English to Telugu Meaning of fly - ఎగురు


Fly :
ఎగురు

రేసింగ్, ఎగురు, నడుస్తున్న, కోర్సు, వాష్, రన్, ఫ్లైయర్, హౌస్ ఫ్లై, ఎగురుతున్న, విమాన, వింగ్, వ్యక్తి, ఎస్కేప్, చేష్ట, పారిపో, దోమ, నేట్, ఎగిరి దుముకు, డైవ్, ముంచు, వసంత, మూత, కవర్, కవరేజ్, వీల్, క్రిమి, చిమ్మట, మిడత, పక్షి

పుష్కలంగా, ఎగురు, వెదజల్లుతాయి, డార్ట్, అల్లాడు, విమానములు నడుపు, విమానం, గాలిపటం, వింగ్, వేవ్, వేగంగా తరలించడానికి, పారిపో, చనిపోయాడు, పోవుట, వదిలి, సాధనం పాటు, ఎడారి, షిర్క్, షఫుల్, దూరంగా ఉండు, షున్, ఆపి, విచ్చలవిడిగా ఖర్చు చేయు, పఫ్, అధిగమించటం, జయించటానికి, అంతకుమించి వెళ్ళు, మించి, అధిగమించకూడదు, రన్, వెళ్ళండి, వాష్, బయటకి వెళ్ళు, రావడం మానేయండి, రాకండి, రావద్దండి, పోయాలి, విడుదల

పారిపోయారుఫ్లైస్ఎగురుflyableఎగురుతున్న
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of fly in English
Noun(1) two-winged insects characterized by active flight(2) flap consisting of a piece of canvas that can be drawn back to provide entrance to a tent(3) an opening in a garment that is closed by a zipper or by buttons concealed under a fold of cloth(4) (baseball(5) fisherman's lure consisting of a fishhook decorated to look like an insect
Verb(1) travel through the air; be airborne(2) move quickly or suddenly(3) operate an airplane(4) transport by aeroplane(5) cause to fly or float(6) be dispersed or disseminated(7) change quickly from one emotional state to another(8) pass away rapidly(9) travel in an airplane(10) display in the air or cause to float(11) run away quickly(12) travel over (an area of land or sea(13) hit a fly(14) decrease rapidly and disappear
Adjective(1) (British informal
Examples of fly in English
(1) And now Edward, in his turn, was compelled to fly from the country, and to take refuge with his brother-in-law, the Duke of Burgundy.(2) Ryan's a super fly dude.(3) I do not like how far I have to reach from the inside of the tent to the zip on the fly .(4) The Mock Orange bush has a bad case of black fly already, and the rose bush has greenfly.(5) The Old World hunter fly seemingly enjoys a challenge.(6) I fly back to London this evening(7) Requests to have the game postponed by 24 hours were dismissed so officials saw only one option and that was to hire a helicopter to fly him back.(8) If the butterfly can fly free with its wings of iridescent color, gardeners should be allowed to do the same.(9) Protestants, wherever they could obtain shipping, hasted to fly the country.(10) The horn fly , Haematobia irritans, is probably the most important economically damaging ectoparasite of grazing cattle.(11) Babs wants to know if her romance with the fly guy she met last year is for keeps.(12) I was looking for the fly stuff, and I don't mean fishing gear.(13) With Wakefield up in the pen yet again as Francona burned through his options, Curt Leskanic came in and got Williams to fly to center to end the inning.(14) ÔÇÿThank you.ÔÇÖ Claudia stood up. ÔÇÿI have to fly ! We must get together for dinner soon!ÔÇÖ(15) A single fly was placed on the platform, and placidly stayed there, motionless, until the test stimulus was presented.(16) This reduced the amount of control forces and the frequency of control movements required to fly the aircraft.
Related Phrases of fly
(1) fly away ::
దూరంగా ఫ్లై
(2) to fly ::
ఎగరటానికి
(3) fly high ::
ఎక్కువ ఎగురు
(4) fly a kite ::
గాలిపటం ఎగుర వేయు
(5) on the fly ::
ఎగిరి
(6) fly back ::
తిరిగి వెళ్ళుట
(7) fly off the handle ::
హ్యాండిల్ ఆఫ్ ఫ్లై
(8) fly out ::
బయటకు ఫ్లై
Synonyms
Noun
1. fly sheet ::
షీట్ ఫ్లై
2. fly ball ::
బంతి ప్రయాణించిన
Verb
3. travel through the air ::
గాలి ద్వారా ప్రయాణించే
6. pilot ::
పైలట్
7. display ::
ప్రదర్శన
8. flutter ::
అల్లాడు
9. go quickly ::
త్వరగా వెళ్ళి
10. vaporize ::
ఆవిరవుతాయి
12. wing ::
వింగ్
13. fell ::
పడిపోయింది
14. aviate ::
విమానములు నడుపు
Different Forms
fled, flies, fly, flyable
Word Example from TV Shows
Fly safe, okay?
Okay.

Fly safe, okay? Okay.

Breaking Bad Season 2, Episode 9

I don't wanna fly kites, Sheldon.
Come on, we're watching football here.

I don't wanna FLY kites, Sheldon. Come on, we're watching football here.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 6

They can fly.

They can FLY.

Game of Thrones Season 1, Episode 4

No cooking until this fly
is dealt with.

No cooking until this FLY is dealt with.

Breaking Bad Season 3, Episode 10

...to see a guy everyone knows can fly, fly.

...to see a guy everyone knows can FLY, FLY.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 24

English to Telugu Dictionary: fly

Meaning and definitions of fly, translation in Telugu language for fly with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of fly in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'fly'

What fly means in Telugu, fly meaning in Telugu, fly definition, examples and pronunciation of fly in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History