English to Telugu Meaning of cast - తారాగణంగా


Cast :
తారాగణంగా

త్రో, తారాగణంగా, పిచ్, వాలీ, పిరికి, ధోరణి, బయాస్, ఆప్టిట్యూడ్, లీనింగ్, ఉద్గార, అచ్చు, మాత్రిక, కాస్టింగ్, రూపం, ఆకారం, కళా ప్రక్రియ, నిబంధన, స్ట్రీమ్, ప్రవాహం, కోర్సు

త్రో, తారాగణంగా, క్రిందకు విసిరెయ్, వెలువరిస్తుంది, వాలీ, కనుగొన్నారు, లెక్కించేందుకు, కౌంట్, గణన, చెప్పండి, పరిగణనలోకి, అంగీకరించనందుకు, డౌన్ చుట్టివేయు, చిగురించుట, స్థానం, స్కాటర్, షాట్, సంఘటనలో, షూట్, ఫైర్, కాల్ ఆఫ్, వెళుతారు, పైకి రా, ఎగిరి దుముకు, పెరగడం, నిర్మించేందుకు, రూపం, వహిస్తాయి, ఉన్నారు, నిర్మించడానికి, ఆకస్మికంగా, పడిపోయింది, తన్నాడు, ప్రాజెక్ట్, అదేపనిగా కొట్టు, ప్రయోగ, డాష్, రద్దు, క్యాషియర్, ఆదేశాన్ని రద్దు

తారాగణంగా, దూర

తారాగణంగాకులాలకాస్టింగ్పోతలునటుల
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of cast in English
Noun(1) the actors in a play(2) container into which liquid is poured to create a given shape when it hardens(3) the distinctive form in which a thing is made(4) the visual appearance of something or someone(5) bandage consisting of a firm covering (often made of plaster of Paris(6) object formed by a mold(7) the act of throwing dice(8) the act of throwing a fishing line out over the water by means of a rod and reel(9) a violent throw
Verb(1) put or send forth(2) deposit(3) select to play,sing, or dance a part in a play, movie, musical, opera, or ballet(4) throw forcefully(5) assign the roles of (a movie or a play(6) move about aimlessly or without any destination, often in search of food or employment(7) form by pouring (e.g., wax or hot metal(8) get rid of(9) choose at random(10) formulate in a particular style or language(11) eject the contents of the stomach through the mouth
Examples of cast in English
(1) While much of the information Patterson covers is not new ground, there is a decidedly different cast to her research.(2) He had been picked for the Western cast of his features and his ability to follow orders.(3) Recent evidence has cast doubt on the link between nitrates and stomach cancer.(4) I had just finished applying a cast to her fractured wrist.(5) He has been cast in a certain way by his silence because he thought the right thing to do was to work with the police and not come on your show.(6) She cast it aside forcefully and with stony eyes, turned to Dimitri.(7) More than 20,000 background actors were cast for the films(8) the colors he wore emphasized the olive cast of his skin(9) Under normal conditions, if a horse has cast a shoe, I can get out in a day or two and put it back on.(10) Bells can be hollowed from wood or made from glass or ceramics, but most are cast or forged from metal.(11) His own fault he hides, as a cheat hides an unlucky cast of the die.(12) I have had very close friends in the fishing community basically cast me out of their circles for criticizing commercial fishers.(13) On putting it on she was cast into the water and later rescued.(14) Our forebears were cast out from their homeland by the ruling class.(15) First cast , the fly landed lightly, then drifted downstream for about three yards.(16) He had more chance of catching something in a jam jar than where he had cast his lines but we didn't have the heart to nip back and tell him.
Related Phrases of cast
(1) cast away ::
వదిలివేయు
(2) cast out ::
బలవంతంగా బయటకు నెట్టు
(3) cast aside ::
పక్కనబెట్టి
(4) cast steel ::
తారాగణం ఉక్కు
(5) cast a spell ::
ఒక స్పెల్ తారాగణంగా
(6) plaster cast ::
నకలు చేయుటకు ఉపయోగించే వస్తువు
(7) die cast ::
డై తారాగణం
Synonyms
Noun
1. mold ::
అచ్చు
2. throw ::
త్రో
3. type ::
రకం
5. casting ::
కాస్టింగ్
6. dramatis personae ::
పేర్కొన్న వ్యక్తులు
7. form ::
రూపం
8. plaster cast ::
నకలు చేయుటకు ఉపయోగించే వస్తువు
9. roll ::
రోల్
10. hurl ::
చుట్టివేయు
Verb
11. throw ::
త్రో
12. spread ::
స్ప్రెడ్
13. direct ::
ప్రత్యక్ష
14. register ::
నమోదు
15. emit ::
వెలువరిస్తుంది
16. form ::
రూపం
17. shed ::
షెడ్
18. mold ::
అచ్చు
19. choose ::
ఎంచుకోండి
20. hurl ::
చుట్టివేయు
21. redact ::
సరి
22. be sick ::
జబ్బుపడు
23. drift ::
చలనం
24. draw ::
డ్రా
25. drop ::
డ్రాప్
26. project ::
ప్రాజెక్ట్
Different Forms
cast, casting, castings, casts
Word Example from TV Shows
she will cast aside all pride, all artifice,

she will CAST aside all pride, all artifice,

Game of Thrones Season 5, Episode 10

Give it to one of the fools
who cast a stone for you.

Give it to one of the fools who CAST a stone for you.

Game of Thrones Season 5, Episode 3

and power to cast shadows.

and power to CAST shadows.

Game of Thrones Season 5, Episode 4

- Lord, cast...
- Arya, don't!

- Lord, CAST... - Arya, don't!

Game of Thrones Season 3, Episode 5

I cast fireball,

I CAST fireball,

The Big Bang Theory Season 12, Episode 16

English to Telugu Dictionary: cast

Meaning and definitions of cast, translation in Telugu language for cast with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of cast in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'cast'

What cast means in Telugu, cast meaning in Telugu, cast definition, examples and pronunciation of cast in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History