English to Telugu Meaning of draw - డ్రా


Draw :
డ్రా

ఆకర్షణ, డ్రా, ట్రాక్షన్, మోహం, డ్రాయింగ్, పుల్, ఉద్రిక్తత, దూర, లక్షణం, దోచుకోవడానికి, ఫాన్సీ పడుతుంది

డ్రా, పెయింట్, మార్క్, ట్రేస్, వివరించడానికి, వ్రాయడానికి, డ్రాగ్, పుల్, తీసుకు, ఉల్లాసం, లగ్, వర్ణించేందుకు, కుదించే, నరికివేసి, తగ్గిస్తుంటే, లోపలికి లాగు, ఒప్పందం, నిర్మించేందుకు, పెన్సిల్, ఆకర్షించడానికి, ఆకర్షణ, ఆకర్షించే, పట్టు, కంపోజ్, తయారు, ప్రవేశపెట్టటానికి, ఆమోదం, ఆడించు, కదలిక, షేక్, బడ్జె, ఎర, ప్రలోభపెట్టు, వంచకుడు, తేల్చాయి, హేతు బద్దంగా, ఊహించు, రాబట్టు, ఉద్భవించిందని, పొడిగించుకునేందుకు, విస్తరించేందుకు, పొడిగించేందుకు, పెంపొందించు, అతిశయంగాచెప్పు, ముద్రణ, చిత్రీకరించడానికి, ఆకట్టుకోవడానికి, కోరుకుంటాయి, వెళ్ళండి, తగినంత, రన్, నడిచి, కొనసాగించడానికి, నౌకాశ్రయం, ఆశ్రయం, హౌస్

డ్రాడ్రాయింగ్చూపించారు
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of draw in English
Noun(1) a gully that is shallower than a ravine(2) an entertainer who attracts large audiences(3) the finish of a contest in which the score is tied and the winner is undecided(4) anything (straws or pebbles etc.(5) a playing card or cards dealt or taken from the pack(6) a golf shot that curves to the left for a right-handed golfer(7) (American football(8) poker in which a player can discard cards and receive substitutes from the dealer(9) the act of drawing or hauling something
Verb(1) cause to move by pulling(2) get or derive(3) make a mark or lines on a surface(4) make, formulate, or derive in the mind(5) bring, take, or pull out of a container or from under a cover(6) represent by making a drawing of, as with a pencil, chalk, etc. on a surface(7) take liquid out of a container or well(8) give a description of(9) select or take in from a given group or region(10) elicit responses, such as objections, criticism, applause, etc.(11) suck in or take (air(12) move or go steadily or gradually(13) remove (a commodity, a supply source(14) choose at random(15) earn or achieve a base by being walked by the pitcher(16) bring or lead someone to a certain action or condition
Examples of draw in English
(1) It doesn't take much to chart really, just a program that lets you draw a straight line.(2) you're at art college, you must be able to draw(3) The winner will be the first entry selected after the draw closes at midnight.(4) Sometimes I go through spells when I just draw , when I just write, when I just paint.(5) Two more weeks remain in this league followed by a fun bowling Friday at which time new team members are selected by a blind draw .(6) before establishing his diamonds, declarer must draw trumps(7) We create attractive cost efficient websites that will draw visitors and customers to your business or personal web pages.(8) After a great match a draw was probably a fair result in the end.(9) it was a draw(10) This is part of the Swindon Music Festival and children taking part have been asked to design and draw a picture that represents the festival.(11) now I just draw out a spending allowance every week(12) Sue has a lot of past experience to draw on(13) She lifted the cigar to her lips and took a draw , turning her head over to look at him and exhaling the smoke.(14) Books on self-improvement have been a big draw at book fairs.(15) Celtic are a famous club and will be an attractive draw for our fans.(16) he had to learn to draw the ball├ö├ç├Ânot least for the tee shots at Augusta
Related Phrases of draw
(1) draw up ::
నిలబడుట
(2) to draw ::
డ్రా
(3) draw on ::
డ్రా
(4) draw out ::
డ్రా
(5) draw a picture ::
చిత్రాన్ని గీయండి
(6) draw back ::
తిరిగి డ్రా
(7) draw attention ::
దృష్టిని ఆకర్షించు
(8) draw off ::
ఆఫ్ డ్రా
(9) draw in ::
లోపలికి లాగు
(10) draw the line ::
గీత గీయండి
Synonyms
Noun
1. tie ::
టై
2. attraction ::
ఆకర్షణ
3. standoff ::
ప్రతిష్టంభన
4. drawing card ::
డ్రాయింగ్ కార్డ్
5. lot ::
చాలా
6. hook ::
హుక్
7. haul ::
దూర
8. draw poker ::
పేకాట డ్రా
Verb
9. sketch ::
స్కెచ్
10. pull ::
పుల్
11. move ::
కదలిక
12. close ::
Close
13. drain ::
హరించడం
15. withdraw ::
వెనక్కి
16. breathe in ::
శ్వాస తీసుకో
17. attract ::
ఆకర్షించడానికి
18. deduce ::
రాబట్టడానికి
19. eviscerate ::
పొట్టను చీల్చి పేగులను బయిటికి తీయుట
20. quarter ::
క్వార్టర్
21. string ::
స్ట్రింగ్
22. get ::
పొందుటకు
23. drag ::
డ్రాగ్
24. soak up ::
నానబెట్టుట
25. make ::
తయారు
26. guide ::
మార్గనిర్దేశం
27. tie ::
టై
28. take out ::
చేద్దామని
30. cast ::
తారాగణంగా
31. describe ::
వివరించడానికి
32. reap ::
పొందగలదని
Antonyms
1. drive ::
డ్రైవ్
2. propel ::
నడిచాయి
3. push ::
పుష్
Different Forms
draw, draws
Word Example from TV Shows
All the knights draw straws, Lord Stark.

All the knights DRAW straws, Lord Stark.

Game of Thrones Season 1, Episode 5

Yeah, but it's not pathetic.
That's where I draw the line.

Yeah, but it's not pathetic. That's where I DRAW the line.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 6

Do you think he'd let me draw
a syringe full of his blood?

Do you think he'd let me DRAW a syringe full of his blood?

The Big Bang Theory Season 5, Episode 11

You hold my hand, you kiss my mouth,
but you draw the line at 102 fever?

You hold my hand, you kiss my mouth, but you DRAW the line at 102 fever?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 20

- Draw!
- Draw!

- Draw! - Draw!

Game of Thrones Season 2, Episode 9

English to Telugu Dictionary: draw

Meaning and definitions of draw, translation in Telugu language for draw with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of draw in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'draw'

What draw means in Telugu, draw meaning in Telugu, draw definition, examples and pronunciation of draw in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History