English to Telugu Meaning of fast - ఫాస్ట్


Fast :
ఫాస్ట్

ఫాస్ట్, ఆకలి

ఫాస్ట్, ఆకలితో, పస్తుంచి చంపు, uneaten ఉంటాయి, unfed ఉంటాయి

ఫాస్ట్, శీఘ్ర, వేగవంతమైన, స్విఫ్ట్, వ్యక్తం, వేగాన్ని, ఒకవిధమైన, స్థిర, సెట్, స్టాటిక్, ఇప్పటికీ, అనాలోచిత, స్థిరమైన, సంస్థ, స్థిరంగా ఉన్న, విశ్వాసకులు, కఠినంగా, Close-fisted, పండిన, నిస్సహాయ, బూడిద, నైపుణ్యం, వేగంగా కదిలే, వేగంగా వెళుతున్న, కేంద్రీకృతమై, తీవ్రమైన, లోతైన, మందపాటి, కీన్, తీవ్ర, లవణం, పదునైన, హింసాత్మక, ఖంగారుగా, సాహసమైన, పిచ్చితెగువగల, ఆలోచన లేని, కాంతి పాదాలు, బలమైన, దృఢమైన, ఘన, నైతికంగా హీనమైన, బాస్టర్డ్, సమాధి, దట్టమైన

ఫాస్ట్, వేగంగా, తేలికగా, అధిక, అతిదగ్గరగా, ఒక కూడా keel న, సమీపంలో, Close, ద్వారా హార్డ్, బాగా సమీపమునకు, గంట, తరచూ, పదేపదే, త్వరలో, శీఘ్ర, చిన్న క్రమంలో, పోస్ట్, బలముకొద్దీ

ఫాస్ట్ఉపవాసంవేగంగావేగంగాఉపవాసంఉపవాసాలను
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of fast in English
Noun(1) abstaining from food
Verb(1) abstain from certain foods, as for religious or medical reasons(2) abstain from eating
Adjective(1) acting or moving or capable of acting or moving quickly(2) (used of timepieces(3) at a rapid tempo(4) (of surfaces(5) resistant to destruction or fading(6) unrestrained by convention or morality(7) hurried and brief(8) securely fixed in place(9) unwavering in devotion to friend or vow or cause(10) (of a photographic lens or emulsion
Adverb(1) quickly or rapidly (often used as a combining form, or fast-closing(2) firmly or closely
Examples of fast in English
(1) It's 2:30 by my watch (though my watch is a bit fast ), and we're still in Portland.(2) The setup had to be optimized for response times below microseconds by using a fast dye and by applying a fast fluorescence detector.(3) The King George VI Chase at Kempton could be next for the horse if the ground was to come up on the fast side and rule out Best Mate.(4) He was a fast learner, able to look back at his own mistakes and improve.(5) Cecil felt things were just going a bit too fast for his liking.(6) Tom Adair examines the short life and fast times of an all - American great.(7) Some of them actually buy a number of drinks and consume them quickly to get a fast kick.(8) Another fast ship of those times was the American Clipper the Flying Cloud.(9) Maybe you are like an idol to her to have her cling to you so fast .(10) Its not a super fast track, but it is very technical with some great corners and elevation changes.(11) The surface of the pitch was outstanding and the outfield was fast and true.(12) She says this all very fast and energetically like she has held it in there for so long, and needs to tell someone.(13) Further than that, the Bught Park is traditionally a fast surface, an ideal venue for the sharp stick work both sets of forwards favour.(14) A year ago, the two were fast allies.(15) Amanda wandered back to the beach to find Nora fast asleep in the shade.(16) It's no use, the door's stuck fast !
Related Phrases of fast
(1) fast food ::
ఫాస్ట్ ఫుడ్
(2) very fast ::
చాలా త్వరగా
(3) run fast ::
వేగంగా పరిగెత్తు
(4) too fast ::
చాలా వేగంగా
(5) fast and furious ::
వేగంగా మరియు ఆవేశంగా
(6) go fast ::
గో ఫాస్ట్
(7) fast car ::
వేగమైన కారు
(8) as fast as ::
అంత ఫాస్ట్
(9) fast food restaurant ::
ఫాస్ట్ ఫుడ్ రెస్టారెంట్
Synonyms
Adjective
1. speedy ::
వేగవంతమైన
2. secure ::
సురక్షిత
3. indelible ::
చెరగని
4. loyal ::
నమ్మకమైన
5. promiscuous ::
సంకరమైన
6. flying ::
ఎగురుతున్న
7. dissipated ::
చెదిరిపోయే
8. truehearted ::
truehearted
9. immobile ::
అనేది స్థిరముగా
Adverb
13. wildly ::
క్రూరంగా
14. tight ::
గట్టి
Noun
15. period of fasting ::
ఉపవాసం కాలం
Verb
17. eat nothing ::
ఏమీ తినడానికి
Antonyms
1. slow ::
నెమ్మదిగా
Different Forms
fast, fasted, faster, fastest, fasting, fasts
Word Example from TV Shows
...because I got a headache
from drinking the Icee too fast?

...because I got a headache from drinking the Icee too FAST?

The Big Bang Theory Season 2, Episode 23

You learned so much,
so fast.

You learned so much, so FAST.

Westworld Season 2, Episode 9

Everyone out. Fast, fast, fast.

Everyone out. Fast, FAST, FAST.

Money Heist Season 3, Episode 5

- It all happened so fast.
- Yes.

- It all happened so FAST. - Yes.

Game of Thrones Season 5, Episode 3

Not so fast.

Not so FAST.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 15

English to Telugu Dictionary: fast

Meaning and definitions of fast, translation in Telugu language for fast with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of fast in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'fast'

What fast means in Telugu, fast meaning in Telugu, fast definition, examples and pronunciation of fast in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History