(9) continue or extend(10) be necessarily associated with or result in or involve(11) win in an election(12) include, as on a list(13) behave in a certain manner(14) have on hand(15) include as the content; broadcast or publicize(16) propel
Examples of carry in English
(1) Of the 10 York bridges which carry roads over railway tracks, six cross the East Coast main line, two cross the Scarborough line and two cross the Harrogate line.(2) And the running game struggled again as the two running backs averaged 2.8 yards a carry .(3) If ever you get a sum bigger than 10, then write down the units digit of the sum and remember to carry anything over into your next pair to add.(4) A few newspapers did carry the story but wildly distorted the facts, greatly upsetting the brothers.(5) Both the ThinkPad and Latitude carry Pentium M branding; the Toshiba is a full Centrino product.(6) A three-span bridge will carry the road over Semington Brook and an aqueduct will be built to take the Kennet and Avon canal over the bypass.(7) The carry at the 10th, for example, is more than 250 yards.(8) And where the canal had been reduced to a mere pipeline, new bridges were built to carry walkers over the now brimming waterway.(9) They knew they'd have to move fast and carry the wounded men back, so they didn't want to take along any more weight than necessary.(10) Meanwhile, plans were being finalised yesterday for the placing of massive 90-tonne beams to carry a flyover over the Kinsale Road roundabout.(11) It was introduced because we identified a consumer need for a low-carbohydrate and low calorie beer that still has a taste refined enough to carry the Michelob family name.(12) If the brands at your store don't carry any of these marks, pick a brand and call the company that makes it.(13) The visual processing power we carry around with us is enormous, and the right image can go a long way to prove a key point or leave a lasting impression on a colleague.(14) Meanwhile, it emerged that failing to tell the Government when you move house will carry a fine of up to Ôö¼├║1,000 under Mr Blunkett's identity card plans.(15) They are stubborn enough to carry their grudges a long time.(16) Cats carry the disease Toxoplasmosis, which can be transmitted to the bandicoots and is often fatal.
Related Phrases of carry
(1) to carry ::
మోసుకెల్లటానికి
(2) carry away ::
దూరంగా తీసుకు
(3) to carry out ::
నిర్వహించటానికి
(4) carry off ::
తీసుకుపోయే
(5) carry-on ::
తీసుకు ఆన్
(6) to carry on ::
సాగిపో
Synonyms
Verb
1. convey ::
అందించటంలో
2. transport ::
రవాణా
3. transmit ::
ప్రసారం
4. support ::
మద్దతు
5. bear ::
భరించలేదని
6. be pregnant with ::
గర్భవతిగా ఉంటుంది
7. conduct ::
ప్రవర్తన
8. approve ::
ఆమోదించడానికి
9. win over ::
గెలుచుకోవడం
10. publish ::
ప్రచురిస్తున్నాను
11. sell ::
అమ్మే
12. display ::
ప్రదర్శన
13. entail ::
వ్యూహంతో
14. be audible ::
వినిపించే ఉంటుంది
15. hold ::
పట్టుకోండి
16. post ::
పోస్ట్
17. stock ::
స్టాక్
18. extend ::
విస్తరించడానికి
19. take ::
పడుతుంది
20. run ::
రన్
21. sway ::
స్వే
22. contain ::
కలిగి
23. express ::
వ్యక్తం
24. dribble ::
చుక్కలుగా
Antonyms
1. exclude ::
మినహాయించాలని
2. omit ::
మినహాయించడం
Different Forms
carries, carry, carrying
Word Example from TV Shows
while you carry her
to the toilet?

while you CARRY her to the toilet?

The Big Bang Theory Season 7, Episode 23

...but it has been pointed out to me
that you carry DNA of great potential.

...but it has been pointed out to me that you CARRY DNA of great potential.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 15

Why do I always have
to carry the heavy stuff?

Why do I always have to CARRY the heavy stuff?

The Big Bang Theory Season 3, Episode 17

I made a terrible mistake.
I carry it with me every single day.

I made a terrible mistake. I CARRY it with me every single day.

Game of Thrones Season 6, Episode 7

It is forbidden
to carry weapons in the sacred city.

It is forbidden to CARRY weapons in the sacred city.

Game of Thrones Season 6, Episode 4

English to Telugu Dictionary: carry

Meaning and definitions of carry, translation in Telugu language for carry with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of carry in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'carry'

What carry means in Telugu, carry meaning in Telugu, carry definition, examples and pronunciation of carry in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History