English to Telugu Meaning of close - Close


Close :
Close

ముగిసిన, పూర్తి, ముగింపు, Close, గత, లోపల, సన్నని, విరామం, ఆట ముగిసే, సంయమనాన్ని, ప్రాధేయపడింది, ప్లస్, అదనంగా, సమ్మిళితంగా, కూడగా, సమ్మతించు

ఆపడానికి, Close, మూసివేసింది, తెరపడింది, విరామం, అంతరాయం, రద్దు, అతిక్రమించలేదు, నిలిపివేయాలని, అణచివేయడానికి, చౌక్, అరెస్టు, నింపాలి, తడి, ముగింపు, దాని గుండా, ఖరారు, తో ద్వారా, గందరగోళంలో, చుట్టూ, పట్టీతో గట్టిగా చుట్టు, సరౌండ్, గల్, కూర్చు, సమీకరించటం, ఏకీకృతం, సేకరించడానికి, మిళితం, ఏకం, చేరడానికి, అటాచ్, ముడి, జత, మీట్, ఉమ్మడి, సమాప్తమవవలసియున్నవి, పైగా ఉంటుంది

Close, సన్నిహిత, సమీపంలో, తెలిసిన, మందపాటి, ఆసన్న, మూసివేసింది, పొరుగు, చోటనే, గట్టి, కాంపాక్ట్, సంక్షిప్తమైన, బిగుతుగా, రహస్య, దాగి, కోవర్టు, తెరవెనుక, సమీపంలోని, పక్కపక్క, బౌండ్, నమ్మకంగా, లోపలున్న, ఖచ్చితమైన, పూర్తి, పరిమితమై, మూసివేయబడింది, సేంద్రీయ, క్రమబద్ధమైన, బాగా కనెక్ట్, ఒంటరి, రిటైర్, ప్రైవేట్, రద్దీ, బ్యాక్డోర్ను, మార్మిక, ఆధ్యాత్మిక, హత్తుకునే, తరచుగా, దట్టమైన, క్యూబిక్, ఘన, గాలిలేని, చిన్న, క్లుప్తంగా, సారాంశం, మక్కువ, ఉత్సాహభరితంగా, శక్తివంతమైన అభిప్రాయాల, కీన్, ఉద్రేకపరిచే, ప్రక్కనే, అతిదగ్గరగా, టెర్మినల్, కేంద్రీకృతమై, తీవ్రమైన, లోతైన, జనాభా కలిగిన, దూరంగా, పరిచయం, మాటే, కుడి, సరైన, స్థిర, మ్యూట్, అప్రకటిత, శ్రద్ధగల, జాగ్రత్తగా, జాగ్రత్త, ఉందనీ, శ్రద్ద

సమీపంలో, Close, ఫాస్ట్, ద్వారా హార్డ్, బాగా సమీపమునకు, ఫ్లష్, దాదాపు, అత్యంత, కేవలం, ముందు

