English to Telugu Meaning of fall - వస్తాయి


Fall :
వస్తాయి

వస్తాయి, క్షీణత, పతనం, పతనానికి, స్పిల్, తగ్గిస్తాయి, నష్టం, తరుగుదల, విధ్వంసం, వ్యర్థ, పోటును, అపజయం, శిధిలాల, ఓటమి, చర్య రద్దు, దెబ్బతీసిన, ప్రారంభం, ప్రయోగ, ప్రారంభించి, ప్రారంభ, సముద్రపు పోటు, వర్షం, షవర్, పోయాలి, వడగళ్ళు, సెట్టింగ్, రేటింగ్, నిర్వచనం, అపాయింట్మెంట్, నిర్ణయం, జలపాతం, కోన, పిల్లలు ఆడుకునే జారుడు బల్ల, LINN, సంఘటనలు, ప్రమాద, సంభవించిన, జరుగుతున్న, క్రీడల్లో అవకాశాలు, తొలగుట, అస్థిరముగా, గాబరా, అధ్యయనం, పారాయణ, సూర్యుడు సెట్టింగ్, చంద్రుడి సెట్టింగ్, ముగింపు, వసంత, ఫౌంటెన్, ఊట, బెవెల్, వాలు, ఏటవాలు, వంపు, బయాస్, కూలదోయడం, రేకు, బీటింగ్, మాంద్యం, అవమానకర, అసమ్మతి తెలుపు, చలనం, కేటరాక్ట్, స్లిప్, ఆకు, షీట్, స్వేదనం, నింపటం, హత్య, శరదృతువు, పడిపోతోంది, గత, ముగిసిన, మూసివేత, రద్దు, విడిపోవటం, పతన, ఉండటము, వ్యాప్తి, ఉదాహరణకు, విచలనం, నిర్లిప్తత, క్షీణిస్తున్నట్లు, పతనము

చదవండి, వస్తాయి, అధ్యయనం, పరిశీలనగా, ఆకస్మికంగా, క్యాచ్, పెరుగుతాయి, ఉంటుంది, మలుపు, వెళ్ళండి, పొందుటకు, మారండి, డ్రాప్, ప్రవ్హహిస్తాయి, అపరాధియగును, చేరుకుంటుంది, జరిగే, సంభవించవచ్చు, జరగని, చాలకపోవుట, తగ్గుతుంది, తగ్గు, తగ్గిస్తాయి, క్షీణత, క్షయం, రా, ఒక రాష్ట్ర వస్తాయి, ఛార్జీల, ఒక రాష్ట్ర తగ్గించవచ్చు, అపజయం, గెలిచింది, స్వాధీనం, ప్రేమను, బయటకు పెగ్, షిప్రెక్, పోతాయి, కాగా, ప్రవాహం, స్ట్రీమ్, ఉద్భవించే, రన్, మునిగి, అధికంగా, ముంచు, కింద వెళ్ళి, సముద్రపు పోటు, శాంతించు, విరామాన్ని, నయం, నిరాశ, విఫలం, మందగింపు, క్షీణిస్తున్నట్లు, షవర్, ఏడుస్తూనే, చుక్కలు వస్తాయి, ప్రారంభం, ప్రయోగ, ఓపెన్, పాప్, పై ప్రాప్తిస్తాయి, పతన, గడువు, ముగింపు, పైగా ఉంటుంది, తేల్చాయి, రద్దు, ప్రాధేయపడింది, ప్రోస్టేట్, ఊడి, రావడం మానేయండి, రాకండి, రావద్దండి, సడలించడానికి, తడబడుతుంది, దారితప్పిన, ఉత్పన్నమయ్యే, పెరగడం, మేల్కొలపడానికి, ఎక్కడం, దయగా చూస్తున్నట్టు కన్పించు, దిగే, దిగు, హిట్

