English to Telugu Meaning of deep - లోతైన


Deep :
లోతైన

సముద్ర, ఉప్పునీరు, లోతైన, నీలం, రంధ్రం, ఫలితము, డెన్, డిష్, గుహలో, లోతు, మందపాటి, కుహరం, అగాధం, గుంట, తవ్వకం

లోతైన, సమాధి, దట్టమైన, సౌండ్, కేంద్రీకృతమై, తీవ్రమైన, మందపాటి, మక్కువ, తరచుగా, క్యూబిక్, ఘన, దీర్ఘ, పొడవైన, రహస్యమైన, రహస్య, మార్మిక, ఆధ్యాత్మిక, సూక్ష్మ, అందమైన, బ్రైట్, తెలివైన, సంక్లిష్ట, సంక్లిష్టమైన, జటిలమైన, అల్లుకున్న, మించి, అన్యాయమైన, అధిక, పెద్ద, క్షుద్ర, అసాధ్యమైన, అణగారిన, అణచివేయబడ్డారు, నియంత్రణలోనే, నిస్తేజంగా, స్లై, చాలా, అనేక, మూసివేసే, వంచక, నైతికంగా వక్రమార్గం పట్టిన, ఉండే, నేర్చుకున్న, నైపుణ్యం, అగాధమైన, మునిగిపోయాయి, శోషిత, మునిగి, మాయమైన, మోసమైన, ఎల్విష్, దుర్భేద్యమైన, ముదురు, తీవ్రమైన చీకటి, భయంకరమైన, ఘోరమైన, కృష్ణ, భయంకరంగా

లోతైన, సౌండ్

లోతైనdeepenఎక్కువయ్యిందిలోతుగాముదిరినలోతుగాలోతైనలోతుగాచీలిక కాలువకుdeeps
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of deep in English
Noun(1) the central and most intense or profound part(2) a long steep-sided depression in the ocean floor(3) literary term for an ocean
Adjective(1) relatively deep or strong; affecting one deeply(2) marked by depth of thinking(3) having great spatial extension or penetration downward or inward from an outer surface or backward or laterally or outward from a center; sometimes used in combination(4) very distant in time or space(5) intense or extreme(6) having or denoting a low vocal or instrumental range(7) strong; intense(8) relatively thick from top to bottom(9) extending relatively far inward(10) (of darkness(11) large in quantity or size(12) with head or back bent low(13) of an obscure nature(14) difficult to penetrate; incomprehensible to one of ordinary understanding or knowledge(15) exhibiting great cunning usually with secrecy
Adverb(1) to a great depth; far down or in(2) to an advanced time(3) to a great distance
Examples of deep in English
(1) how deep is the pool?(2) Once she was settled in with an arm slung over his chest, she sighed a deep breath of relief.(3) The people are warm and welcoming with a deep awareness of the past and great pride in the richness of their culture.(4) He looked really deep in thought and sad at the same time.(5) He walked up to her and stood very close, looking deep into her eyes with concern.(6) Stock markets have reacted to the deep uncertainties this year by marking time.(7) Just behind him, a deep trench has been cut in the pristine lawns and a team of archaeologists are busy scraping at the exposed soil.(8) He had short golden blonde hair and deep blue eyes behind thin framed glasses.(9) He acted as if she'd been deep in conversation with him, and didn't even introduce himself.(10) deep ideas(11) Eleanor made sure she was deep enough in the pool before she turned around.(12) It was a deep feeling of dissatisfaction, and it was making ordinary people do very crazy things.(13) The other motorists were most cooperative, and the policemen on duty were deep in conversation.(14) They were a rather mysterious, deep blue, so much so that they nearly blended in with their pupils.(15) Scotland is pinning its hopes on the retail sector to keep it out of a deep recession.(16) deep within the brain
Related Phrases of deep
(1) deep blue ::
ముదురు నీలం
(2) deep breath ::
లోతైన శ్వాస
(3) deep water ::
లోతైన నీరు
(4) deep love ::
ఘాడ ప్రేమ
(5) deep sleep ::
గాఢనిద్ర
(6) take a deep breath ::
గట్టిగా ఊపిరి తీసుకో
(7) deep sea ::
లోతైన సముద్రం
Synonyms
Adjective
1. cavernous ::
మెదడులో
3. intense ::
తీవ్రమైన
4. sound ::
సౌండ్
5. profound ::
లోతైన
6. rapt ::
నిమగ్నమైన
7. obscure ::
నిగూఢ
8. low-pitched ::
తక్కువ పిచ్
9. dark ::
కృష్ణ
11. rich ::
రిచ్
12. abstruse ::
చిక్కైన
13. thick ::
మందపాటి
14. bass ::
బాస్
Adverb
15. far down ::
దూరం డౌన్
16. far ::
దురముగా
17. late ::
ఆలస్యం
Noun
19. sea ::
సముద్ర
20. middle ::
మధ్య
21. oceanic abyss ::
మహాసముద్ర అగాధం
Antonyms
1. shallow ::
నిస్సార
2. shoal ::
Shoal
3. skin-deep ::
చర్మ లోతైన
4. superficial ::
మిడిమిడి
5. surface ::
ఉపరితల
Different Forms
deep, deepen, deepened, deepening, deepens, deeper, deepest, deeply, deepness, deeps
Word Example from TV Shows
We all need to just take
a deep breath and calm down

We all need to just take a DEEP breath and calm down

Breaking Bad Season 5, Episode 12

This is beginning to smell of deep police.

This is beginning to smell of DEEP police.

Money Heist Season 1, Episode 11

Three drops will bring on
a deep and dreamless sleep.

Three drops will bring on a DEEP and dreamless sleep.

Game of Thrones Season 2, Episode 9

Let them come. My roots are sunk deep.

Let them come. My roots are sunk DEEP.

Game of Thrones Season 2, Episode 1

But deep down inside...

But DEEP down inside...

The Big Bang Theory Season 5, Episode 6

English to Telugu Dictionary: deep

Meaning and definitions of deep, translation in Telugu language for deep with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of deep in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'deep'

What deep means in Telugu, deep meaning in Telugu, deep definition, examples and pronunciation of deep in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History