English to Telugu Meaning :: fender

E2T T2E Read
English to Telugu Meaning
Noun
ఫెండర్

Fender    :ఫెండర్

 

Fender - ఫెండర్

Fenders :: ఫెండర్లు

  

Related Words

1. front fender :: ఫ్రంట్ ఫెండర్


Synonyms
Noun

1. buffer :: బఫర్


2. wing :: వింగ్


Different forms

fender, fenders


English to Telugu Dictionary: fender
Meaning and definitions of fender, translation in Telugu language for fender with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of fender in Telugu and in English language.

Tags for the entry "fender"
What fender means in Telugu, fender meaning in Telugu, fender definition, examples and pronunciation of fender in Telugu language.

Telugu to English Dictionary Read Text Browse Words Word History Favorite Words Vocabulary Games Learn Words


Topic Wise Words

Family


Scan - (స్కాన్) :: There is software available that allows home owners to scan in a picture of their home and then try out different colors without making an actual commitment


Adoption - (స్వీకరణ) :: This is of course due to unscrupulous organisations taking advantage of its adoption


Goldfish - (గోల్డ్ ఫిష్) :: The last time he had cried was in grade six when his goldfish had died


Adoptive - (పెంపుడు) :: Sylvia worked for Ethiopian independence and Adela was involved in the launch of the Communist party in her adoptive country


Remembrance - (జ్ఞాపకాలకు) :: I decided to sell poppies in remembrance of those who died

SEE ALL

Learn 3000+ Common Words

Unfriendly - (ప్రతికూలమైన) :: It has all the elements of one of his books a cold unfriendly world full of horrible children

Unhappy - (సంతోషంగా) :: She responded by encouraging Eliza to leave her unhappy marriage and her new baby

Uniform - (ఏకరీతి) :: A cricket board can sell the logo on a players uniform because the player is representing it while playing a match but when he is off the field in his private domain the board has no claim on him

Unimportant - (అప్రస్తుతం) :: The public needs to see how useful mathematics can be not how it can be applied to unimportant meaningless things

Union - (యూనియన్) :: At university the weekly karaoke in the students union was dominated by people who thought they were on Pop Idol and were there for only one reason to be the best singer and win the crate of lager

SEE ALL 3000+ WORDS

Learn Common GRE Words

Daguerreotype - (డగారోటైప్) :: This exhibition includes 115 photographs negatives and daguerreotypes by Fox Talbot one of the 19thcentury founders of the photographic medium and several of his contemporaries

Dally - (చెలగాటమాడు) :: It doesnt matter how much of the middle you get if your core vote is off dallying with fringe parties

Damp - (తడిగా) :: The tubers can then be stored in boxes though not the crowns and covered with slightly damp peat ready for planting next year

Debacle - (ఓటమి) :: What can I say after the debacles meltdowns by both Boston and Chicago in this weeks championship series

SEE ALL GRE WORDS

Learn Words Everyday

Session #8 Episode @10
Published at: Saturday 24th of February 2018

Session #8 Episode @9
Published at: Friday 23rd of February 2018

Session #8 Episode @8
Published at: Thursday 22nd of February 2018

Session #8 Episode @7
Published at: Wednesday 21st of February 2018

Session #8 Episode @6
Published at: Tuesday 20th of February 2018

See All Posts

Most Searched Words

Bailiff (న్యాయాధికారి) :: Court stands in recess and will the bailiff please arrange to have the broken glass cleaned up


Lynch (లించ్) :: Another theory holds that the townspeople lynched him and threw him off the bridge leading into town


Modulate (శృతి) :: The manic modulations of his voice coupled with hard electronic sounds that make no attempt to imitate analogue ones creates an urgent scary atmosphere a feeling of society on the edge


Deform (విరూపణ) :: Each vehicle is fully deformable with impacts on individual parts of the chassis giving rise to lost doors dented bodywork and smashed windscreens


Word of the day

Practice


Noun :: వ్యాయామం, ఆచరణలో, డ్రిల్, ధ్యానంలో, సంస్కృతి, అలవాటు, ఆచారము, వా డు, పద్ధతిలో, అధ్యయనం, సాగు, చర్చా, కళా ప్రక్రియ, శైలి, కస్టమ్, అనుష్టానం, వ్యవస్థ, సంప్రదాయం, కట్టుబాట్ల, చట్టం, వాడుక, పద్ధతి, ప్రక్రియలో, మార్గం, పథకం, చర్య, పని, ఉపాధి, ఆబ్జెక్ట్, సూత్రం, నీతి, నీతులు, నైతికత, నైతిక, మార్కెట్, మంచి పేరు, అంగడి, ఫేమ్, పట్టాభిషేకం, వోగ్, ఉద్యమం, ప్రవర్తన, మోషన్, సూత్రము, వైఖరిలో
Verb :: ఆచరణలో, అధ్యయనం, పండించడం, ఆలోచించు, వ్యాయామం, చర్చించడానికి, విమర్శించడానికి, అనుకుంటున్నాను, స్మెర్, తయారు, అలా, కమిట్, , సందేహించు, గమనించి, ఉంచేందుకు, పాటించటానికి, తీర్చే, వెనుక, ప్రణాళిక, సూత్రధారిగా, క్వార్టర్, పథకం, షెడ్యూల్, అమలు, అప్రియమైన అంశాన్ని దృఢపరచు, నిర్వహించడానికి, ప్రయోగ, ప్రారంభం, పరిచయం, సెట్, చాలు, మార్చు, సరి, విద్యావంతులను, పాఠం, నేర్పిన, క్రమశిక్షణ, ప్లాట్లు, కుట్ర, కుట్రదారుల, రైలు పెట్టె
See Details

 

Search History

Any word you search will appear here.

Your Favorite Words

Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.