దగ్గరిమూసివేయబడిందిదగ్గరగాసాన్నిహిత్యంముగిసినముగింపుమూసివేతలు
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of close in English
Noun(1) the temporal end; the concluding time(2) the last section of a communication(3) the concluding part of any performance
Verb(1) move so that an opening or passage is obstructed; make shut(2) become closed(3) cease to operate or cause to cease operating(4) finish or terminate (meetings, speeches, etc.(5) come to a close(6) complete a business deal, negotiation, or an agreement(7) be priced or listed when trading stops(8) engage at close quarters(9) cause a window or an application to disappear on a computer desktop(10) change one's body stance so that the forward shoulder and foot are closer to the intended point of impact(11) come together, as if in an embrace(12) draw near(13) bring together all the elements or parts of(14) bar access to(15) fill or stop up(16) unite or bring into contact or bring together the edges of
Adjective(1) at or within a short distance in space or time or having elements near each other(2) close in relevance or relationship(3) not far distant in time or space or degree or circumstances(4) rigorously attentive; strict and thorough(5) marked by fidelity to an original(6) (of a contest or contestants(7) crowded(8) lacking fresh air(9) of textiles(10) strictly confined or guarded(11) confined to specific persons(12) fitting closely but comfortably(13) used of hair or haircuts(14) giving or spending with reluctance, or near(15) inclined to secrecy or reticence about divulging information
Adverb(1) near in time or place or relationship(2) in an attentive manner
Examples of close in English
(1) I was pretty close , though I still couldn't see the skyline of New York.(2) The summer may be drawing to a close , but York Racecourse has still been pulling the crowds for its September meeting.(3) The sunshade on their terrace retracts, the windows close automatically whenever it starts to rain.(4) If the agreement is in writing it may be in very close print on the back of a delivery docket or ticket.(5) He and his sister were close and her death affected him so strongly that friends initially feared for his own mental health.(6) It can be the year when we draw to a close this sorry chapter in our treatment of those with disabilities.(7) The competition was dreamed up by staff at the Lowry in response to claims by many visitors that dogs in the pictures bear a close resemblance to their own.(8) We're very good friends and very close but he doesn't spare me either.(9) they take place at close intervals(10) But I am conscious of the fact that we lost all three matches by very narrow margins and winning the close matches becomes a habit.(11) Tessa cooks the evening meal, but the nearest town is close if clients wish to eat out occasionally.(12) Shares in the club were 1.5 pence higher at 286.5 pence by the close of trade in London on Thursday.(13) Little by little however, she seemed to get comfortable with the fact that I wanted to be close and intimate with her.(14) close the door, please(15) He extends his hand toward the metal door, bringing it slamming to a close .(16) The only solution is surgery to close the hole and reinforce the spot.
Related Phrases of close
(1) close to ::
దగ్గరగా
(2) close to you ::
నీకు దగ్గరగా
(3) close the door ::
తలుపు మూసి
(4) to close ::
మూసి
(5) close down ::
మూసివేత
(6) close friend ::
ఆప్త మిత్రుడు
(7) close by ::
దగ్గరగా
(8) close-up ::
క్లోసప్
(9) very close ::
చాలా దగ్గరగా
Synonyms
Adjective
1. near ::
సమీపంలో
2. dense ::
దట్టమైన
3. evenly matched ::
సమానంగా సరిపోలిన
4. immediate ::
తక్షణ
5. intimate ::
సన్నిహిత
6. strong ::
బలమైన
7. careful ::
జాగ్రత్తగా
8. vigilant ::
అప్రమత్తంగా
9. strict ::
కఠినంగా
10. humid ::
ఆర్ద్ర
11. skinny ::
సన్నగా
13. faithful ::
విశ్వాసకులు
14. secretive ::
రహస్యంగా
15. tight ::
గట్టి
17. close-fitting ::
బిగుతుగా
Adverb
18. tight ::
గట్టి
19. near ::
సమీపంలో
Noun
20. end ::
ముగింపు
21. ending ::
ముగిసిన
22. finale ::
ముగింపు
23. last ::
గత
Verb
24. shut ::
మూసివేసింది
26. catch up ::
ముఖి
27. narrow ::
సన్నని
28. meet ::
మీట్
29. end ::
ముగింపు
31. clinch ::
కైవశం
32. close down ::
మూసివేత
33. fill up ::
నింపు
34. conclude ::
తేల్చాయి
35. come together ::
కలసి రండి
Antonyms
1. open ::
ఓపెన్
Different Forms
close, closed, closely, closeness, closes, closing, closings
Word Example from TV Shows
- Stay close to the wall. Avoid the mummies.
- Got it.

- Stay CLOSE to the wall. Avoid the mummies. - Got it.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 3

We only have two farms left. We're close.

We only have two farms left. We're CLOSE.

Money Heist Season 3, Episode 8

Longsword is a bad option
in close quarters.

Longsword is a bad option in CLOSE quarters.

Game of Thrones Season 4, Episode 1

Three of them
are fairly close to you.

Three of them are fairly CLOSE to you.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 14

- Aw. Look how cute your little doggie is.
- Yeah, I wouldn't get too close.

- Aw. Look how cute your little doggie is. - Yeah, I wouldn't get too CLOSE.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 21

English to Telugu Dictionary: close

Meaning and definitions of close, translation in Telugu language for close with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of close in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'close'

What close means in Telugu, close meaning in Telugu, close definition, examples and pronunciation of close in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History