English to Telugu Meaning of develop - అభివృద్ధి


Develop :
అభివృద్ధి

అభివృద్ధి, ప్రదర్శన, బహిర్గతం, స్ప్రెడ్, విస్తృతపరిచే, వచ్చేలా, విశదీకరించలేదు, విస్తరించేందుకు, కార్మిక, నిర్మించడానికి, నిర్మించేందుకు, సృష్టించడానికి, తయారు, అచ్చు, పొడిగించేందుకు, పెంపొందించు, వేగవంతం, ముందుకు, పెరుగుతున్నట్లుగా, ప్రచారం, పెంచడానికి, గౌరవం, పెంపొందుతాయి, సంపన్నుడవుతాను, మెరుగు, మంచి, సంపన్నం, ఉద్ధరించేందుకు, ఉన్నతి, నిర్మూలించేందుకు, బహిరంగపర్చడంతో, ఉత్పన్నమయ్యే, బీజ, వికసించిన, పాస్, కలసి వెల్లు, పాటు పొందుటకు, ముందుకు పదండి, మరింత, అపురూపమైన, వేగం, రోల్, పెరుగుతాయి, ఎదుగు, పైకి వెళ్ళు, కెరటం, మరింత ఉధృతం, బొడ్డు, పెంచు, జీవించి, రూపొందించబడి, వ్యక్తం, మానిఫెస్ట్, బిలం, బయటపెట్టు, తెలియజేయాల్సిన, రావెల్, విప్పు, రెస్క్యూ, బట్వాడా, తిరిగి, ఉపశమనానికి, వాయిదా, ఉద్దీపన, ప్రేరేపించారు, ఉత్తేజపర్చడానికి, వెలిగించు, అతిశయంగాచెప్పు, వెలుగులోకి వచ్చిన, కనిపించే

అభివృద్ధిఅభివృద్ధిడెవలపర్డెవలపర్లుఅభివృద్ధి చెందుతున్నఅభివృద్ధి
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of develop in English
Verb(1) make something new, such as a product or a mental or artistic creation(2) work out(3) gain through experience(4) come to have or undergo a change of (physical features and attributes(5) come into existence; take on form or shape(6) change the use of and make available or usable(7) elaborate, as of theories and hypotheses(8) create by training and teaching(9) be gradually disclosed or unfolded; become manifest(10) grow, progress, unfold, or evolve through a process of evolution, natural growth, differentiation, or a conducive environment(11) become technologically advanced(12) cause to grow and differentiate in ways conforming to its natural development(13) generate gradually(14) grow emotionally or mature(15) make visible by means of chemical solutions(16) superimpose a three-dimensional surface on a plane without stretching, in geometry
Examples of develop in English
(1) Any effort to help poor countries develop should start by making them aware of the importance of trade and integration.(2) If I could have my own darkroom, I'd develop my own film and print my work myself.(3) Dark harmonically and orchestrally, unfortunately it fails to develop a good musical idea into a more evolved work.(4) our views develop as we mature(5) There is no minimum age and there is also a novice class for all ages to keep the playing field level as skills develop .(6) AIDS patients often develop a rare type of cancer(7) It takes a long time to develop knowledge and experience.(8) The consortium headed by Mr Smyth would be looking to develop hotel facilities adjoining the stadium.(9) The public of Bradford need to know the true facts regarding plans to develop the land at West Bowling Golf Club.(10) enabling individuals to develop their personal skills(11) In cases when Cex tries to develop a melody, it remains somewhat buried in the mix underneath the bass heavy beats.(12) Kellegher said he is aware of some farmers in the greater Dublin area who are looking to develop their own land.(13) But what better way was there to have the country develop , open up and gradually change?(14) Richmond council's plans to develop land in and around Crane Valley has been left in shreds by the government inspector.(15) to develop the mind(16) Eventually as the tree matures, it will develop into a fine spreading type.
Related Phrases of develop
(1) develop into ::
అభివృద్ధి
(2) develop a film ::
ఒక చిత్రాన్ని అభివృద్ది
(3) develop a friendship ::
ఒక స్నేహం అభివృద్ధి
Synonyms
Verb
1. grow ::
పెరుగుతాయి
2. initiate ::
ప్రారంభించడానికి
3. expand ::
విస్తరించేందుకు
4. start ::
ప్రారంభం
5. fall ill with ::
తో జబ్బు పడింది
6. formulate ::
రూపొందించటం
8. modernize ::
ఆధునీకరణ
9. evolve ::
రూపొందించబడి
10. get ::
పొందుటకు
12. make grow ::
పెరుగుతాయి చేయడానికి
13. recrudesce ::
పునర్విస్తరించు
Antonyms
1. lose ::
కోల్పోతారు
Different Forms
develop, developed, developer, developers, developing, develops
Word Example from TV Shows
Some boys
develop more slowly.

Some boys DEVELOP more slowly.

Game of Thrones Season 5, Episode 1

Sometimes, I've heard, even brothers
and sisters develop certain affections.

Sometimes, I've heard, even brothers and sisters DEVELOP certain affections.

Game of Thrones Season 2, Episode 1

...which scientist both helped
to develop calculus...

...which scientist both helped to DEVELOP calculus...

The Big Bang Theory Season 8, Episode 2

Unless they develop technology
to fuse my skeleton...

Unless they DEVELOP technology to fuse my skeleton...

The Big Bang Theory Season 2, Episode 14

Oh, he's just helping us
develop a better, more efficient

Oh, he's just helping us DEVELOP a better, more efficient

The Big Bang Theory Season 11, Episode 8

English to Telugu Dictionary: develop

Meaning and definitions of develop, translation in Telugu language for develop with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of develop in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'develop'

What develop means in Telugu, develop meaning in Telugu, develop definition, examples and pronunciation of develop in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History