English to Telugu Meaning of cross - క్రాస్


Cross :
క్రాస్

క్రాస్, రూడ్, శునకము, సగం జాతి, విపత్తు, వేదన, కష్టాలు, ఇబ్బంది, జీవితావసరాలు

క్రాస్, ఫెర్రీ, బాగా కలగలుపు, పాస్, కట్, అంతటా పడుతుంది, గుండా, పైగా పొందుటకు, పారిపోవటానికి, అంతటా వెళ్ళి, ఉల్లంఘించే, అతిక్రమించలేదు, అతిక్రమించు, జోక్యం, అపరాధ పరిహారార్థ, అనవసరంగా జోక్యం, అక్రమంగా, అడ్డుకుంటుంది, తప్పించుకోగలిగాడు, బేఫిల్, భంగము, ఓటమి

వికర్ణంగా, అంతటా, క్రాస్, పక్కనున్న, ప్రక్కనే, పక్కపక్క, దిశ, సులభంగా కోపం చెందు, ప్రకోప, కోపించు, బానే, ట్రిక్, ద్రోహానికి, కపటం, అనుకరణగా ఆఫ్, రాంప్, మించిపోయిందని, కవర్, చేయించుకోవాలని, ప్రీతిని

autocrossక్రాస్దాటిందిcrosserశిలువcrossestక్రాసింగ్crosslycrossnesscrosswiseUncrossuncrosseduncrossesuncrossing
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of cross in English
Noun(1) a wooden structure consisting of an upright post with a transverse piece(2) a marking that consists of lines that cross each other(3) a representation of the structure on which Jesus was crucified; used as an emblem of Christianity or in heraldry(4) any affliction that causes great suffering(5) (genetics
Verb(1) travel across or pass over(2) meet at a point(3) hinder or prevent (the efforts, plans, or desires(4) fold so as to resemble a cross(5) to cover or extend over an area or time period(6) meet and pass(7) trace a line through or across(8) breed animals or plants using parents of different races and varieties
Adjective(1) extending or lying across; in a crosswise direction; at right angles to the long axis(2) annoyed and irritable
Examples of cross in English
(1) Sincere faith and fortitude in the will of God gave him the strength to carry his cross .(2) Incidentally I wasn't serious when I suggested we and our friends might cross North Dakota off our list of prospective holiday destinations this summer.(3) His duties even called on him to be the first person to try out the cross for the Crucifixion scene.(4) The former Rochdale man delivered a pin-point low cross for top-scorer Foster to turn home from close range.(5) Covered only from waist down by white sheets, they evoked a cross between Greek statues and hospital patients.(6) This feeling coupled with the feeling of guilt that they are in some way or fashion responsible for their charge's condition is indeed a difficult cross to bear.(7) He added he was very cross and would stay mayor until the next council meeting on June 2 even if his brother returned wanting to take over office.(8) did they cross the bridge?(9) It was a deep black and similar to a Christian cross, except that the top half of the cross had been intersected thrice more, each line smaller than the last.(10) The driver couldn't get them open again so he was quite cross .(11) The farm's herd is a cross between the indigenous Wagyu and another quality export from Scotland, the Aberdeen Angus.(12) The cross of Christ, theologically speaking, was not an end in itself.(13) Folks will be even cross er when they can't take a shower because your shortsighted bulldozing of environmental protections has dirtied most of the water and dried up the rest.(14) Lately, he's taken to assailing university officials who dare to cross him on this explosive issue.(15) As opposed to the resurrection, the cross symbolises crucifixion.(16) If you really want to help, volunteer to make dinner or do laundry so Mom can cross a few things off her list.
Related Phrases of cross
(1) cross out ::
క్రాస్
(2) criss-cross ::
క్రిస్-క్రాస్
(3) to cross ::
దాటటానికి
(4) cross-country ::
దేశవ్యాప్త
(5) cross the road ::
రహదారిని దాటు
(6) cross the street ::
వీధి దాటు
Synonyms
Adjective
1. angry ::
కోపం
2. transversal ::
కావల్సిన దిక్కుకు ఫిరంగిని త్రిప్పుట
3. ill-tempered ::
అనారోగ్యంతో-స్వభావిత
Noun
4. crucifix ::
క్రుసిఫిక్స్
5. burden ::
భారం
6. hybrid ::
హైబ్రిడ్
7. crown of thorns ::
ముళ్ళ కిరీటం
8. crisscross ::
నిలువు, అడ్డు గీతలతో
10. crossbreed ::
సంకరజాతి
Verb
11. travel across ::
దాటటానికి
12. span ::
span
13. intersect ::
కలుస్తాయి
14. oppose ::
వ్యతిరేకించటం
15. hybridize ::
సంకరణం
16. baffle ::
బేఫిల్
17. traverse ::
ప్రయాణించేందుకు
Different Forms
autocross, cross, crossed, crosser, crosses, crossest, crossly, crossness, crosswise, uncross, uncrosses
Word Example from TV Shows
Don't cross your arms,
if you can help it.

Don't CROSS your arms, if you can help it.

Breaking Bad Season 5, Episode 12

Those who want to leave,\Nplease, cross the line.

Those who want to leave,
please, CROSS the line.

Money Heist Season 1, Episode 13

- Where'd they cross?
- Laredo, looks like.

- Where'd they CROSS? - Laredo, looks like.

Breaking Bad Season 3, Episode 13

Type and cross for six more units,
chest x-ray and KUB.

Type and CROSS for six more units, chest x-ray and KUB.

Breaking Bad Season 3, Episode 8

She wasn't gonna cross him.
No way, no how.

She wasn't gonna CROSS him. No way, no how.

Breaking Bad Season 3, Episode 12

English to Telugu Dictionary: cross

Meaning and definitions of cross, translation in Telugu language for cross with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of cross in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'cross'

What cross means in Telugu, cross meaning in Telugu, cross definition, examples and pronunciation of cross in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History