వస్తాయిపడిపోవడంజలపాతం
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of fall in English
Noun(1) the season when the leaves fall from the trees(2) a sudden drop from an upright position(3) the lapse of mankind into sinfulness because of the sin of Adam and Eve(4) a downward slope or bend(5) a lapse into sin; a loss of innocence or of chastity(6) a sudden decline in strength or number or importance(7) a movement downward(8) the act of surrendering (usually under agreed conditions(9) the time of day immediately following sunset(10) when a wrestler's shoulders are forced to the mat(11) a free and rapid descent by the force of gravity(12) a sudden sharp decrease in some quantity
Verb(1) descend in free fall under the influence of gravity(2) move downward and lower, but not necessarily all the way(3) pass suddenly and passively into a state of body or mind(4) come under, be classified or included(5) fall from clouds(6) suffer defeat, failure, or ruin(7) die, as in battle or in a hunt(8) touch or seem as if touching visually or audibly(9) be captured(10) occur at a specified time or place(11) decrease in size, extent, or range(12) yield to temptation or sin(13) lose office or power(14) to be given by assignment or distribution(15) move in a specified direction(16) be due
Examples of fall in English
(1) After the decline and fall of the Roman Empire it fell to the monasteries of Europe to preserve and pass on learning.(2) the fall of a dictator(3) she had a fall(4) The decline and fall of a mere meritocrat in a world of privilege is the theme of this novel.(5) at the corner of the massif this fall is interrupted by other heights of considerable stature(6) the house looked as if it were going to fall down at any moment(7) in October came the first thin fall of snow(8) It was the beginning of a string of battles that would culminate in the fall of Berlin nearly 3 years later.(9) you must not fall into this common error(10) However, when water level is high, the falls combine to form one gigantic fall .(11) She took her hand and with no support, purposely fell into him, causing him to fall backwards.(12) there's a sharp fall to the west here(13) Summer is the season when the promises of fall , winter and spring come due.(14) After the fall of the city, the fate of Namangani and his men is unknown.(15) a big fall in unemployment(16) the fall of communism
Related Phrases of fall
(1) fall in love ::
ప్రేమ లో పడటం
(2) fall asleep ::
నిద్రపోవడం
(3) fall down ::
డౌన్ వస్తాయి
(4) to fall ::
పడేందుకు
(5) fall back ::
వెనక్కి పడు
(6) fall over ::
పైగా వస్తాయి
(7) fall apart ::
క్షీణించడం
(8) fall into ::
పడిపోవు
Synonyms
Noun
1. tumble ::
జారిపడు
2. decline ::
క్షీణత
3. downfall ::
పతనానికి
4. surrender ::
లొంగిపోయేందుకు
5. descent ::
సంతతికి
6. sin ::
పాపం
7. waterfall ::
జలపాతం
8. autumn ::
శరదృతువు
10. capitulation ::
లొంగిపోవటం
11. drop ::
డ్రాప్
12. pin ::
పిన్
Verb
13. drop ::
డ్రాప్
14. topple over ::
పైగా దొర్లి
15. subside ::
నయం
16. decrease ::
తగ్గిస్తాయి
17. decline ::
క్షీణత
18. die ::
చనిపోయే
19. surrender to ::
లొంగిపోవడానికి
20. occur ::
సంభవించవచ్చు
21. come ::
వచ్చి
22. become ::
మారింది
24. return ::
తిరిగి
26. fall down ::
డౌన్ వస్తాయి
27. hang ::
హ్యాంగ్
28. descend ::
దిగే
29. accrue ::
వచ్చే
30. go down ::
కిందికి వెళ్ళు
31. light ::
కాంతి
32. lessen ::
తగ్గించటానికి
33. strike ::
సమ్మె
Antonyms
1. rise ::
పెరగడం
Different Forms
fall, falling, falls
Word Example from TV Shows
and I fall to the ground,

and I FALL to the ground,

Game of Thrones Season 5, Episode 5

Can you drop something
so I can watch it fall?

Can you drop something so I can watch it FALL?

The Big Bang Theory Season 6, Episode 3

You will make kings rise and fall.

You will make kings rise and FALL.

Game of Thrones Season 3, Episode 6

The city will fall within a day.

The city will FALL within a day.

Game of Thrones Season 7, Episode 2

Why don't you buy an ice cream for them,
and they might fall in love?

Why don't you buy an ice cream for them, and they might FALL in love?"

The Big Bang Theory Season 2, Episode 19

English to Telugu Dictionary: fall

Meaning and definitions of fall, translation in Telugu language for fall with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of fall in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'fall'

What fall means in Telugu, fall meaning in Telugu, fall definition, examples and pronunciation of fall in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History