English to Telugu Meaning of cut - కట్


Cut :
కట్

కట్, గాటు, క్లిప్పింగ్, కోసి తీసివేయుట, ఎక్సిషన్, వాల్యూమ్, ముక్క, భాగం, ప్లాట్లు, స్నిక్, తొలగింపు, గాయం, గొంతు, హర్ట్, పుండు, చర్మ గాయము, పేలవచ్చు, విచ్చినము, క్లీవేజ్, విస్ఫోటనం, చీలిక, విభజన, విభజనను, ప్రసవానికి ముందు, చింపివేయడం, చీలికలు, చీలి, దెబ్బ, హిట్, కాలువ, ఛానల్, లోతట్టు, ఆంత్రము, మార్గం, రహదారి, కోర్సు, రూపం, ఫ్యాషన్, కడగా, వైఖరి, ఆకారం, నమూనా

కట్, పొందగలదని, హాష్, కోత, గొడ్డలి, తలనరికివేయు, కోరుకుంటాయి, మింగిల్, అంతరాయం, విరామం, కూల్చివేసి, ప్రత్యేక, ఆపరేట్, క్లీవ్, స్ప్లిట్, రంపపు, స్లైస్, పంట, మినహాయించాలని, పారే, లోప్, చీలిక, అర్థజ్ఞానంలేని ద్వారా శుద్ధ, అర్థజ్ఞానంలేని ద్వారా పునరుత్పత్తి, తడబడుతూ, BUNCOMBE మాట్లాడటానికి, పియర్స్, బలవంతంగా చీల్చు, చీల్చుట, పేలవచ్చు, పుష్, తోసిపుచ్చే, ఖండించే, తప్పు అని నిరూపించు, విభజన, తెంచుకోవడానికి, విభజనను, భాగం, విభజించవచ్చు, పాస్, క్రాస్, హర్ట్, సోకుతుంది, టచ్, పిప్, షూట్, బాధ, ఇక్కడ, స్నిక్, ఉత్పన్నమయ్యే, పెరుగుతాయి, పెరగడం, మేల్కొలపడానికి, ఎక్కడం

కట్, లూప్డ్, పరిభ్రమిస్తుంది

కట్ముద్దుగాఅందమైనకోతలు
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of cut in English
Noun(1) a share of the profits(2) (film(3) a trench resembling a furrow that was made by erosion or excavation(4) a step on some scale(5) a wound made by cutting(6) a piece of meat that has been cut from an animal carcass(7) a remark capable of wounding mentally(8) a distinct selection of music from a recording or a compact disc(9) the omission that is made when an editorial change shortens a written passage(10) the style in which a garment is cut(11) a canal made by erosion or excavation(12) a refusal to recognize someone you know(13) in baseball; a batter's attempt to hit a pitched ball(14) (sports(15) the division of a deck of cards before dealing(16) the act of penetrating or opening open with a sharp edge
Verb(1) separate with or as if with an instrument(2) cut down on; make a reduction in(3) turn sharply; change direction abruptly(4) make an incision or separation(5) discharge from a group(6) form by probing, penetrating, or digging(7) style and tailor in a certain fashion(8) hit (a ball(9) make out and issue(10) cut and assemble the components of(11) intentionally fail to attend(12) be able to manage or manage successfully(13) give the appearance or impression of(14) move (one's fist(15) pass directly and often in haste(16) pass through or across
Adjective(1) separated into parts or laid open or penetrated with a sharp edge or instrument(2) fashioned or shaped by cutting(3) with parts removed(4) made neat and tidy by trimming(5) (used of grass or vegetation(6) (of pages of a book(7) (of a male animal(8) (used of rates or prices(9) mixed with water
Examples of cut in English
(1) Residents in these areas had to wait until the second week of August this year for grass to be cut and the estates brought up to basic standard.(2) that was the unkindest cut of all(3) blood ran from a cut on his jaw(4) I had to present Michael with a great big sabre to cut the cake - we had a real laugh with it.(5) they've cut back on costs(6) He explained that they were the sites where millstones were cut from the outcrops of Millstone Grit.(7) Forgetting to offer the cards to be cut , or any kind of misdeal is a fault.(8) Who would want to cut a hole in the ice and dive beneath it, when you can go to the tropics and do it without a drysuit?(9) Her cerulean wool suit, finely cut and quite modern, gave her a bit of a sophisticated air.(10) Meanwhile, back in reality, I deserve a cut of the firm's profits for the forthcoming financial year.(11) a deep cut on the thigh(12) the following aircraft cut across to join him(13) Individual garnets were cut from selected samples, crushed in a mortar and pestle and sieved.(14) It was when I pulled my hand away when I realized that the ring on his finger had cut my skin and it was now bleeding.(15) One person used the scissors repeatedly before he quit the stage, taking time to consider each cut .(16) Man Power is a story of cool cut suits and separates that focus on strong masculine lines.
Related Phrases of cut
(1) cut down ::
నరికివేసి
(2) to cut ::
కోయుటకు
(3) cut back ::
తిరిగి కట్
(4) cut down on ::
డౌన్ కట్
(5) cut it out ::
తొలగించు
(6) clear-cut ::
స్పష్టమైన-కట్
Synonyms
Adjective
Noun
8. piece ::
ముక్క
9. share ::
వాటా
10. haircut ::
క్రాఫ్
11. blow ::
దెబ్బ
12. insult ::
అవమానాన్ని
13. reduction ::
తగ్గింపు
14. style ::
శైలి
15. undercut ::
ధాటిగా
16. cutting ::
కట్టింగ్
17. stinger ::
స్ట్రింగర్
18. snub ::
నోరుమూయించు
19. swing ::
స్వింగ్
20. deletion ::
తొలగింపు
21. track ::
ట్రాక్
22. cut of meat ::
మాంసం కట్
Verb
24. chop ::
చాప్
26. pick ::
ఎంచుకోండి
27. carve ::
కోరుకుంటాయి
28. reduce ::
తగ్గించేందుకు
29. shorten ::
చిన్నదిగా
30. delete ::
తొలగించండి
31. discontinue ::
నిలిపివేయాలని
32. cross ::
క్రాస్
33. skip ::
skip
34. geld ::
గుఱ్ఱముల వృషణములు తీసివేయుట
36. ignore ::
పట్టించుకోకుండా
37. burn ::
బర్న్
38. prune ::
ఎండు ద్రాక్ష
39. hack ::
హాక్
41. trend ::
ధోరణి
42. tailor ::
దర్జీ
44. make out ::
చేయడం
Antonyms
1. attend ::
హాజరు
Different Forms
cut, cuter, cutest, cuts
Word Example from TV Shows
Cut the crap.
We know where you were.

Cut the crap. We know where you were.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 16

Cut his throat,
or he'll tell the crows we're here.

Cut his throat, or he'll tell the crows we're here.

Game of Thrones Season 3, Episode 9

What if every person in front of us
lets someone cut?

What if every person in front of us lets someone CUT?

The Big Bang Theory Season 9, Episode 23

cut to pieces by some southern king.

CUT to pieces by some southern king.

Game of Thrones Season 5, Episode 8

And when the storm passed,
you cut out their tongues.

And when the storm passed, you CUT out their tongues.

Game of Thrones Season 6, Episode 2

English to Telugu Dictionary: cut

Meaning and definitions of cut, translation in Telugu language for cut with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of cut in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'cut'

What cut means in Telugu, cut meaning in Telugu, cut definition, examples and pronunciation of cut in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History